Jeśli przeglądarka Safari nie może ustanowić bezpiecznego połączenia lub witryna internetowa używa słabego szyfrowania

Aby chronić bezpieczeństwo i prywatność odwiedzających je osób, witryny internetowe muszą używać silnego szyfrowania do zapewniania bezpiecznego połączenia.

Ulepszenia zabezpieczeń w systemach OS X Yosemite 10.10.4 i iOS 8.4 pomagają w ochronie przed ważnymi lukami bezpieczeństwa. Jeśli strona internetowa znajduje się na serwerze, który nie spełnia bezpiecznych standardów kryptograficznych:

  • Przeglądarka Safari poinformuje, że nie otworzy witryny internetowej, ponieważ witryna używa słabego szyfrowania. 
  • Przeglądarka Safari może też poinformować, że nie może otworzyć strony z powodu braku możliwości ustanowienia bezpiecznego połączenia z serwerem.

Aby rozwiązać ten problem, administrator witryny powinien skonfigurować serwer tak, aby był bezpieczny.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: