Znajdowanie zdjęć i albumów po przeprowadzeniu migracji biblioteki do aplikacji Zdjęcia

Jeśli uważasz, że po przeprowadzeniu migracji biblioteki aplikacji iPhoto lub Aperture do aplikacji Zdjęcia brakuje zdjęć lub albumów, sprawdź poniższe kwestie.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Sprawdź, czy przeprowadzono migrację odpowiedniej biblioteki

Jeśli w folderze Obrazki znajduje się więcej niż jedna biblioteka, przy pierwszym otwarciu aplikacji Zdjęcia zostanie wyświetlona prośba o wybranie biblioteki do przeprowadzenia migracji. Ta biblioteka staje się biblioteką domyślną i zawiera zdjęcia, które będą wyświetlane za każdym razem, gdy otworzysz aplikację Zdjęcia. 

Jeśli wybierzesz nieodpowiednią bibliotekę przy pierwszym otwarciu aplikacji Zdjęcia, na przykład starszą bibliotekę aplikacji iPhoto, możesz nie zobaczyć oczekiwanych zdjęć. Możesz przeprowadzić migrację innej biblioteki, przytrzymując naciśnięty klawisz Opcja podczas otwierania aplikacji Zdjęcia. Spowoduje to wyświetlenie okna wyboru biblioteki, w którym możesz wybrać jedną z bibliotek dostępnych w folderze Obrazki:

Kliknij pozycję Moje albumy na pasku bocznym, aby wyświetlić wszystkie swoje albumy

Gdy otworzysz aplikację Zdjęcia po raz pierwszy, zobaczysz zdjęcia w widoku Chwile. W tym widoku są wyświetlane poszczególne zdjęcia, a nie albumy. Aby je zobaczyć, kliknij pozycję Moje albumy na pasku bocznym aplikacji Zdjęcia.

Znajdź wydarzenia iPhoto, które zmieniły się w albumy

Podczas przeprowadzania migracji biblioteki aplikacji iPhoto do aplikacji Zdjęcia wydarzenia iPhoto są konwertowane na albumy. Te albumy można znaleźć w folderze Wydarzenia iPhoto w widoku Albumy aplikacji Zdjęcia.

Włącz funkcję Mój strumień zdjęć

Jeśli w albumie Mój strumień zdjęć znajdują się zdjęcia starsze niż 30 dni, które nie zostały zaimportowane do aplikacji iPhoto lub Aperture przed przeniesieniem biblioteki do aplikacji Zdjęcia, te zdjęcia nie pojawią się w aplikacji Zdjęcia.

Jeśli konto Apple ID zostało utworzone niedawno, funkcja Mój strumień zdjęć może być niedostępna. Jeśli usługa Mój strumień zdjęć jest niedostępna, użyj usługi Zdjęcia iCloud, aby przechowywać zdjęcia i filmy w usłudze iCloud. 

Aby włączyć funkcję Mój strumień zdjęć w aplikacji Zdjęcia, wykonaj następujące czynności:

  1. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Zdjęcia > Preferencje.
  2. W oknie Preferencje kliknij kartę iCloud.
  3. Kliknij opcję Mój strumień zdjęć.

Poczekaj, aż aplikacja Zdjęcia wygeneruje wszystkie miniatury

Po przeprowadzeniu migracji biblioteki do aplikacji Zdjęcia wygenerowanie miniatur dla całej biblioteki może trochę potrwać. Zdjęcie będzie widoczne jako biały kwadrat, dopóki nie zostanie utworzona jego miniatura.

Dowiedz się, jak aplikacja Zdjęcia wyświetla albumy inteligentne i pary zdjęć w formacie RAW+JPEG

Aplikacja Zdjęcia wyświetla niektóre albumy inteligentne w inny sposób niż program, w którym zostały utworzone. Dowiedz się więcej o tym, jak aplikacja Zdjęcia wyświetla albumy inteligentne z aplikacji iPhoto i Aperture.

Jeśli biblioteka Aperture zawierała pary zdjęć w formacie RAW+JPEG, w aplikacji Zdjęcia będzie widoczne tylko zdjęcie w formacie JPEG.

Wyświetl wszystkie zdjęcia z serii

Zestawy zdjęć zrobione w trybie serii za pomocą telefonu iPhone są wyświetlane przy użyciu jednej miniatury w aplikacji Zdjęcia. Aby zobaczyć wszystkie zdjęcia z serii, kliknij dwukrotnie miniaturę i wybierz opcję Zaznacz.

Więcej informacji

Po uaktualnieniu aplikacji Zdjęcia dla systemu macOS, włącz usługę Zdjęcia iCloud, aby bezpiecznie przechowywać zdjęcia i nagrania wideo w usłudze iCloud oraz uaktualniać je na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac, urządzeniu Apple TV oraz w witrynie iCloud.com.

Data publikacji: