Włączanie podpisów dla niesłyszących i napisów na iPodzie nano

Na iPodzie nano można używać podpisów dla niesłyszących i napisów umożliwiających czytanie dialogów w filmie.

Jeśli oglądany film zawiera podpisy dla niesłyszących i napisy, można je znaleźć w menu Dźwięk i napisy:

  1. Podczas oglądania filmu w aplikacji Wideo stuknij ekran, aby wyświetlić opcje odtwarzania.
  2. Stuknij ikonę dymku dialogowego , aby otworzyć menu Dźwięk i napisy.
  3. Wybierz opcję napisów, której chcesz użyć.

Ustawianie preferencji podpisów dla niesłyszących i napisów

Aby w filmach domyślnie były używane podpisy i napisy dla osób niesłyszących oraz niedosłyszących:

  1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Napisy i podpisy.
  2. Włącz opcję Napisy dla niesłyszących.

Więcej informacji

Nie wszystkie filmy zawierają ścieżki podpisów lub napisów. Aby dowiedzieć się, czy dany film zawiera te funkcje, zapoznaj się z jego dokumentacją.

Niektóre witryny i aplikacje innych firm udostępniają własne elementy sterujące podpisami dla niesłyszących dla filmów. Jeśli nie widzisz elementów sterujących napisami podczas oglądania wideo z witryny internetowej, zapoznaj się z dokumentacją albo skontaktuj się z właścicielem witryny lub producentem aplikacji w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Wykonując poniższe czynności, można włączyć podpisy dla niesłyszących i napisy na innych urządzeniach:

Dowiedz się, jak znaleźć w sklepie iTunes Store materiały z podpisami dla niesłyszących i napisami.

Data publikacji: