Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarkach Safari 8.0.6, Safari 7.1.6 i Safari 6.2.6.

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarkach Safari 8.0.6, Safari 7.1.6 i Safari 6.2.6.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Safari 8.0.6, Safari 7.1.6 i Safari 6.2.6

 • WebKit

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 i OS X Yosemite 10.10.3

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1152: Apple

  CVE-2015-1153: Apple

  CVE-2015-1154: Apple

 • WebKit — historia

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 i OS X Yosemite 10.10.3

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny mogło doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa informacji użytkownika w systemie plików.

  Opis: w przeglądarce Safari występował błąd zarządzania stanem, który umożliwiał nieuprawnionym źródłom uzyskiwanie dostępu do systemu plików. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1155: Joe Vennix z Rapid7 Inc. w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • WebKit — wczytywanie stron

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 i OS X Yosemite 10.10.3

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny przez kliknięcie łącza mogło prowadzić do fałszowania interfejsu użytkownika.

  Opis: w mechanizmie obsługi atrybutu rel w elementach anchor występował błąd. Obiekty docelowe mogły uzyskać nieautoryzowany dostęp do obiektów łączy. Ten problem rozwiązano przez poprawienie zgodności typów łączy.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1156: Zachary Durber z Moodle

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: