Konfigurowanie iPada do testów i sprawdzianów

Przeprowadzając test wśród uczniów, można zablokować wyjście ich iPadów poza aplikację do obsługi sprawdzianów oraz wyłączyć funkcje, z których uczniowie nie powinni w tym czasie korzystać.

Sposób używania iPada przez uczniów w trakcie testów można kontrolować kilkoma metodami. Poniższa tabela umożliwia wybór najlepszej funkcji przeprowadzania sprawdzianów dla danej instytucji. Kliknij nazwę funkcji, aby dowiedzieć się więcej na jej temat.

Funkcja

Wymagana obsługa przez aplikację 

Wymagany nadzór

Wymagane rozwiązanie MDM

Wymagane dodatkowe ograniczenia

Wymagany system iOS

Zautomatyzowana konfiguracja egzaminów

Tak

Nie

Nie

Nie

iOS 9.3.2 lub nowszy

Autonomiczny tryb jednej aplikacji

Tak

Tak

Tak

Tak

iOS 7.1 lub nowszy

Tryb jednej aplikacji

Nie

Tak

Nie

Tak

iOS 7.1 lub nowszy

Dostęp nadzorowany

Nie

Nie

Nie

Tak

iOS 7.1 lub nowszy

Używanie aplikacji z wbudowaną zautomatyzowaną konfiguracją egzaminów

W systemie iOS 9.3.2 lub nowszym aplikacje mogą automatycznie blokować i konfigurować iPada za pomocą funkcji zautomatyzowanej konfiguracji egzaminów. Dzięki niej zatwierdzeni deweloperzy sprawdzianów mogą tworzyć aplikacje, które po uruchomieniu blokują wyjście iPada z konkretnej aplikacji i wyłączają następujące funkcje:

 • Autokorekta i sprawdzanie pisowni
 • Klawiatura z predykcją
 • Wyszukiwanie definicji w słowniku
 • Skróty klawiaturowe
 • Udostępnianie
 • Uniwersalny schowek (iOS 10.2 lub nowszy)
 • Funkcja dyktowania (iOS 10.3 lub nowszy)
 • Zdalna obserwacja za pomocą aplikacji Klasa (iOS 10.3.2 lub nowszy)
 • Nagranie z ekranu (iOS 11 lub nowszy)
 • Powiedz zaznaczony tekst (iOS 11 lub nowszy)
 • Zaczynaj wielką literą, Podgląd znaków i Interpunkcja inteligentna (iOS 11 lub nowszy)

Sprawdź, czy dostawca sprawdzianów stosuje w aplikacjach funkcję zautomatyzowanej konfiguracji egzaminów. 

Zautomatyzowana konfiguracja egzaminów nie wymaga dodatkowego zarządzania ani dodatkowych czynności konfiguracyjnych. Jeśli włączysz funkcję Tryb jednej aplikacji lub Dostęp nadzorowany, funkcja ta zastąpi ograniczenia ustawione w aplikacji.

To jedyna metoda umożliwiająca automatyczne ograniczanie funkcji klawiatury i słownika. Jeśli do blokowania i konfigurowania iPada używa się innej metody, funkcje te należy ograniczyć osobno. Dowiedz się więcej o ograniczaniu funkcji klawiatury i słownika.

Blokowanie do jednej aplikacji do obsługi testów przy użyciu autonomicznego trybu jednej aplikacji

Autonomiczny tryb jednej aplikacji to funkcja, która uniemożliwia korzystanie na iPadzie z innych aplikacji podczas testów. Jeśli aplikacja nie obsługuje zautomatyzowanej konfiguracji egzaminów, iPada można skonfigurować do pracy w autonomicznym trybie jednej aplikacji, używając oprogramowania do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM, Mobile Device Management). Oprogramowanie MDM instaluje profil, który identyfikuje aplikację do testowania na urządzeniu. 

Dowiedz się więcej na temat używania oprogramowania Mobile Device Management do konfigurowania autonomicznego trybu jednej aplikacji.

Ustawianie ograniczeń i funkcji dostępności za pomocą trybu jednej aplikacji

Po włączeniu trybu jednej aplikacji można również skonfigurować następujące opcje ograniczeń i dostępności:

 • Dotyk
 • Ruch
 • Przyciski głośności
 • Przełącznik boczny
 • Przycisk Usypianie/Budzenie
 • Autoblokada
 • Mów zaznaczone*
 • Dźwięk mono*
 • VoiceOver*
 • Widok powiększony*
 • Odwróć kolory*
 • AssistiveTouch*

* Te funkcje są domyślnie wyłączone.

W przypadku używania innej metody do blokowania i konfigurowania iPada funkcje te należy ograniczyć osobno. Dowiedz się więcej o ograniczaniu funkcji klawiatury i słownika.

Pomaganie uczniom w skoncentrowaniu się przy użyciu dostępu nadzorowanego

Dostęp nadzorowany pomaga uczniom skoncentrować się na zadaniu i treści. Jest to funkcja dostępności dla pojedynczych uczniów, dlatego wymaga ręcznej konfiguracji przez personel lub nauczycieli na każdym urządzeniu. Nie zaleca się korzystania z niej podczas sprawdzianów.

Data publikacji: