Konfigurowanie iPada i komputera Mac do testów i sprawdzianów

Aplikacje autorstwa zatwierdzonych deweloperów mogą korzystać z trybu oceny do automatycznego blokowania i konfigurowania iPadów oraz komputerów Mac do sprawdzianów online.

W trybie oceny aplikacje do obsługi sprawdzianów mogą wyłączać konkretne funkcje sprzętowe i programowe, aby spełnić wymogi bezpiecznego środowiska testowania i uniemożliwić osobie zdającej korzystanie z innych aplikacji oraz unieważnienie wyników testu.

Używanie aplikacji z wbudowanym trybem oceny

Przygotowanie iPada lub komputera Mac do testowania przy użyciu obsługiwanej aplikacji nie wymaga dodatkowej konfiguracji ani zarządzania, takiego jak oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM). Aplikacje wyposażone w tryb oceny automatycznie blokują iPada lub komputer Mac, aby możliwe było korzystanie z tylko jednej aplikacji. Dopóki aktywny jest tryb oceny, użytkownicy nie mogą przejść do innej aplikacji.

Upewnij się, że Twój dostawca sprawdzianów stosuje środowisko zautomatyzowanej konfiguracji egzaminów w swoich aplikacjach.

Tryb oceny w systemie iOS

Tryb oceny jest obsługiwany w systemie iOS 9.3.2 i nowszych. Gdy jest aktywny tryb oceny w systemie iOS, domyślnie wyłączone są następujące funkcje:

 • Autokorekta i sprawdzanie pisowni*
 • Klawiatura z predykcją*
 • Wyszukiwanie definicji w słowniku
 • Skróty klawiszowe*
 • Udostępnianie
 • Uniwersalny schowek
 • Funkcja Dyktowanie*
 • Zdalna obserwacja za pomocą aplikacji Klasa
 • Nagrywanie ekranu
 • Powiedz zaznaczony tekst*
 • Zaczynaj wielką literą
 • Siri
 • Autowypełnianie haseł*

W systemie iOS 14 i nowszych deweloperzy mogą włączać funkcje oznaczone gwiazdką.

Jeśli włączysz funkcję Tryb jednej aplikacji lub Dostęp nadzorowany w systemie iOS, funkcja ta zastąpi ograniczenia trybu oceny.

Tryb oceny w systemie macOS

Tryb oceny jest obsługiwany w systemie macOS Catalina 10.15.4 i nowszych. Gdy jest aktywny tryb oceny w systemie macOS, wyłączone są następujące funkcje:

 • Dock
 • Pasek menu
 • Exposé i Spaces
 • Mission Control
 • Uruchamianie aplikacji za pomocą klawiszy funkcyjnych
 • Centrum powiadomień i powiadomienia
 • Aplikacja Muzyka (dawniej iTunes)
 • Handoff
 • Uniwersalny schowek
 • Kamera Continuity
 • Współdzielenie i klonowanie ekranu
 • Nagrywanie ekranu i zrzuty ekranu
 • Zdalne logowanie
 • Siri
 • Dyktowanie
 • Klawiatura emoji
 • Gest wyszukiwania na gładziku

Funkcje autokorekty i sprawdzania pisowni nie są automatycznie ograniczone w systemie macOS. Można je kontrolować, stosując atrybuty ograniczające treści internetowe.

Blokowanie iPada do jednej aplikacji do obsługi testów przy użyciu trybu jednej aplikacji

Jeśli aplikacja nie obsługuje trybu oceny lub używasz aplikacji do celów diagnostyki, obsługi klasy lub oceniania kształtującego, możesz użyć oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) w celu skonfigurowania iPada do pracy w trybie jednej aplikacji. Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) zainstaluje profil identyfikujący wybraną aplikację i wymuszający jej otwarcie na urządzeniu, dzięki czemu uczniowie nie będą mogli korzystać z innych aplikacji. W profilu możesz określić dodatkowe funkcje, z których uczniowie nie powinni korzystać.

Jeśli chcesz ograniczyć funkcje klawiatury i słownika, musisz je ograniczyć oddzielnie. Dowiedz się więcej na temat ograniczania funkcji klawiatury i słownika.

Data publikacji: