Dodawanie adnotacji do zadań w formacie PDF w aplikacji iTunes U

Aplikacja iTunes U 3.0 i nowsze wersje mają wbudowaną obsługę dodawania adnotacji do materiałów do kursu w formacie PDF, ale niektóre ze starszych urządzeń mogą wymagać od uczniów dodawania adnotacji w osobnej aplikacji.

W aplikacji iTunes U 3.0 i nowszych wersjach uczniowie mogą dodawać adnotacje w formacie PDF, a następnie oddawać plik PDF z adnotacjami jako zadanie domowe.

Jeśli uczeń korzysta z iPada (4. generacji lub nowszego) lub iPada mini 2 lub nowszego, plik PDF można opatrywać adnotacjami i oddawać w całości w aplikacji iTunes U. Jednak w przypadku starszych urządzeń uczeń musi wysłać plik PDF z aplikacji iTunes U do edytora plików PDF. Uczeń może dodać adnotacje do pliku PDF w osobnej aplikacji, a następnie zwrócić plik PDF z powrotem do aplikacji iTunes U na urządzeniu i oddać go.

Dowiedz się więcej na temat iTunes U w witrynie wsparcia dotyczącego usługi iTunes U.

Data publikacji: