Używanie aplikacji na zegarku Apple Watch

Instalowanie aplikacji dla zegarka Apple Watch oraz zarządzanie nimi.

Aplikacja Apple Watch

Dodawanie lub usuwanie aplikacji na zegarku Apple Watch

Podczas konfigurowania zegarka Apple Watch możesz wybrać zainstalowanie wszystkich swoich aplikacji od razu lub zrobienie tego później. Jeśli wybierzesz opcję Instaluj wszystkie, wszelkie aplikacje znajdujące się na telefonie iPhone, które są zgodne z zegarkiem Apple Watch, zostaną na nim zainstalowane. Jeśli nie masz aplikacji na telefonie iPhone, musisz najpierw pobrać ją ze sklepu App Store.

Aplikacje można dodawać lub usuwać w dowolnej chwili:

  1. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch, a następnie stuknij kartę Mój zegarek. 
  2. Przewiń do aplikacji, którą chcesz dodać lub usunąć.
  3. Aby dodać aplikację do zegarka Apple Watch, stuknij opcję Instaluj. 
  4. Aby usunąć aplikację, stuknij ją, a następnie wyłącz opcję Pokazuj program na Apple Watch.

Ustawienia ogólne na telefonie iPhone     

Uaktualnianie aplikacji na zegarku Apple Watch

Wszelkie uaktualnienia dla aplikacji na telefonie iPhone oraz aplikacji, które kupisz w przyszłości, będą automatycznie instalowane również na zegarku Apple Watch. Oto jak włączyć lub wyłączyć tę funkcję:

  1. Otwórz aplikację Apple Watch i stuknij kartę Mój zegarek. 
  2. Stuknij opcję Ogólne, a następnie włącz lub wyłącz opcję Automatyczna instalacja.

     Ustawienia komplikacji na telefonie iPhone

Wybór komplikacji na tarczy zegarka

Niektóre aplikacje innych firm umożliwiają dodanie komplikacji do tarczy zegarka. Aby sprawdzić dostępne komplikacje innych firm:

  1. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch.
  2. Stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij opcję Komplikacje. 

Aby zarządzać komplikacjami, stuknij opcję Edytuj. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe. 

  • Aby usunąć komplikację, stuknij ikonę ikona minusa. Następnie stuknij opcję Usuń.
  • Aby dodać komplikację, stuknij ikonę ikona plusa.

Po wyborze komplikacji możesz dodać je do tarczy zegarka. Dowiedz się, jak zmieniać tarczę zegarka.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: