Powiadomienia na zegarku Apple Watch

Dostosuj sposób i czas otrzymywania powiadomień na zegarku Apple Watch, aby reagować natychmiast lub sprawdzać je w dogodnej chwili.

Miejsca wyświetlania powiadomień

Powiadomienia są wysyłane na zegarek Apple Watch lub telefon iPhone, ale nie na oba urządzenia naraz. Sprawdź poniżej, kiedy powiadomienia mogą być wyświetlane na telefonie iPhone, a nie na zegarku Apple Watch.

Jeśli telefon iPhone jest odblokowany, powiadomienia są wyświetlane na telefonie, a nie na zegarku Apple Watch.

 

Jeśli telefon iPhone jest zablokowany lub uśpiony, powiadomienia są wyświetlane na zegarku Apple Watch, chyba że jest on zablokowany kodem.

 

Kiedy otrzymasz powiadomienie, na tarczy zegarka pojawi się ikona ikona czerwonej kropki. Odrzucenie powiadomienia na zegarku Apple Watch powoduje również odrzucenie go na telefonie iPhone. 

Wyświetlanie wszystkich powiadomień

 1. Dotknij i przytrzymaj górę tarczy zegarka. Centrum powiadomień można otworzyć z dowolnego ekranu.
 2. Gdy zostanie wyświetlone centrum powiadomień, przewiń w dół. 
 3. Aby przewinąć, obróć pokrętłem Digital Crown.
 4. Aby odczytać powiadomienie, stuknij je. Aby odczytać zgrupowane powiadomienia, stuknij stos, a następnie stuknij powiadomienie.
 5. Aby usunąć powiadomienie, przesuń palcem w lewo i stuknij ikonę .

Możesz ukryć ikonę ikona czerwonej kropki, aby nie pojawiała się, kiedy masz nieprzeczytane powiadomienia.Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch, stuknij opcję Powiadomienia, a następnie wyłącz wskaźnik powiadomień.

Zarządzanie powiadomieniami

Ustawienia powiadomień na zegarku Apple Watch są takie same, jak ustawienia na telefonie iPhone, ale można je zmienić w przypadku każdej aplikacji. W systemie watchOS 5 powiadomienia można porządkować według aplikacji i grupować w stosy w centrum powiadomień. Na przykład wszystkie powiadomienia dotyczące aktywności mogą być wyświetlane w stosie. Możesz również wybrać, czy mają być wysyłane alerty dla powiadomień, ustawić wyciszenie, a nawet całkowicie je wyłączyć. 

 

Zmiana sposobu odbierania powiadomień na zegarku Apple Watch

 1. Dotknij i przytrzymaj górę tarczy zegarka. 
 2. Gdy zostanie wyświetlone centrum powiadomień, przewiń w dół.
 3. Przesuń w lewo na powiadomieniu, a następnie stuknij ikonę .
 4. Jeśli nie chcesz słyszeć dźwięków lub alertów haptycznych z aplikacji, stuknij opcję Dostarczaj po cichu. Powiadomienia z takiej aplikacji będą wysyłane bezpośrednio do centrum powiadomień na zegarku Apple Watch i telefonie iPhone — nie będą wyświetlane z dźwiękiem ani alertem haptycznym.
 5. Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień z aplikacji, na zegarku Apple Watch stuknij opcję Wyłącz.

Aby wyświetlić lub odsłuchać powiadomienia ponownie, przesuń w lewo na powiadomieniu z aplikacji, stuknij ikonę , a następnie stuknij opcję Dostarczaj z alertami.

Dostosowywanie ustawień powiadomień

 1. Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek. 
 2. Stuknij opcję Powiadomienia. 
 3. Stuknij aplikację. Różne aplikacje oferuję różne opcje. Aby używać identycznych ustawień na zegarku Apple Watch i na telefonie iPhone, stuknij opcję Klonuj z iPhone'a. Wybrane aplikacje oferują możliwość dostosowania powiadomień.W ramach dostosowywania możesz wybrać jedną z poniższych opcji:
  • Włącz powiadomienia: powiadomienia będą wyświetlane w centrum powiadomień, a zegarek Apple Watch będzie o nich przypominał. 
  • Wyślij do centrum powiadomień: powiadomienia będą wyświetlane bezpośrednio do centrum powiadomień, a zegarek Apple Watch nie będzie o nich przypominał.
  • Wyłącz powiadomienia: aplikacja nie będzie wysyłała powiadomień.
 4. Jeśli dostosujesz powiadomienia z aplikacji, możesz również grupować powiadomienia, które wysyła. Stuknij opcję Grupowanie powiadomień, a następnie wybierz opcję Wyłączone, Automatycznie lub Wg aplikacji.

Jeśli nie możesz dostosować aplikacji, możesz wyłączyć w jej powiadomienia. Przewiń w dół do sekcji „Klonuj z iPhone'a alerty od” i wyłącz ustawienie obok danej aplikacji. 

Dowiedz się, jak zmienić ustawienia dźwięku powiadomień.

Prywatność powiadomień

Jeśli podniesiesz nadgarstek, aby zobaczyć powiadomienie, wyświetli się krótkie podsumowanie, a potem pełna treść powiadomienia. Aby zatrzymać wyświetlanie pełnej treści powiadomienia:

 1. Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek. 
 2. Stuknij opcję Powiadomienia, a następnie włącz funkcję Prywatność powiadomień. 
 3. Gdy otrzymasz powiadomienie, stuknij je, aby wyświetlić pełną treść. 

Jeśli nie widać powiadomień na zegarku Apple Watch

Gdy urządzenia się rozłączą, powiadomienia będą wyświetlane na telefonie iPhone zamiast na zegarku Apple Watch. Aby sprawdzić połączenie, przesuń palcem w górę na tarczy zegarka w celu otwarcia centrum sterowania. Po rozłączeniu urządzeń możliwe, że wyświetlona zostanie ikona czerwona ikona telefonu iPhoneikona X lub ikona Wi-Fi. Spróbuj połączyć telefon iPhone z zegarkiem Apple Watch.

Gdy zegarek Apple Watch jest zablokowany lub włączysz tryb Nie przeszkadzać, powiadomienia będą wyświetlanie na telefonie iPhone.

 • Gdy zegarek Apple Watch jest zablokowany, na jego tarczy wyświetla się ikona kłódka.
 • Gdy włączony jest tryb Nie przeszkadzać, na tarczy zegarka wyświetla się ikona ikona księżyca. Aby wyłączyć ten tryb, przesuń palcem w górę na tarczy zegarka, a następnie stuknij ikonę ikona księżyca „Nie przeszkadzać”.

W przypadku aplikacji innych firm powiadomienia są dostarczane wyłącznie wtedy, gdy zestawiony w parę telefon iPhone ma połączenie z siecią. 

Data publikacji: