Informacje na temat Applebot

Dowiedz się na temat Applebot — przeszukiwarki sieci Web używanej przez Apple.

Applebot to przeszukiwarka sieci Web używana przez Apple. Korzystają z niej takie produkty, jak Siri i Sugestie Spotlight. Applebot stosuje zwyczajowe reguły robots.txt i metatagi robotów, a jego pakiety pochodzą z bloku adresów sieciowych 17.0.0.0.

Identyfikowanie Applebot

Łańcuch agenta użytkownika zawierający ciąg „Applebot” razem z dodatkowymi informacjami o agencie. Oto przykład:

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Applebot/0.1)

Dostosowywanie reguł Applebot

Applebot stosuje standardowe dyrektywy robots.txt dotyczące Applebot. W tym przykładzie Applebot nie próbuje przeszukiwać dokumentów, które znajdują się w katalogu /private/ lub /not-allowed/:

User-agent: Applebot         # apple
Disallow: /private/          # disallow this directory
User-agent: *                # any robot
Disallow: /not-allowed/      # disallow this directory

Applebot obsługuje metatagi robotów w dokumentach HTML. Aby określić reguły robotów w metatagach, umieść tagi w sekcji <head> dokumentu, na przykład:

<html><head>
<meta name="robots" content="noindex"/>
...
</head>
<body>...</body>
</html>


Applebot obsługuje także następujące dyrektywy:

  • noindex: Applebot nie zindeksuje tej strony i nie pojawi się ona w sugestiach Spotlight lub Siri.
  • nosnippet: Applebot nie wygeneruje opisu tej strony. Wszystkie sugestie odwiedzenia tego adresu URL będą zawierać wyłącznie tytuł strony.
  • nofollow: Applebot nie będzie śledzić żadnych linków na tej stronie.
  • none: Applebot nie zindeksuje tej strony, nie wyświetli jej urywków a nie będzie śledzić znajdujących się na niej linków, jak to opisano powyżej.
  • all: Applebot dostarczy dokument na potrzeby sugestii i wyświetlania urywków zawartości, wskutek czego obok obrazu go reprezentującego może się pojawić krótki opis strony. Applebot może śledzić linki na tej stronie, aby udostępnić więcej sugestii.

Aby umieścić kilka dyrektyw w jednym metatagu, użyj listy rozdzielonej przecinkami lub kilku metatagów. Oto kilka przykładów:

<meta name="robots" content="nosnippet, noindex”>

Oraz:

<meta name="robots" content=“noindex">
<meta name="robots" content=“nosnippet">

Kontakt z nami

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem applebot@apple.com.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: