Jeśli podczas uruchamiania urządzenie Apple TV (2. lub 3. generacji) zatrzymuje się na ekranie daty i godziny

Przy każdym włączeniu urządzenie Apple TV uaktualnia datę i godzinę systemową. Jeśli urządzenie Apple TV nie może się połączyć z Internetem lub portem sieciowym używanym do uaktualniania daty i godziny, może się zatrzymać na tym ekranie.

Urządzenie Apple TV nie ma możliwości nawiązania połączenia z siecią wymagającą dodatkowego zalogowania się, np. na stronie internetowej. Takie sieci z portalem uwierzytelniania obejmują darmowe i płatne sieci używane m.in. w firmach, szkołach, akademikach, mieszkaniach, hotelach i sklepach.

Jeśli spróbujesz skonfigurować Apple TV za pomocą tego typu sieci, urządzenie może się zatrzymać na ekranie daty i godziny. Jeśli nie używasz tego typu sieci, a urządzenie nadal się zatrzymuje na ekranie daty i godziny, wykonaj poniższe czynności.

W domu

Jeśli urządzenie Apple TV jest podłączone do sieci domowej i zatrzymuje się na ekranie z datą i godziną, uruchom ponownie modem i router internetowy.

Jeśli nadal nie możesz ustawić daty i godziny na urządzeniu Apple TV, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera, aby się upewnić, że port NTP 123 nie jest zablokowany.

Możesz też spróbować połączyć urządzenie Apple TV z inną dostępną siecią, na przykład w domu znajomego. 

W pracy lub w szkole

Jeśli urządzenie Apple TV jest połączone z siecią korporacyjną lub kampusową, upewnij się, że konfiguracje sieci, routera, zapory sieciowej lub serwera proxy zezwalają na komunikację przez port NTP 123.

Możesz też użyć narzędzia Configurator do utworzenia pierwszej konfiguracji urządzeń Apple TV. Podłącz urządzenie Apple TV do serwera z narzędziem Configurator przez port USB, a następnie skonfiguruj urządzenie przy użyciu profilu.

Data publikacji: