Resetowanie serwera usługi Open Directory lub macOS Server za pomocą wiersza poleceń

Jeśli serwer DNS nie jest prawidłowo skonfigurowany, możesz użyć poleceń aplikacji Terminal, aby usunąć główny serwer usługi Open Directory lub replikę.

Usuwanie danych serwera usługi Open Directory

Jeśli nie możesz użyć aplikacji Server do usunięcia głównego serwera usługi Open Directory lub repliki, użyj aplikacji Terminal. Możesz usunąć wszystkie dane serwera powiązane z usługą OD, w tym użytkowników i grupy.

Nie spowoduje to usunięcia danych z innych usług z tymi użytkownikami i grupami. Staną się one jednak niedostępne, nawet przy użyciu tej samej nazwy do utworzenia nowego użytkownika. Dzieje się tak ponieważ dane są powiązane z identyfikatorem GUID użytkownika. 

Podczas tworzenia użytkownika tworzony jest nowy identyfikator GUID. Jeśli chcesz, aby użytkownik miał dostęp do tych danych, przed zniszczeniem serwera usługi OD wyeksportuj użytkowników i grupy. Użyj domyślnych ustawień eksportu, aby zawierał identyfikatory GUID.

Przed wykonaniem tych czynności, upewnij się, że masz kompletny backup serwera:

  1. Zamknij aplikację Server.
  2. Wpisz w aplikacji Terminal polecenie:
    sudo slapconfig -destroyldapserver
    
  3. Ponownie uruchom komputer.

Jeśli nie możesz naprawić struktury serwera usługi Open Directory, powtórz te kroki dla każdej istniejącej repliki. Po wykonaniu tych czynności, serwer usługi Open Directory zostanie wyłączony. Aby skonfigurować go ponownie, użyj aplikacji Server.

Data publikacji: