Zawartość związana z zabezpieczeniami w uaktualnieniu systemu OS X Yosemite do wersji 10.10.4 i uaktualnieniu zabezpieczeń 2015-005

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu systemu OS X Yosemite do wersji 10.10.4 i uaktualnieniu zabezpieczeń 2015-005.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uaktualnienie OS X Yosemite 10.10.4 i uaktualnienie zabezpieczeń 2015-005

 • Szkielet administracyjny

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: proces może uzyskać uprawnienia administratora bez poprawnego uwierzytelnienia.

  Opis: w mechanizmie sprawdzania uprawnień XPC występował błąd. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania uprawnień.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3671: Emil Kvarnhammar z TrueSec

 • Szkielet administracyjny

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: użytkownik niebędący administratorem może uzyskać prawa administratora.

  Opis: w procedurze obsługi uwierzytelniania użytkownika występował błąd. Rozwiązanie tego problemu polega na ulepszeniu procedury sprawdzania błędów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3672: Emil Kvarnhammar z TrueSec

 • Szkielet administracyjny

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: atakujący może wykorzystać Narzędzie katalogowe do uzyskania uprawnień użytkownika root.

  Opis: możliwe było przeniesienie i zmodyfikowanie Narzędzia katalogowego w celu wykonania kodu w obrębie uprawnionego procesu. Ten problem rozwiązano przez ograniczenie lokalizacji dyskowej, z której można uruchamiać klientów writeconfig.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3673: Patrick Wardle z Synack, Emil Kvarnhammar z TrueSec

 • afpserver

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: zdalny atakujący może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w serwerze AFP występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3674: Dean Jerkovich z NCC Group

 • Apache

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: atakująca osoba może być w stanie uzyskać dostęp do katalogów chronionych za pomocą uwierzytelniania HTTP, nie znając poprawnych poświadczeń.

  Opis: domyślna konfiguracja serwera Apache nie zawierała modułu mod_hfs_apple. Jeśli serwer Apache został włączony ręcznie i nie zmieniono konfiguracji, za pomocą specjalnie spreparowanego adresu URL można było uzyskać dostęp do niektórych plików, które nie powinny być dostępne. Ten problem rozwiązano przez włączenie modułu mod_hfs_apple.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3675: Apple

 • Apache

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: w oprogramowaniu PHP występuje wiele luk w zabezpieczeniach, z których najpoważniejsza może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: oprogramowanie PHP w wersji starszej niż 5.5.24 i 5.4.40 zawierało szereg luk w zabezpieczeniach. Rozwiązanie problemu polega na uaktualnieniu oprogramowania PHP do wersji 5.5.24 i 5.4.40.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-0235

  CVE-2015-0273

 • AppleGraphicsControl

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

  Opis: w komponencie AppleGraphicsControl występował błąd, który mógł doprowadzić do ujawnienia rozkładu pamięci jądra. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3676: Chen Liang z KEEN Team

 • AppleFSCompression

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

  Opis: w kompresji LZVN występował błąd, który mógł doprowadzić do ujawnienia zawartości pamięci jądra. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3677: anonimowy badacz pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • AppleThunderboltEDMService

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w procedurze obsługi niektórych poleceń Thunderbolt z procesów lokalnych występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3678: Apple

 • ATS

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi niektórych czcionek występowało wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3679: Pawel Wylecial w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2015-3680: Pawel Wylecial w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2015-3681: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-3682: 魏诺德

 • Bluetooth

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w interfejsie Bluetooth HCI występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3683: Roberto Paleari i Aristide Fattori z Emaze Networks

 • Zasady zaufania dotyczące certyfikatów

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: atakujący z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie przechwycić ruch sieciowy.

  Opis: urząd certyfikacji CNNIC błędnie wystawił certyfikat pośredni. Ten problem rozwiązano przez dodanie mechanizmu zaufania tylko dla podzbioru certyfikatów wydanych przed błędnym wystawieniem certyfikatu pośredniego. Tutaj znajduje się lista zaufanych certyfikatów CNNIC.

 • Zasady zaufania dotyczące certyfikatów

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Opis: uaktualniono zasady zaufania dotyczące certyfikatów. Pełną listę certyfikatów można zobaczyć w Magazynie zaufania w systemie OS X.

 • Uwierzytelnianie HTTP w środowisku CFNetwork

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanego adresu URL może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi niektórych poświadczeń dla adresów URL występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3684: Apple

 • CoreText

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku tekstowego może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze przetwarzania plików tekstowych występowało wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1157

  CVE-2015-3685: Apple

  CVE-2015-3686: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-3687: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-3688: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-3689: Apple

 • coreTLS

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: atakujący z uprzywilejowanym dostępem do sieci może przechwycić połączenia SSL/TLS.

  Opis: komponent coreTLS akceptował krótkie efemeryczne klucze DH (Diffiego-Hellmana), których używa się w eksportowych pakietach szyfrujących bazujących na kluczach DH. Ten problem, znany też pod nazwą Logjam, pozwalał atakującemu z uprzywilejowanym dostępem do sieci na osłabienie zabezpieczeń do poziomu 512-bitowego klucza DH, jeśli serwer obsługiwał eksportowe pakiety szyfrujące bazujące na efemerycznych kluczach DH. Ten problem rozwiązano przez zwiększenie domyślnego minimalnego rozmiaru dopuszczalnego dla kluczy tymczasowych algorytmu DH do 768 bitów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-4000: zespół weakdh z weakdh.org, Hanno Boeck

 • DiskImages

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

  Opis: w procedurze przetwarzania obrazów dysków występował błąd powodujący ujawnianie informacji. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur zarządzania pamięcią.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3690: Peter Rutenbar w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • Sterowniki monitora

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w rozszerzeniu jądra Monitor Control Command Set występował błąd, w wyniku którego proces z przestrzeni użytkownika mógł kontrolować wartość wskaźnika funkcji w jądrze. Ten problem rozwiązano przez usunięcie interfejsu, którego dotyczy problem.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3691: Roberto Paleari i Aristide Fattori z Emaze Networks

 • EFI

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja z uprawnieniami użytkownika root może być w stanie zmodyfikować pamięć flash interfejsu EFI.

  Opis: w pamięci flash interfejsu EFI występował problem z niewystarczającym blokowaniem pamięci przy wznawianiu pracy po trybie uśpienia. Ten problem rozwiązano przez poprawienie blokowania pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3692: Trammell Hudson z Two Sigma Investments, Xeno Kovah i Corey Kallenberg z LegbaCore LLC, Pedro Vilaça

 • EFI

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może doprowadzić do uszkodzenia zawartości pamięci w celu podwyższenia uprawnień.

  Opis: niektóre pamięci RAM DDR3 są podatne na atak Rowhammer, co może prowadzić do uszkodzenia ich zawartości. Problem został złagodzony przez zwiększenie częstotliwości odświeżania pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3693: Mark Seaborn i Thomas Dullien z Google na podstawie oryginalnych badań Yoongu Kima i in. (2014)

 • FontParser

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze przetwarzania plików czcionek występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3694: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

 • Sterownik graficzny

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w sterowniku graficznym firmy NVIDIA występował błąd zapisu poza dozwolonym zakresem. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3712: Ian Beer z Google Project Zero

 • Sterownik graficzny Intel

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: w sterowniku graficznym firmy Intel występują liczne błędy powodujące przepełnienie buforu, z których najpoważniejszy może pozwolić na wykonanie dowolnego kodu z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w sterowniku graficznym firmy Intel występowały liczne błędy powodujące przepełnienie buforu. Rozwiązanie tego problemu polega na wprowadzeniu dodatkowych procedur sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3695: Ian Beer z Google Project Zero

  CVE-2015-3696: Ian Beer z Google Project Zero

  CVE-2015-3697: Ian Beer z Google Project Zero

  CVE-2015-3698: Ian Beer z Google Project Zero

  CVE-2015-3699: Ian Beer z Google Project Zero

  CVE-2015-3700: Ian Beer z Google Project Zero

  CVE-2015-3701: Ian Beer z Google Project Zero

  CVE-2015-3702: KEEN Team

 • ImageIO

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Opis: biblioteka libtiff zawierała wiele luk w zabezpieczeniach, z których najpoważniejsza mogła pozwolić na wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: biblioteka libtiff w wersji starszej niż 4.0.4 zawierała szereg luk w zabezpieczeniach. Rozwiązanie problemu polega na uaktualnieniu biblioteki libtiff do wersji 4.0.4.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-8127

  CVE-2014-8128

  CVE-2014-8129

  CVE-2014-8130

 • ImageIO

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku TIFF może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze przetwarzania plików TIFF występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3703: Apple

 • Install Framework Legacy

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: wykryto kilka problemów związanych ze sposobem zwracania uprawnień przez plik binarny „runner” o atrybucie setuid w komponencie Install.framework. Ten problem rozwiązano przez prawidłowe zwracanie uprawnień.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3704: Ian Beer z Google Project Zero

 • IOAcceleratorFamily

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w komponencie IOAcceleratorFamily występowało wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3705: KEEN Team

  CVE-2015-3706: KEEN Team

 • IOFireWireFamily

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w sterowniku FireWire występowały liczne błędy powodujące dereferencję wskaźnika NULL. Te problemy rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania błędów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3707: Roberto Paleari i Aristide Fattori z Emaze Networks
 • Jądro

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

  Opis: w procedurze obsługi interfejsów API powiązanych z rozszerzeniami jądra występował błąd zarządzania pamięcią, który mógł doprowadzić do ujawnienia rozkładu pamięci jądra. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur zarządzania pamięcią.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3720: Stefan Esser
 • Jądro

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

  Opis: w procedurze obsługi parametrów HFS występował błąd zarządzania pamięcią, który mógł doprowadzić do ujawnienia rozkładu pamięci jądra. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur zarządzania pamięcią.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3721: Ian Beer z Google Project Zero
 • Narzędzia kext

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może nadpisać dowolne pliki.

  Opis: demon kextd korzystał z dowiązań symbolicznych przy tworzeniu nowego pliku. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury obsługi łączy symbolicznych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3708: Ian Beer z Google Project Zero

 • Narzędzia kext

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie wczytać niepodpisane rozszerzenia jądra.

  Opis: w procedurze walidowania ścieżek rozszerzeń jądra występował błąd TOCTOU. Ten problem rozwiązano przez zastosowanie lepszych procedur walidowania ścieżek rozszerzeń jądra.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3709: Ian Beer z Google Project Zero

 • Mail

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: w złośliwie spreparowanej wiadomości e-mail treść może zostać zastąpiona dowolną stroną internetową, gdy wiadomość jest wyświetlana.

  Opis: w procedurze obsługi HTML-owych wiadomości e-mail występował błąd pozwalający na odświeżenie treści wiadomości i wyświetlenie w niej dowolnej strony. Ten problem rozwiązano przez ograniczenie obsługi zawartości HTML.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3710: Aaron Sigel z vtty.com, Jan Souček

 • ntfs

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

  Opis: w systemie NTFS występował błąd, który mógł doprowadzić do ujawnienia zawartości pamięci jądra. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3711: Peter Rutenbar w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • ntp

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: atakujący z uprzywilejowanym dostępem do sieci może przeprowadzić atak DoS na dwóch klientach ntp.

  Opis: wykryto liczne błędy w procedurze uwierzytelniania pakietów ntp odbieranych przez skonfigurowane punkty końcowe. Te problemy rozwiązano przez poprawienie procedury zarządzania stanem połączenia.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1798

  CVE-2015-1799

 • OpenSSL

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: oprogramowanie OpenSSL zawiera liczne błędy, z których jeden może umożliwić atakującemu przechwycenie połączeń z serwerem obsługującym szyfry eksportowe.

  Opis: w oprogramowaniu OpenSSL 0.9.8zd występowały liczne błędy. Rozwiązanie problemu polega na uaktualnieniu oprogramowania OpenSSL do wersji 0.9.8zf.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-0209

  CVE-2015-0286

  CVE-2015-0287

  CVE-2015-0288

  CVE-2015-0289

  CVE-2015-0293

 • QuickTime

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku z filmem może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w programie QuickTime występowało wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3661: G. Geshev w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2015-3662: użytkownik kdot w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2015-3663: użytkownik kdot w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2015-3666: Steven Seeley z Source Incite w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2015-3667: Ryan Pentney, Richard Johnson z Cisco Talos i Kai Lu z grupy badawczej FortiGuard Labs firmy Fortinet

  CVE-2015-3668: Kai Lu z grupy badawczej FortiGuard Labs firmy Fortinet

  CVE-2015-3713: Apple

 • Zabezpieczenia

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w szkielecie zabezpieczeń, w kodzie odpowiadającym za parsowanie wiadomości e-mail w formacie S/MIME i innych podpisanych lub zaszyfrowanych obiektów występowało przepełnienie całkowitoliczbowe. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-1741

 • Zabezpieczenia

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: nie można zapobiec uruchomieniu zmodyfikowanych aplikacji.

  Opis: aplikacje stosujące niestandardowe reguły dotyczące zasobów mogły być podatne na modyfikacje, które nie unieważniały podpisu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności zasobów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3714: Joshua Pitts z Leviathan Security Group

 • Zabezpieczenia

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może obejść kontrolę podpisu kodu.

  Opis: wykryto problem polegający na tym, że mechanizm sprawdzania podpisu kodu nie weryfikował bibliotek wczytanych poza pakietem aplikacji. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury weryfikowania pakietu aplikacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3715: Patrick Wardle z Synack

 • Funkcja Spotlight

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: wyszukanie złośliwie spreparowanego pliku w funkcji Spotlight może pozwolić na atak metodą „command injection”.

  Opis: w procedurze obsługi nazw plików ze zdjęciami dodanych do lokalnej biblioteki zdjęć występowała luka umożliwiająca atak metodą „command injection”. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3716: Apple

 • SQLite

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w implementacji funkcji printf w bibliotece SQLite występowały liczne błędy powodujące przepełnienie buforu. Te problemy rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3717: Peter Rutenbar w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • SQLite

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowane polecenie SQL może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w funkcji SQLite występował błąd interfejsu API. Ten problem rozwiązano przez poprawienie ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7036: Peter Rutenbar w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • Statystyki systemowe

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może zagrozić demonowi systemstatsd.

  Opis: w procedurze obsługi komunikacji międzyprocesowej przez demona systemstatsd występowała luka „type confusion”. Wysłanie złośliwie spreparowanego komunikatu do demona systemstatsd mogło pozwolić na wykonanie dowolnego kodu jako proces systemstatsd. Ten problem rozwiązano przez wprowadzenie dodatkowych procedur sprawdzania typu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3718: Roberto Paleari i Aristide Fattori z Emaze Networks

 • TrueTypeScaler

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze przetwarzania plików czcionek występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3719: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

 • zip

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite w wersji od 10.10 do 10.10.3

  Zagrożenie: rozpakowanie złośliwie spreparowanego pliku ZIP przy użyciu narzędzia unzip może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi plików ZIP występowało wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-8139

  CVE-2014-8140

  CVE-2014-8141

Uaktualnienie OS X Yosemite 10.10.4 zawiera zabezpieczenia z uaktualnienia przeglądarki Safari do wersji 8.0.7.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: