Pobieranie aplikacji na zegarku Apple Watch

Znajdź aplikacje na Apple Watch, które pokochasz.

Jak pobierać aplikacje

Skorzystaj z telefonu iPhone połączonego w parę z zegarkiem lub użyj sklepu App Store na zegarku.

Pobieranie aplikacji ze sklepu App Store na zegarku Apple Watch

 1. Naciśnij pokrętło Digital Crown, aby wyświetlić ekran początkowy, a następnie stuknij ikonę sklepu App Store.
 2. Stuknij Szukaj, aby znaleźć aplikacje przy użyciu funkcji Pisanie odręczne lub Dyktowanie, albo przewiń w dół, aby znaleźć polecane aplikacje i wyselekcjonowane kolekcje aplikacji.
 3. Stuknij aplikację, aby wyświetlić jej opis, oceny i recenzje, zrzuty ekranu, uwagi o wydaniu itd.
 4. Stuknij cenę lub opcję Pobierz.
  Ekran Apple Watch pokazujący, jak pobrać aplikację
 5. Aby po wyświetleniu monitu pobrać i zainstalować aplikację, kliknij dwukrotnie boczny przycisk pod Digital Crown.

Aplikacja, która w sklepie App Store ma przycisk Pobierz zamiast ceny, jest bezpłatna. Za pobranie bezpłatnej aplikacji nie zostanie pobrana żadna opłata. Niektóre bezpłatne aplikacje oferują zakupy w aplikacji i subskrypcje do nabycia. Subskrypcje i zakupy w aplikacji zapewniają dostęp do większej liczby funkcji, treści i nie tylko. Dowiedz się więcej o zakupach w aplikacji i subskrypcjach.

Pobieranie aplikacji za pomocą telefonu iPhone połączonego w parę z zegarkiem Apple Watch

 1. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Watch.
 2. Stuknij kartę Mój zegarek.
 3. Przewiń do aplikacji, którą chcesz dodać. Aplikacje do zainstalowania znajdują się w sekcji Dostępne aplikacje.
  Ekran telefonu iPhone z aplikacją Watch
 4. Aby dodać aplikację do zegarka, stuknij opcję Instaluj.

Jeśli nie możesz znaleźć aplikacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: