Korzystanie z audiodeskrypcji, czyli słownego opisu klipów wideo, pokazów i filmów

Systemy OS X Yosemite i nowsze oraz iOS 8 umożliwiają odtwarzanie dostępnych audiodeskrypcji do plików wideo.

Audiodeskrypcja polega na dodaniu osobnego pliku audio z opisem tego, co widać w klipie, pokazie lub filmie. Taki opis ułatwia odbiór treści wizualnych osobom niewidomym lub niedowidzącym albo tym, które akurat nie mogą patrzeć na ekran.

Włącz domyślną audiodeskrypcję

Nie wszystkie materiały wideo zawierają opis słowny. Zastosuj się do poniższych instrukcji, jeśli chcesz, aby audiodeskrypcja była odtwarzana na komputerze Mac lub urządzeniu z systemem iOS zawsze wtedy, gdy jest dostępna:

Tworzenie audiodeskrypcji

Jeśli tworzysz nagranie wideo w profesjonalnej aplikacji do obróbki filmów, takiej jak Final Cut Pro X, możesz dodać do niego własny plik z audiodeskrypcją. Tworząc taki plik, pamiętaj, aby oznaczyć go specjalnym tagiem informującym o jego przeznaczeniu. Dzięki temu aplikacje Quicktime Player, iTunes, Safari i inne będą automatycznie odtwarzały ten plik przy wyświetlaniu nagrania.

W aplikacji Final Cut Pro X musisz użyć funkcji ról, aby przystosować konfigurację standardowego kanału dźwiękowego do pliku audiodeskrypcji. Twórz i stosuj rolę do dowolnego pliku dźwiękowego, który ma być użyty w ramach audiodeskrypcji. Możesz następnie wyeksportować plik dźwiękowy jako osoby kanał w pliku QuickTime w momencie udostępniania gotowego projektu. Możesz również oznaczać osobne kanały dźwiękowe jako audiodeskrypcję, np. dowolny kanał dźwiękowy w filmie odtwarzanym w programie QuickTime (zob. punkt „W przypadku plików filmów” poniżej). Dowiedz się więcej o stosowaniu ról i eksportowaniu z użyciem ról w aplikacji Final Cut Pro X.

W przypadku plików filmów

  1. Oznacz plik z audiodeskrypcją tagiem „public.accessibility.describes-video”. 
  2. Dodaj do pliku z audiodeskrypcją tag języka. 

W przypadku audiostrumieni HLS

  1. Oznacz plik strumienia z audiodeskrypcją tagiem „public.accessibility.describes-video”. 
  2. Ustaw atrybut AUTOSELECT w strumieniu z audiodeskrypcją na wartość YES. 
  3. Dodaj do strumienia z audiodeskrypcją tag języka. 

W przypadku dźwięku przestrzennego

Jeśli w swoim projekcie masz ścieżkę dźwięku przestrzennego 5.1 dla danego języka, zachowaj tę konfigurację przy dodawaniu audiodeskrypcji i wmiksuj audiodeskrypcję w kanał centralny. Nie degraduj miksu 5.1 do stereo na potrzeby ścieżek z audiodeskrypcją.

Data publikacji: