Wyłączanie opcji automatycznego wstawiania w projektach aplikacji Zdjęcia

Aplikacja Zdjęcia może automatycznie wybierać i wstawiać zdjęcia do tworzonych projektów.Jeśli chcesz wyłączyć tę opcję na czas pracy w danym projekcie, wykonaj poniższe czynności.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Gdy wybierzesz grupę zdjęć do użycia w projekcie aplikacji Zdjęcia, pojawią się one w obszarze pod projektem. Możesz przeciągać zdjęcia pojedynczo i umieszczać je w wybranych miejscach w projekcie albo kliknąć przycisk Wstaw autom. widoczny tuż nad zdjęciami. Kliknięcie przycisku Wstaw autom. powoduje automatyczne wstawienie zdjęć do projektu przez aplikację Zdjęcia.

Jeśli chcesz wyłączyć tę opcję na czas pracy w danym projekcie, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz projekt.
  2. Kliknij z klawiszem Control dowolne jasnoszare tło projektu (obszar otaczający zawartość projektu).
  3. Kliknij opcję Włącz sugestie autowypełniania, aby ją wyłączyć.

Jeśli chcesz z powrotem włączyć opcję automatycznego wstawiania, wykonaj te same czynności.

Data publikacji: