Zmienianie ustawień dźwięku i powiadomień na zegarku Apple Watch

Ustawianie głośności, wyciszanie zegarka i włączanie trybu Nie przeszkadzać. Oraz dostosuj siłę stuknięć i wibracji, których zegarek Apple Watch używa do alertów i powiadomień. 

Zwiększanie lub zmniejszanie głośności

 1. Na zegarku Apple Watch otwórz aplikację Ustawienia.
 2. Przewiń w dół, a następnie stuknij opcję Dźwięki i haptyka.
 3. Stuknij przycisk zmniejszania głośności zmniejsz w celu zmniejszenia głośności lub stuknij przycisk zwiększenia głośności zwiększ w celu jej zwiększenia. Możesz też stuknąć suwak, a następnie obrócić pokrętło Digital Crown.

Dostosowywanie powiadomień i alertów

Dowiedz się, jak zarządzać powiadomieniami i alertami. Możesz zmienić sposób i czas otrzymywania alertów, a także dostosować ich głośność, ale nie możesz zmieniać dźwięków alertów.

Zarządzanie alertami haptycznymi

 1. Otwórz aplikację Ustawienia. 
 2. Przewiń w dół i stuknij opcję Dźwięki i haptyka.
 3. Włącz lub wyłącz alerty haptyczne.
 4. Aby alerty haptyczne były łatwiej wyczuwalne, stuknij opcję Silna. Ta funkcja dodaje dodatkowe stuknięcie haptyczne, które zapowiada niektóre z innych alertów haptycznych. 

Możesz również zmienić ustawienia dla wybranych aplikacji na telefonie iPhone. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch, przejdź do karty Mój zegarek, a następnie stuknij opcję Dźwięki i haptyka.

Jeśli masz założony zegarek Apple Watch i nie czujesz stuknięcia podczas dostosowywania suwaka, skontaktuj się ze Wsparciem Apple. Aby efekt działania funkcji haptycznej był jak najlepszy, tył zegarka Apple Watch musi się stykać ze skórą. Załóż zegarek tak, aby przylegał do skóry, ale nie powodował dyskomfortu.

Włączanie i wyłączanie ustawień haptycznych pokrętła Digital Crown

 1. Na zegarku Apple Watch otwórz aplikację Ustawienia.
 2. Stuknij opcję Dźwięki i haptyka, a następnie włącz lub wyłącz funkcję Haptic Crown.

Opcja Haptic Crown jest dostępna wyłącznie na zegarkach Apple Watch Series 4 lub nowszych.

Włącz opcję Taptic Chimes

Zegarek Apple Watch może odtwarzać sygnał dźwiękowy w różnych odstępach czas, co pozwala łatwo monitorować czas bez patrzenia na zegarek.

 1. Otwórz aplikację Ustawienia.
 2. Przewiń w dół i stuknij opcję Dostępność.
 3. Przewiń w dół i stuknij opcję Sygnały dźwiękowe.
 4. Włącz opcję Sygnały dźwiękowe.
 5. Stuknij opcję Harmonogram i ustaw odtwarzanie sygnałów dźwiękowych co godzinę lub 30 albo 15 minut.
 6. Stuknij opcję Dźwięki i zmień sygnał dźwiękowy na ćwierkanie lub dzwonki.

Możesz także zmienić te ustawienia na swoim telefonie iPhone. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch, stuknij opcję Dostępność, a następnie Sygnały dźwiękowe.

Wyciszanie zegarka Apple Watch

 1. Dotknij i przytrzymaj dół tarczy zegarka. Gdy zostanie wyświetlone centrum sterowania, przewiń w górę.
 2. Stuknij przycisk Trybu cichego ikona Trybu cichego. Zostanie włączony tryb cichy. Możesz nadal otrzymywać powiadomienia haptyczne. 

Aby wyciszyć alert lub powiadomienie, gdy je słychać, połóż dłoń na wyświetlaczu na co najmniej trzy sekundy lub do chwili, aż poczujesz stuknięcie. Jeśli to nie zadziała, sprawdź, czy masz włączone ustawienie „Przykryj, aby wyciszyć”: na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch, przejdź do karty Mój zegarek, a następnie stuknij opcję Dźwięki i haptyka.

Włączanie trybu Nie przeszkadzać

 1. Dotknij i przytrzymaj dół tarczy zegarka. Gdy zostanie wyświetlone centrum sterowania, przewiń w górę.
 2. Stuknij przycisk Nie przeszkadzać ikona Nie przeszkadzać, a następnie wybierz opcję.Możesz ręcznie wyłączyć tryb Nie przeszkadzać lub ustawić go na jakiś czas, po którym wyłączy się automatycznie.

Tryb Nie przeszkadzać blokuje dźwięki i podświetlanie się ekranu w przypadku połączeń i alertów (nie dotyczy alarmów). Gdy włączony jest tryb Nie przeszkadzać, na górze ekranu widoczna jest ikona ikona tego trybu (fioletowy księżyc).

Zmienianie ustawień z poziomu telefonu iPhone

Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch, przejdź do karty Mój zegarek, a następnie stuknij opcję Dźwięki i haptyka.

Data publikacji: