Jeśli przeglądarka Safari nie może ustanowić bezpiecznego połączenia lub witryna internetowa używa słabego szyfrowania

Aby chronić bezpieczeństwo i prywatność odwiedzających je osób, witryny internetowe muszą używać silnego szyfrowania do zapewniania bezpiecznego połączenia.

Ulepszenia zabezpieczeń w systemach OS X Yosemite 10.10.4 i iOS 8.4 pomagają w ochronie przed ważnymi lukami bezpieczeństwa. Jeśli strona internetowa znajduje się na serwerze, który nie spełnia bezpiecznych standardów kryptograficznych:

  • Przeglądarka Safari poinformuje, że nie otworzy witryny internetowej, ponieważ witryna używa słabego szyfrowania. 
  • Przeglądarka Safari może też poinformować, że nie może otworzyć strony z powodu braku możliwości ustanowienia bezpiecznego połączenia z serwerem.

Aby rozwiązać ten problem, administrator witryny powinien skonfigurować serwer tak, aby był bezpieczny.

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: