Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Xcode 6.3

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Xcode 6.3.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Xcode 6.3

 • Clang

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite 10.10 lub nowszego

  Zagrożenie: osoba atakująca może być w stanie obejść zabezpieczenia stosu.

  Opis: w projekcie Clang występował błąd alokacji rejestru, który czasem prowadził do zapisywania wskaźników plików cookie stosu w samym stosie. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu alokacji rejestru.

 • Swift

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite 10.10 lub nowszego

  Zagrożenie: programy Swift wykonujące pewne typy konwersji mogą otrzymywać nieoczekiwane wartości.

  Opis: w symulatorze występował błąd przepełnienia całkowitoliczbowego, który mógł prowadzić do zwracania nieoczekiwanych wartości przez konwersje. Ten problem rozwiązano przez poprawienie testów sprawdzających.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1149

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: