Włączanie biblioteki muzycznej iCloud z usługą Apple Music

Jeśli subskrybujesz usługę Apple Music, włącz bibliotekę muzyczną iCloud, aby mieć dostęp do całej biblioteki iTunes i muzyki dodanej z katalogu Apple Music na wszystkich urządzeniach.

Włączanie biblioteki muzycznej iCloud

Przed włączeniem biblioteki muzycznej iCloud upewnij się, że na wszystkich urządzeniach logujesz się za pomocą konta Apple ID używanego w ramach subskrypcji usługi Apple Music. Następnie wykonaj czynności dla używanego urządzenia.

Funkcje i zawartość usługi Apple Music różnią się w zależności od kraju i regionu.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Muzyka i stuknij opcję Biblioteka muzyczna iCloud, aby ją włączyć. Opcja włączenia muzycznej biblioteki iCloud nie będzie widoczna, dopóki nie zarejestrujesz się w usłudze Apple Music lub iTunes Match.
  iPhone X wyświetlający ustawienia opcji Muzyka z włączoną biblioteką muzyczną iCloud
 2. Jeśli na urządzeniu znajduje się już jakaś muzyka, zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz ją pozostawić na urządzeniu.
  Jeśli wybierzesz opcję Pozostaw muzykę*, muzyka na urządzeniu zostanie dodana do biblioteki muzycznej iCloud.
  Jeśli wybierzesz opcję Usuń i zastąp, muzyka na urządzeniu zostanie zastąpiona zawartością z biblioteki muzycznej iCloud. 


* Jeśli wybierzesz opcję Złącz, utwory znajdujące się na urządzeniu, które należą też do katalogu Apple Music, staną się natychmiast dostępne na pozostałych urządzeniach. Niedopasowane utwory z telefonu iPhone, iPada i iPoda touch są wyświetlane na pozostałych urządzeniach. Nie można ich jednak odtwarzać na tych urządzeniach, dopóki nie zalogujesz się do biblioteki muzycznej iCloud w aplikacji iTunes.

Na komputerze Mac lub PC

 1. Mac: na pasku menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
  Okno aplikacji iTunes dla komputera Mac wyświetlające sklep iTunes Store z otwartym w tle menu aplikacji iTunes i zaznaczoną opcją Preferencje
  Windows: na pasku menu w górnej części okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
  Okno aplikacji iTunes dla systemu Windows wyświetlające sklep iTunes Store z otwartym w tle menu aplikacji iTunes i zaznaczoną opcją Preferencje
 2. Na karcie Ogólne wybierz opcję Biblioteka muzyczna iCloud, aby ją włączyć. Opcja włączenia muzycznej biblioteki iCloud nie będzie widoczna dopóki nie zarejestrujesz się w usłudze Apple Music lub iTunes Match.
  Panel preferencji aplikacji iTunes dla komputera Mac z zaznaczonym polem wyboru Biblioteka muzyczna iCloud
 3. Kliknij przycisk OK.


Biblioteka muzyczna iCloud na innych urządzeniach

Urządzenie Apple TV, urządzenia z systemem Android oraz inne mają dostęp do biblioteki muzycznej iCloud, o ile na wszystkich zalogujesz się przy użyciu tego samego konta Apple ID używanego w ramach subskrypcji usługi Apple Music. Na tych urządzeniach nie ma możliwości włączenia czy wyłączenia biblioteki muzycznej iCloud.


Jeśli zawartość nie wyświetla się na wszystkich urządzeniach

Upewnij się, że zainstalowano najnowszą wersję systemu iOS na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch; systemu macOS i aplikacji iTunes na komputerze lub aplikacji Apple Music na urządzeniu z systemem Android.

Następnie na komputerze zawierającym oryginalną bibliotekę muzyczną upewnij się, że zalogowano się w aplikacji iTunes za pomocą konta Apple ID używanego w ramach subskrypcji usługi Apple Music, a także że biblioteka muzyczna iCloud jest włączona. Następnie na pasku menu u góry ekranu komputera lub u góry okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Plik > Biblioteka > Uaktualnij bibliotekę muzyczną iCloud.


Więcej informacji

Jeśli nie subskrybujesz usługi Apple Music, dowiedz się, jak pobrać muzykę na wszystkie używane urządzenia. Możesz również ponownie pobierać wcześniejsze zakupy ze sklepu iTunes Store na dowolne ze swoich urządzeń.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: