Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Apple TV 7.2

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Apple TV 7.2.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Urządzenie Apple TV 7.2

 • Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowszego)

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w obiektach IOKit używanych przez sterowniki audio występował błąd sprawdzania poprawności. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania metadanych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1086

 • Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowszego)

  Zagrożenie: aplikacja używająca parsera NSXMLParser może zostać niewłaściwie użyta w celu ujawnienia informacji

  Opis: w procedurze obsługi danych XML przez parser NSXMLParser występował błąd dotyczący zewnętrznych jednostek XML. Ten problem rozwiązano przez niewczytywanie jednostek zewnętrznych z różnych źródeł.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1092: Ikuya Fukumoto

 • Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowszego)

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

  Opis: w komponencie IOAcceleratorFamily występował błąd, który powodował ujawnienie zawartości pamięci jądra. Ten problem rozwiązano przez usunięcie niepotrzebnego kodu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1094: Cererdlong z Alibaba Mobile Security Team

 • Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowszego)

  Zagrożenie: złośliwe urządzenie HID może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w interfejsie API komponentu IOHIDFamily występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1095: Andrew Church

 • Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowszego)

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

  Opis: w komponencie IOHIDFamily występował błąd powodujący ujawnianie zawartości pamięci jądra. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1096: Ilja van Sprundel z IOActive

 • Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowszego)

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

  Opis: w komponencie MobileFrameBuffer występował problem powodujący ujawnianie zawartości pamięci jądra. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1097: Barak Gabai z zespołu X-Force Application Security Research Team firmy IBM

 • Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowszego)

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: w wywołaniu systemowym jądra setreuid występował problem związany z sytuacją wyścigu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1099: Mark Mentovai z Google Inc.

 • Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowszego)

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może podnieść swoje uprawnienia przy użyciu usługi ze złamanymi zabezpieczeniami, która powinna działać z obniżonymi uprawnieniami.

  Opis: wywołania systemowe setreuid i setregid nie usuwały trwale uprawnień. Ten problem rozwiązano przez prawidłowe usuwanie uprawnień.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1117: Mark Mentovai z Google Inc.

 • Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowszego)

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie spowodować nieoczekiwane zamknięcie systemu lub odczytanie pamięci jądra.

  Opis: w jądrze występował błąd dostępu do pamięci spoza dozwolonego zakresu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1100: Maxime Villard, witryna m00nbsd

 • Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowszego)

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w jądrze występuje błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1101: użytkownik lokihardt@ASRT w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowszego)

  Zagrożenie: atakująca osoba z uprzywilejowanym dostępem do sieci może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: w procedurze obsługi nagłówków TCP występowała niespójność stanu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury obsługi stanu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1102: Andrey Khudyakov i Maxim Zhuravlev z Kaspersky Lab

 • Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowszego)

  Zagrożenie: atakująca osoba z uprzywilejowanym dostępem do sieci może spowodować przekierowanie ruchu użytkownika do dowolnych hostów.

  Opis: przekierowania ICMP były domyślnie włączone w systemie iOS. Ten problem rozwiązano przez wyłączenie przekierowań ICMP.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1103: Zimperium Mobile Security Labs

 • Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowszego)

  Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może być w stanie obejść filtry sieciowe.

  Opis: system mógł traktować pewne pakiety IPv6 ze zdalnych interfejsów sieciowych jako pakiety lokalne. Ten problem rozwiązano przez odrzucanie takich pakietów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1104: Stephen Roettger z zespołu do spraw bezpieczeństwa w firmie Google

 • Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowszego)

  Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: w procedurze obsługi danych TCP poza pasmem występowała niespójność stanu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1105: Kenton Varda z Sandstorm.io

 • Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowszego)

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego profilu może doprowadzić do nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji.

  Opis: w procedurze obsługi profilów konfiguracji występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1118: Zhaofeng Chen, Hui Xue, Yulong Zhang i Tao Wei z firmy FireEye, Inc.

 • Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowszego)

  Zagrożenie: podczas pobierania zasobów podcastów może dojść do zbędnego przesłania informacji do serwerów zewnętrznych.

  Opis: podczas pobierania zasobów podcastu zasubskrybowanego przez użytkownika do zewnętrznych serwerów były wysyłane unikatowe identyfikatory. Ten problem rozwiązano przez usunięcie tych identyfikatorów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1110: Alex Selivanov

 • Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowszego)

  Zagrożenie: aplikacje innych firm mogą uzyskać dostęp do identyfikatorów sprzętowych.

  Opis: w piaskownicy aplikacji innych firm występował błąd powodujący ujawnienie informacji. Ten problem rozwiązano przez poprawienie profilu piaskownicy.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1114

 • Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowsze)

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1068: Apple

  CVE-2015-1069: użytkownik lokihardt@ASRT w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2015-1070: Apple

  CVE-2015-1071: Apple

  CVE-2015-1072

  CVE-2015-1073: Apple

  CVE-2015-1074: Apple

  CVE-2015-1076

  CVE-2015-1077: Apple

  CVE-2015-1078: Apple

  CVE-2015-1079: Apple

  CVE-2015-1080: Apple

  CVE-2015-1081: Apple

  CVE-2015-1082: Apple

  CVE-2015-1083: Apple

  CVE-2015-1119: Renata Hodovan z Uniwersytetu w Segedynie / Samsung Electronics

  CVE-2015-1120: Apple

  CVE-2015-1121: Apple

  CVE-2015-1122: Apple

  CVE-2015-1123: Randy Luecke i Anoop Menon z Google Inc.

  CVE-2015-1124: Apple

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: