Włączanie biblioteki muzycznej iCloud

Włączenie biblioteki muzycznej iCloud zapewnia dostęp do całej kolekcji muzycznej na wszystkich urządzeniach — telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac lub komputerze PC.

W ramach subskrypcji Apple Music masz dostęp do własnej biblioteki muzycznej na wszystkich swoich urządzeniach, o ile na wszystkich zalogujesz się za pomocą tego samego konta Apple ID i włączysz bibliotekę muzyczną iCloud.

Funkcje i zawartość usługi Apple Music różnią się w zależności od kraju i regionu.

Włączanie biblioteki muzycznej iCloud

Upewnij się, że na wszystkich urządzeniach logujesz się za pomocą konta Apple ID używanego w ramach subskrypcji usługi Apple Music. Następnie wykonaj poniższe czynności, aby włączyć bibliotekę muzyczną iCloud.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Muzyka i stuknij opcję Biblioteka muzyczna iCloud, aby ją włączyć.
 2. Jeśli na urządzeniu znajduje się już jakaś muzyka, zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz ją pozostawić.
  Jeśli wybierzesz opcję Pozostaw muzykę*, muzyka na urządzeniu zostanie dodana do biblioteki muzycznej iCloud.
  Jeśli wybierzesz opcję Usuń i zastąp, muzyka na urządzeniu zostanie zastąpiona zawartością z biblioteki muzycznej iCloud. 

Na komputerze Mac lub PC

 1. Mac: na pasku menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.

  Windows: na pasku menu w górnej części okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 2. Na karcie Ogólne wybierz opcję Biblioteka muzyczna iCloud, aby ją włączyć.
 3. Kliknij przycisk OK.

Jeśli zawartość nie wyświetla się na wszystkich urządzeniach

Na komputerze zawierającym oryginalną bibliotekę muzyczną upewnij się, że zalogowano się w programie iTunes za pomocą konta Apple ID używanego w ramach subskrypcji usługi Apple Music, a także że biblioteka muzyczna iCloud jest włączona. Następnie na pasku menu u góry ekranu komputera lub u góry okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Plik > Biblioteka > Uaktualnij bibliotekę muzyczną iCloud.

Upewnij się, że na urządzeniach, na których chcesz zalogować się za pomocą konta Apple ID używanego w ramach usługi Apple Music, zainstalowano najnowszą wersję systemu iOS, systemu macOS i programu iTunes.

Więcej informacji

Jeśli nie subskrybujesz usługi Apple Music, dowiedz się, jak pobrać muzykę na wszystkie używane urządzenia. Możesz również ponownie pobierać wcześniejsze zakupy ze sklepu iTunes Store na dowolne ze swoich urządzeń.

 

* Jeśli wybierzesz opcję Złącz, utwory znajdujące się na urządzeniu, które należą też do katalogu Apple Music, staną się natychmiast dostępne na pozostałych urządzeniach. Niedopasowane utwory z telefonu iPhone, iPada i iPoda touch są wyświetlane na pozostałych urządzeniach. Nie będzie można ich jednak odtworzyć na innych urządzeniach, dopóki nie prześlesz ich z komputera Mac lub PC za pomocą programu iTunes.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: