Jeśli na ekranie zegarka Apple Watch pojawiła się czerwona ikona „!”

Spróbuj wykonać następujące czynności, aby wymusić ponowne uruchomienie zegarka Apple Watch.

Czerwony wykrzyknik

Jeśli po uaktualnieniu oprogramowania na zegarku Apple Watch zostanie wyświetlony znak Czerwony wykrzyknik, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij jednocześnie przycisk boczny oraz pokrętło Digital Crown i przytrzymaj je przez co najmniej 10 sekund.
  2. Gdy pojawi się logo Apple, zwolnij oba przyciski.
  3. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple, aby zgłosić naprawę z wysyłką.

Data publikacji: