Apple Music i prywatność

Usługa Apple Music została zaprojektowana z myślą o ochronie Twoich danych i umożliwieniu Ci wyboru w zakresie udostępnianych rzeczy.

  • Apple gromadzi informacje o Twojej aktywności w Apple Music (np. jakie utwory odtwarzasz i jak długo) i wykorzystuje je do personalizacji usługi dla subskrybentów oraz do wynagradzania partnerów.
  • Biblioteka muzyczna iCloud wysyła do Apple tytuły utworów i nazwy wykonawców z Twojej biblioteki, aby odblokować kopie, które są dostępne również w Apple Music.
  • Dane z Twojej biblioteki muzycznej iCloud są z Tobą powiązane przez okres subskrypcji i przez niedługi czas po jej zakończeniu. Informacje o odtwarzanych utworach przechowujemy przez okres określony właściwymi przepisami z zakresu sprawozdawczości finansowej.
  • Aby pomóc identyfikować i zapobiegać oszustwom, informacje o tym, jak korzystasz z urządzenia, w tym przybliżoną liczbę połączeń telefonicznych lub wysyłanych i odbieranych wiadomości email, zostaną użyte do obliczenia współczynnika zaufania urządzenia podczas próby dokonania zakupu. Metoda wysyłania tych danych została tak zaprojektowana, aby firma Apple nie mogła poznać rzeczywistych wartości na Twoim urządzeniu. Te współczynniki są przechowywane na naszych serwerach przez ustalony czas.

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych użytkowników są priorytetem dla wszystkich w firmie Apple. Zawsze staramy się zbierać tylko te dane, które są absolutnie niezbędne, i dbamy o to, aby użytkownicy wiedzieli, jakie informacje są przez nas gromadzone i w jakim celu. Tym zasadom podlega też — podobnie jak wszystkie inne produkty firmy Apple — usługa Apple Music.

Apple zbiera informacje o sposobie korzystania z usługi Apple Music, aby dostosować funkcje usługi do Twoich gustów muzycznych. Chodzi tu między innymi o funkcję Dla Ciebie, która wyświetla albumy i playlisty dobrane pod kątem Twoich preferencji; funkcję Radio, która odtwarza wybrane utwory Twoich ulubionych wykonawców i wybraną muzykę w Twoich ulubionych gatunkach; a także funkcję Connect, która poleca nowych wykonawców do obserwowania i ciekawe wpisy. Dzięki tym danym możemy Cię także informować o zapowiadanych nowościach płytowych, nowych wykonawcach i innych wydarzeniach w usłudze Apple Music, które mogą Cię zainteresować.

Jeśli chcesz kontaktować się i dzielić się z innymi użytkownikami usługi Apple Music, możesz skonfigurować osobisty profil zawierający Twój pseudonim (np. @janjablonka), nazwę użytkownika do wyświetlania w usłudze oraz — opcjonalnie — zdjęcie profilowe i inne informacje. Wszelkie dane profilowe zostaną zachowane na Twoim koncie i będą dostępne na każdym z posiadanych przez Ciebie urządzeń. Pseudonim, nazwa do wyświetlania i zdjęcie profilowe będą się pojawiały obok zamieszczanych przez Ciebie treści i innych rzeczy udostępnianych w usłudze Apple Music. Udostępnianie i zamieszczanie treści nie jest obecnie dostępne na kontach Apple ID dla dzieci.

Pozostali użytkownicy usługi Apple Music będą też mogli odszukać Twój profil Apple Music na podstawie danych, które w nim umieścisz. 

Zawartość swojego profilu, na przykład informacje o słuchanych utworach i playlistach, możesz udostępniać tylko wybranym osobom. Jednak dane profilu, na przykład pseudonim, nazwa wyświetlana w usłudze, zdjęcie oraz osoby obserwowane i obserwujące Cię, są zawsze widoczne dla wszystkich.

Podczas tworzenia profilu w Apple Music przedstawimy innych subskrybentów Apple Music, z którymi możesz się połączyć jak ze znajomymi. Firma Apple nie zapamiętuje ani nie przechowuje informacji znajdujących się w Twoich kontaktach podczas wyszukiwania znajomych do polecenia. Do Apple wysyłane są tylko skrócone i zaszyfrowane skróty numerów telefonicznych i adresów email w Twoich kontaktach, a dopiero potem pasujący subskrybenci Apple Music są oznaczani lokalnie do zarekomendowania na Twoim urządzeniu. Serwis Apple Music może okresowo sprawdzać Twoje kontakty w celu zarekomendowania nowych znajomych w przyszłości; możesz ten proces kontrolować w Ustawieniach konta, wyłączając opcję Kontakty w Apple Music. Jeśli nie chcesz, aby znaleźli Cię inni w oparciu o dane kontaktowe Apple ID, jakie mogą mieć w swoich kontaktach, możesz to zmienić w Ustawieniach konta, wyłączając opcję Pozwalaj znajdować wg Apple ID.

Możesz także znajdować inne osoby, z którymi chcesz się połączyć w Apple Music, oraz pozwolić im, aby znajdowały Ciebie, łącząc swoje konta społecznościowe, na przykład Facebooka. W takim przypadku Apple Music połączy Twoje konto Apple Music z kontem w sieci społecznościowej oraz znajdzie w tej sieci Twoich znajomych, którzy także subskrybują usługę Apple Music. Apple nie zachowuje żadnych informacji o Twoich znajomych, którzy nie są subskrybentami Apple Music. Konta społecznościowe i konto Apple Music możesz rozłączyć w dowolnym momencie w ustawieniach odpowiednich sieci społecznościowych.

Informacje podane w profilu możesz uaktualniać i usuwać w dowolnym momencie. Udostępniając treści w sieci, zawsze zachowuj rozwagę. Treści udostępniane z Apple Music w innych witrynach lub sieciach społecznościowych podlegają zasadom zachowania prywatności tych witryn i sieci.

Jeśli subskrybujesz usługę Apple Music przez swojego operatora komórkowego, firma Apple może sprawdzić Twój numer telefonu, aby to potwierdzić. W przypadku subskrypcji wykupionej za pośrednictwem operatora numer telefonu służy do identyfikacji konta. Informacja o numerze telefonu skojarzonym z subskrypcją będzie przez nas wykorzystywana tylko do zweryfikowania konta przy logowaniu i powiązania aktywności w usłudze Apple Music z Twoim kontem.

Korzystając z usługi Apple Music, masz też do dyspozycji bibliotekę muzyczną iCloud, która pozwala Ci na dostęp do piosenek i playlist z Twojej biblioteki na każdym z posiadanych urządzeń. Ta funkcja wymaga przesłania danych (takich jak nazwy utworów i wykonawców) z biblioteki muzycznej do firmy Apple, tak aby można było zidentyfikować i odblokować kopie utworów, które są dostępne w usłudze Apple Music. Utwory, których nie ma w usłudze Apple Music, zostaną przesłane do Twojej osobistej biblioteki muzycznej iCloud, dzięki czemu na każdym z posiadanych urządzeń będziesz mieć dostęp do całej kolekcji muzycznej. Bibliotekę muzyczną iCloud możesz w razie potrzeby wyłączyć w Ustawieniach na urządzeniu lub w aplikacji iTunes.

Do gromadzonych przez nas danych należą też zbierane na bieżąco informacje o utworach muzycznych i nagraniach wideo, które odtwarzasz lub dodajesz do biblioteki muzycznej albo do playlist, a także informacje o treściach, które lubisz, komentujesz i udostępniasz. Rejestrowana i wysyłana do Apple jest również informacja o tym, z jakiego konta, adresu IP i urządzenia, aplikacji lub interfejsu samochodowego zwykle odtwarzasz muzykę, gdzie w usłudze Apple Music odtwarzana jest muzyka, kiedy rozpoczęło się odtwarzanie i jak długo to trwało. Wykorzystujemy te dane, aby dostosować usługę Apple Music do Twoich potrzeb, a także aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób jest używana, i bardziej ją udoskonalać. Dzięki tym informacjom możemy na przykład trafniej dobrać muzykę, nagrania wideo i wpisy artystów pokazywane na kartach Dla Ciebie, Radio i Connect. Możemy też polecać Ci inne rzeczy odpowiadające Twojemu gustowi, wypłacać tantiemy i w razie konieczności wszczynać postępowanie w związku z czynnościami naruszającymi warunki usług Apple Media bądź łamiącymi obowiązujące prawo (lub też zapobiegać takiemu postępowaniu). Preferencje dotyczące wiadomości e-mail i otrzymywania e‑mailowych powiadomień o nowościach w usłudze Apple Music możesz zmienić na stronie appleid.apple.com/pl.

Podczas próby zakupu obliczamy na Twoim urządzeniu współczynnik zaufania urządzenia, wykorzystując informacje o tym, jak korzystasz z urządzenia, w tym przybliżoną liczbę połączeń telefonicznych lub wysyłanych i odbieranych wiadomości email. Metoda wysyłania tych danych została tak zaprojektowana, aby firma Apple nie mogła poznać zasadniczych wartości na Twoim urządzeniu. Ten współczynnik jest przechowywany na naszych serwerach przez ustalony czas.

Zastrzegamy sobie prawo do zbierania, wykorzystywania, przesyłania i ujawniania nieidentyfikujących Cię danych w dowolnym wybranym przez nas celu. Możemy na przykład połączyć nieidentyfikujące dane na Twój temat z danymi innych użytkowników usługi Apple Music w celu ulepszenia usługi.

Wszelkie dane są zbierane i wykorzystywane zgodnie z naszymi zasadami ochrony prywatności, które można znaleźć pod adresem www.apple.com/pl/privacy.

Ujawnianie danych podmiotom trzecim

Jesteśmy zobligowani do ujawniania niektórych nieidentyfikujących Cię danych na temat sposobu korzystania z usługi Apple Music naszym strategicznym partnerom powiązanym z tą usługą, między innymi wytwórniom fonograficznym, tak aby pozwolić im na ocenę ich pracy twórczej, rozliczenie się z tantiem i innych zobowiązań finansowych oraz ulepszenie ich produktów i usług. Udostępniamy także wykonawcom zagregowane, niepozwalające na zidentyfikowanie użytkownika statystyki dotyczące słuchanych treści oraz dane demograficzne (na przykład wiek i płeć), dzięki którym mogą oni lepiej poznać swoich odbiorców. Możemy również udostępniać niektóre identyfikujące Cię dane, takie jak nazwa operatora sieci komórkowej, partnerom uczestniczącym w udostępnianiu produktów i usług firmy Apple lub pomagających firmie Apple w działaniach marketingowych.

Aplikacje w systemie iOS mogą żądać dostępu do Apple Music i biblioteki multimediów. Jeśli się na to zgodzisz, aplikacja uzyska dostęp na przykład do biblioteki multimediów na urządzeniu, Twojego statusu subskrypcji Apple Music, odtwarzanych przez Ciebie treści audio i wideo oraz rekomendacji funkcji Dla Ciebie. Taka aplikacja może również modyfikować dane powiązane z kontem, na przykład listę utworów w bibliotece lub listę playlist. Dostęp aplikacji do danych na urządzeniu iOS możesz wyłączyć, przechodząc do Ustawień i wybierając Prywatność > Multimedia i Apple Music. Jeśli aplikacja została usunięta lub uzyskała dostęp do danych w systemie wcześniejszym niż iOS 11, możesz wyłączyć jej dostęp w ustawieniach konta iTunes.

Więcej informacji na temat Apple Music

Aby uzyskać szczegółowe informacje, w tym dotyczące funkcji i cen, odwiedź stronę opisującą Apple Music: https://support.apple.com/pl-pl/HT204881.

Informacje na temat internetowego odtwarzacza muzyki Apple Music i prywatności można znaleźć pod adresem https://support.apple.com/pl-pl/HT208364.

 

Data publikacji: