Informacje na temat Applebot

Dowiedz się na temat Applebot — przeszukiwarki sieci Web używanej przez Apple.

Applebot to przeszukiwarka sieci Web używana przez Apple. Korzystają z niej takie produkty, jak Siri i Sugestie Spotlight.

Identyfikowanie Applebot

Ruch pochodzący z Applebot jest identyfikowany przez agenta użytkownika, a odwrotny DNS wyświetla go w domenie *.applebot.apple.com, pochodzącej z bloku adresów sieciowych 17.0.0.0.

Weryfikowanie, czy ruch pochodzi z Applebot

W systemie macOS do ustalenia, czy adres IP jest częścią Applebot, można użyć polecenia hosta. Poniższe przykłady przedstawiają polecenie hosta i jego wyniki:

$ host 17.58.101.179
179.101.58.17.in-addr.arpa domain name pointer 17-58-101-179.applebot.apple.com.

Polecenia hosta można też użyć do zweryfikowania, czy DNS wskazuje ten sam adres IP:

$ host 17-58-101-179.applebot.apple.com
17-58-101-179.applebot.apple.com has address 17.58.101.179.

Weryfikowanie agenta użytkownika Applebot

Łańcuch agenta użytkownika zawiera ciąg „Applebot” razem z innymi informacjami. Oto format: 

Mozilla/5.0 (Device; OS_version) AppleWebKit/WebKit_version (KHTML, like Gecko)
Version/Safari_version Safari/WebKit_version (Applebot/Applebot_version)

Przykłady dla komputera stacjonarnego:

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5
(KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Applebot/0.1)
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/605.1.15
(KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1)

Przykłady dla urządzenia mobilnego:

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4
(KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B410 Safari/600.1.4 (Applebot/0.1;
+http://www.apple.com/go/applebot)
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15Z
(KHTML, like Gecko) Version/13.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 (Applebot/0.1)

Dostosowywanie reguł robot.txt

Applebot stosuje standardowe dyrektywy robots.txt dotyczące Applebot. W tym przykładzie Applebot nie próbuje przeszukiwać dokumentów, które znajdują się w katalogu /private/ lub /not-allowed/:

User-agent: Applebot         # apple
Allow: /                     # Allow everything (also true if omitted)
Disallow: /private/          # disallow this directory
User-agent: *                # any robot
Disallow: /not-allowed/      # disallow this directory

Jeśli w instrukcjach robota nie jest wymieniona nazwa Applebot, ale jest wymieniona nazwa Googlebot, robot Apple będzie postępować według instrukcji Googlebot.

 

Renderowanie a reguły robotów

Applebot może renderować zawartość witryny w przeglądarce. Jeśli javascript, CSS i inne zasoby są blokowane za pośrednictwem pliku robots.txt, Applebot może nie być w stanie poprawnie renderować zawartości. Obejmuje to obiekty XHR, JS i CSS, których może wymagać strona.

Aby Applebot mógł indeksować najlepszą zawartość strony, upewnij się, że Applebot ma dostęp do wszystkiego, co jest potrzebne do renderowania strony. Możesz też upewnić się, że witryna jest renderowana bez błędów, nawet jeśli nie wszystkie zasoby są dostępne. Jest to często określane jako łagodne zejście (graceful degradation).

Dostosowywanie reguł indeksowania dla Applebot

Applebot obsługuje metatagi robotów w dokumentach HTML. Aby określić reguły robotów w metatagach, umieść tagi w sekcji <head> dokumentu, na przykład:

<html><head>
 <meta name="robots" content="noindex"/>
 ...
 </head>
 <body>...</body>
 </html>

Applebot obsługuje także następujące dyrektywy:

  • noindex: Applebot nie zindeksuje tej strony i nie pojawi się ona w sugestiach Spotlight lub Siri.
  • nosnippet: Applebot nie wygeneruje opisu ani odpowiedzi internetowej dla tej strony. Wszystkie sugestie odwiedzenia tego adresu URL będą zawierać wyłącznie tytuł strony.
  • nofollow: Applebot nie będzie śledzić żadnych łączy na tej stronie.
  • none: Applebot nie zindeksuje tej strony, nie wyświetli jej urywków ani nie będzie śledzić znajdujących się na niej łączy, jak to opisano powyżej.
  • all: Applebot dostarczy dokument na potrzeby sugestii i wyświetlania urywków zawartości, wskutek czego obok obrazu go reprezentującego może się pojawić krótki opis strony. Applebot może śledzić łącza na tej stronie, aby udostępnić więcej sugestii.

Aby umieścić kilka dyrektyw w jednym metatagu, użyj listy rozdzielonej przecinkami lub kilku metatagów. Przykłady:

<meta name="robots" content="nosnippet, noindex”>
<meta name="robots" content=“noindex">
<meta name="robots" content=“nosnippet">

Informacje o rankingach wyszukiwania

Funkcja wyszukiwania firmy Apple może brać pod uwagę następujące czynniki podczas ustalania rankingów wyszukiwania w Internecie:

  • Łączne zaangażowanie użytkowników w wyniki wyszukiwania
  • Trafność i dopasowanie wyszukiwanych haseł do tematów i treści strony
  • Liczba i jakość łączy z innych stron w Internecie
  • Sygnały oparte na lokalizacji użytkownika (dane przybliżone)
  • Charakterystyka projektu strony internetowej

Wyniki wyszukiwania mogą wykorzystywać powyższe czynniki bez żadnego (z góry określonego) znaczenia rankingu. Użytkownicy funkcji wyszukiwania podlegają zasadom ochrony prywatności opisanym w artykule Sugestie Siri, wyszukiwanie i prywatność.

Skontaktuj się z nami

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem applebot@apple.com.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: