AirPort: montowanie woluminu dysku twardego USB AirPort Extreme w systemach Mac OS X oraz Windows

W tym artykule przedstawiono sposób montowania woluminu dysku twardego USB AirPort Extreme w systemach Mac OS X oraz Windows.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Zazwyczaj podczas używania dysku USB podłączonego do stacji bazowej AirPort Extreme (802.11n) jest on automatycznie dostępny dla użytkowników sieci. Jeśli ta opcja jest wyłączona w Narzędziu dyskowym AirPort (Mac OS X) lub w aplikacji Dyski AirPort (Windows) albo użytkownik sieci odmówi dostępu, można uzyskać dostęp po wykonaniu odpowiednich kroków poniżej. Domyślnie użytkownik może uzyskać dostęp do stacji bazowej AirPort Extreme (802.11n) za pośrednictwem protokołu IP, wprowadzając adres IP 10.0.1.1. 

Jeśli nie masz pewności co do adresu IP stacji bazowej AirPort Extreme (802.11n), wybierz stację bazową za pomocą Narzędzia AirPort (Mac OS X) lub aplikacji Dyski AirPort (Windows). W oknie głównym zostanie wyświetlony jej adres IP.

Uwaga: na komputerze Mac Narzędzie dyskowe AirPort znajduje się w katalogu Narzędzia w katalogu Programy. Na komputerze z systemem Microsoft Windows Narzędzie dyskowe AirPort znajduje się w menu Start > Wszystkie programy > AirPort. Otwórz je lub kliknij ikonę narzędzia Dysk AirPort ( ) na pasku menu w systemie Mac OS X, a następnie wybierz stację bazową AirPort Extreme (802.11n), do której został podłączony dysk twardy USB.

Mac OS X

   

Automatyczne montowanie dysków twardych

 1. W menu głównym Narzędzia dyskowego AirPort włącz opcję Pokazuj dyski AirPort na pasku menu.
 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło wymagane, aby uzyskać dostęp do dysków AirPort.

Ręczne montowanie dysków twardych za pomocą elementu paska menu Dysk AirPort

 1. Kliknij ikonę Dysk AirPort na pasku menu ( ) i wybierz stację bazową z odpowiednim dyskiem twardym USB.
 2. Wybierz odpowiednie dyski twarde (dyski AirPort).
 3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło wymagane, aby uzyskać dostęp do dysków AirPort.

Ręczne montowanie woluminów Mac OS Extended (HFS+)

 1. Z menu Idź w Finderze wybierz opcję Połącz się z serwerem.
 2. Wprowadź adres IP stacji bazowej AirPort Extreme w sieci LAN (domyślnie 10.0.1.1).
 3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło wymagane, aby uzyskać dostęp do dysków AirPort.
 4. Spośród dostępnych woluminów wybierz odpowiednie dyski AirPort.

Ręczne montowanie woluminów FAT16/FAT32

 1. Z menu Idź w Finderze wybierz opcję Połącz się z serwerem.
 2. Wprowadź adres IP stacji bazowej AirPort Extreme w sieci LAN z przedrostkiem smb:// (na przykład smb://10.0.1.1).
 3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło wymagane, aby uzyskać dostęp do dysków AirPort. Pole Grupa robocza pozostaw puste, chyba że przydzielono grupę roboczą w Narzędziu AirPort.
 4. Wybierz odpowiedni dysk AirPort spośród dostępnych woluminów CIFS (Common Internet File System).

Windows XP i Vista

Uwaga: w przypadku zastosowania uaktualnienia 2007-002 lub nowszego dla stacji bazowej nazwa narzędzia Agent dysków AirPort zmieniła się na Agent stacji bazowej AirPort. Jeśli jeszcze nie zainstalowano tego uaktualnienia, w poniższej procedurze należy stosować Agenta dysków AirPort zamiast Agenta stacji bazowej AirPort.

Montowanie za pomocą Agenta stacji bazowej AirPort

 1. Uruchom narzędzie Agent stacji bazowej AirPort, znajdujące się w folderze C:\Program Files\AirPort\
 2. Upewnij się, że w aplikacji Dyski AirPort włączono menu paska zadań.
 3. Kliknij ikonę Agent stacji bazowej AirPort na pasku zadań.
 4. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

Montowanie przez mapowanie dysku sieciowego

 1. Przejdź do okna Mój komputer (Start > Mój komputer)
 2. W menu rozwiń pozycję Narzędzia i wybierz opcję Mapuj dysk sieciowy.
 3. Wprowadź literę dysku, która nie jest używana (na przykład Z).
 4. Wprowadź ścieżkę dysku. Ma ona format \\adres_IP\nazwa_dysku (na przykład \\10.0.1.1\mój_dysk).

Montowanie za pomocą połączenia z serwerem

 1. Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom i wprowadź adres IP stacji bazowej AirPort Extreme (802.11n). (Domyślnie jest to adres \\10.0.1.1).
 2. Gdy zostanie wyświetlony monit, wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
 3. Zostanie wyświetlone okno z folderami poszczególnych dysków twardych połączonych ze stacją bazową AirPort Extreme (802.11n).

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: