Dodawanie zdjęć i nagrań wideo do projektu aplikacji iMovie

Dodawanie zdjęć i nagrań wideo z aplikacji Zdjęcia do projektu aplikacji iMovie na komputerze Mac, telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Dodawanie zdjęć i nagrań wideo na komputerze Mac

Aby dodać zdjęcia i nagrania wideo z aplikacji Zdjęcia do projektów aplikacji iMovie na komputerze Mac, użyj listy Biblioteki w aplikacji iMovie lub przeciągnij je z aplikacji Zdjęcia na aplikację iMovie.

Lista Biblioteki na pasku bocznym aplikacji iMovie

Biblioteka aplikacji Zdjęcia jest dostępna w aplikacji iMovie:

  1. Z lewego paska bocznego okna aplikacji iMovie wybierz opcję Zdjęcia.
  2. Kliknij menu podręczne w górnej części przeglądarki obrazów, aby wybrać kategorię zawartości — Moje albumy, Albumy, Lata, Zbiory, Chwile lub Miejsca.
  3. Gdy znajdziesz zdjęcie, którego chcesz użyć, przeciągnij je na linię czasową projektu. Jeśli zostało dodane zdjęcie, będzie ono wyświetlane przez 3 do 6 sekund w projekcie, w zależności od długości przejść przed i po zdjęciu. Możesz przyciąć zdjęcie na linii czasowej, aby było widoczne w nagraniu wideo przez krótszy lub dłuższy czas.
  4. Aby zamienić istniejący klip, przeciągnij zdjęcie lub nagranie wideo na klip, który chcesz zamienić i wybierz jedną z opcji zamiany.

Jeśli aplikacja Zdjęcia nie znajduje się na liście Biblioteki, biblioteka zdjęć może nie być wyznaczoną systemową biblioteką aplikacji Zdjęcia. Zawsze możesz przeciągnąć zdjęcia i nagrania wideo do projektu aplikacji iMovie. 

Przeciąganie zdjęć i nagrań wideo do projektu aplikacji iMovie

Możesz przeciągać zdjęcia bezpośrednio z aplikacji Zdjęcia na linię czasową w projekcie aplikacji iMovie.

Aby przeciągnąć nagranie wideo z aplikacji Zdjęcia do projektu aplikacji iMovie, przeciągnij je na biurko, a następnie z biurka na linię czasową w projekcie aplikacji iMovie.

Jeśli nagranie wideo zostało przeciągnięte bezpośrednio z aplikacji Zdjęcia na linię czasową aplikacji iMovie, będzie ono wyświetlane w projekcie jako nieruchomy obraz przez 3 do 6 sekund.

Dodawanie zdjęć i nagrań wideo na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

  1. W aplikacji iMovie utwórz projekt filmu lub projekt zwiastuna.
  2. Gdy projekt jest otwarty, przewiń linię czasową, aby głowica odtwarzająca (biała pozioma linia) została wyświetlona w miejscu, w którym chcesz dodać obraz lub klip wideo.
  3. Stuknij przycisk przycisk Dodaj multimedia, a następnie stuknij lokalizację, gdzie znajduje się zdjęcie lub nagranie wideo. Przykładowo, jeśli zdjęcie lub nagranie wideo znajduje się w bibliotece zdjęć aplikacji Zdjęcia, stuknij opcję Momenty, Wideo, Zdjęcie lub Albumy.
  4. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz dodać. 
  5. Jeśli dodajesz klip wideo, możesz go podejrzeć, edytować i nie tylko przed dodaniem go do linii czasowej projektu. Gdy chcesz dodać klip wideo, stuknij przycisk przycisk Dodaj do projektu.
  6. Jeśli zostało dodane zdjęcie, będzie ono wyświetlane przez 3 do 6 sekund na linii czasowej projektu, w zależności od długości przejść przed i po zdjęciu. Możesz przyciąć zdjęcie na linii czasowej, aby było widoczne w nagraniu wideo przez krótszy lub dłuższy czas.
Data publikacji: