Jeśli pewne funkcje komputera Mac nie działają z systemem Windows uruchomionym za pomocą programu Boot Camp

Gdy aktualizujesz lub ponownie instalujesz system Windows na komputerze Mac, może być wymagana ponowna instalacja lub uaktualnienie oprogramowania obsługi systemu Windows (sterowników) zapewnianego przez program Boot Camp.

Jeśli wystąpią poniższe problemy podczas uruchamiania komputera Mac z poziomu systemu Microsoft Windows, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby ponownie zainstalować lub uaktualnić oprogramowanie obsługi systemu Windows:

 • Komunikat o błędzie informujący, że program Apple Software Update przestał działać.
 • Brakuje co najmniej jednej rozdzielczości ekranu bądź są one niedostępne dla wyświetlacza w systemie Windows.
 • W systemie Windows nie można dostosować jasności wbudowanego wyświetlacza.
 • Mysz, gładzik lub klawiatura Apple nie działa w systemie Windows.
 • W systemie Windows nie działają wbudowane głośniki komputera Mac.
 • Wbudowany mikrofon lub aparat komputera Mac nie są rozpoznawane w systemie Windows.

Podłącz i sformatuj pamięć flash USB

Aby pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki oprogramowania Boot Camp dla systemu Windows, potrzebna jest pamięć flash USB 2 o pojemności co najmniej 16 GB. (Pamięci flash USB 3 nie działają podczas instalacji systemu Windows przy użyciu programu Boot Camp). Pamięć zostanie wymazana, więc wykonaj backup danych, które chcesz zachować.

 1. Uruchom komputer Mac w systemie macOS. Jeśli komputer został uruchomiony w systemie Windows, kliknij ikonę Boot Camp na pasku zadań i wybierz opcję ponownego uruchomienia komputera z systemu macOS.
 2. Podłącz pamięć flash USB do komputera Mac.
 3. Otwórz Narzędzie dyskowe, które znajduje się w folderze Narzędzia w folderze Programy.
 4. Wybierz pamięć flash USB z listy napędów wymienionych w oknie Narzędzie dyskowe.
  Wybierz nazwę pamięci, a nie nazwę woluminu wyświetlaną poniżej.
 5. Kliknij przycisk lub kartę Wymaż.
 6. Wybierz format MS-DOS (FAT).
 7. Jeśli wyświetli się menu Schemat, wybierz schemat Główny rekord rozruchowy.
 8. Kliknij opcję Wymaż, aby sformatować pamięć, a następnie zamknij Narzędzie dyskowe.


Pobierz oprogramowanie obsługi systemu Windows 10

 1. Upewnij się, że komputer Mac jest połączony z Internetem.
 2. Otwórz Asystenta Boot Camp, który znajduje się w folderze Narzędzia w folderze Programy.
 3. W oknie Asystenta Boot Camp odszukaj pole wyboru Pobierz najnowsze oprogramowanie obsługi systemu Windows od Apple. Jeśli to pole jest wyświetlane, upewnij się, że jest zaznaczone. Następnie odznacz wszystkie inne pola wyboru i kliknij przycisk Dalej. Jeśli to pole nie jest wyświetlane, na pasku menu wybierz kolejno opcje Czynność > Pobierz oprogramowanie obsługi systemu Windows.
 4. Upewnij się, że pamięć flash USB jest wyświetlana jako napęd docelowy. Następnie kliknij opcję Dalej i podaj nazwę administratora oraz hasło, jeśli będzie to wymagane. Asystent Boot Camp pobierze oprogramowanie obsługi systemu Windows na ten dysk.

Występują jakieś problemy?

 • Jeśli asystent nie widzi pamięci flash USB, kliknij opcję Wróć i upewnij się, że pamięć flash USB jest podłączona bezpośrednio do portu USB komputera Mac, a nie do wyświetlacza, koncentratora lub klawiatury. Odłącz i ponownie podłącz pamięć flash USB, a następnie kliknij opcję Dalej.
 • Jeśli asystent informuje, że nie można użyć pamięci flash USB, upewnij się, że jest ona poprawnie sformatowana. Upewnij się również, że używasz pamięci flash USB 2, a nie USB 3.
 • Jeśli asystent informuje, że nie może pobrać oprogramowania z powodu problemu z siecią, upewnij się, że komputer Mac jest połączony z Internetem.
 • Jeśli asystent informuje, że oprogramowania obsługi systemu Windows nie można zachować na wybranym urządzeniu pamięci USB, upewnij się, że pamięć USB zawiera co najmniej 16 GB miejsca.
 • Sprawdź, czy komputer Mac spełnia wymagania systemowe związane z instalowaniem systemu Windows za pośrednictwem aplikacji Boot Camp dla systemu macOS.


Zainstaluj pobrane oprogramowanie obsługi systemu Windows

Po pobraniu lub skopiowaniu oprogramowania obsługi systemu Windows do pamięci flash USB zamknij Asystenta Boot Camp, a następnie wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie.

 1. Upewnij się, że pamięć flash USB jest podłączona do komputera Mac.
 2. Wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij opcję Dysk startowy, a następnie z listy dysków wybierz wolumin systemu Windows:
 3. Kliknij opcję Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer Mac w systemie Windows, a następnie zaloguj się, jeśli będzie to wymagane.
 4. Otwórz folder Boot Camp (lub — w nowszych wersjach — folder WindowsSupport) na pamięci flash USB. Następnie kliknij dwukrotnie plik Setup (lub setup.exe), aby rozpocząć instalację. Gdy zostanie wyświetlony monit o zezwolenie programowi Boot Camp na wprowadzanie zmian, kliknij przycisk Tak. 
 5. Kliknij przycisk Napraw, aby ponownie zainstalować lub uaktualnić oprogramowanie obsługi systemu Windows, które zainstalował program Boot Camp. Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że instalowane oprogramowanie nie przeszło testów logo Windows, kliknij opcję Kontynuuj mimo to.
 6. Kiedy instalacja zakończy się, uruchom ponownie komputer Mac. 

Jeśli funkcja komputera Mac nadal nie działa po uaktualnieniu oprogramowania obsługi systemu Windows, znajdź objaw w witrynie Wsparcia Apple lub witrynie pomocy technicznej Microsoft. Niektóre funkcje komputera Mac nie są zaprojektowane do działania w systemie Windows.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: