Co zrobić, jeśli bezprzewodowa mysz, klawiatura lub gładzik Apple nie działają z komputerem Mac w oczekiwany sposób

Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problemy z bezprzewodową myszą, klawiaturą lub gładzikiem Apple.

Komputer Mac nie rozpoznaje urządzenia

Wykonaj poniższe czynności, jeśli komputer Mac nie rozpoznaje myszy, klawiatury lub gładzika.

Sprawdzanie włączenia bezprzewodowej myszy, klawiatury lub gładzika

Myszy Magic Mouse i Magic Mouse 2 mają przesuwany przełącznik na spodzie. Przesuń przełącznik, aby włączyć urządzenie. W przypadku myszy Magic Mouse na krótko zaświeci się zielona dioda LED. W przypadku myszy Magic Mouse 2 pod przełącznikiem widać zielony kolor.

Klawiatura Magic Keyboard, klawiatura Magic Keyboard z polem numerycznym i gładzik Magic Trackpad 2 mają przesuwany przełącznik na tylnej krawędzi urządzenia. Przesuń przełącznik, aby włączyć urządzenie (będzie widoczny kolor zielony). Wcześniejsze modele klawiatur bezprzewodowych Apple mają przycisk zasilania z prawej strony. Naciśnięcie przycisku powoduje zaświecenie zielonej diody LED znajdującej się na górze urządzenia, w pobliżu przycisku.

Po włączeniu urządzenia te będą widoczne jako Połączone w sekcji Bluetooth w oknie Preferencje systemowe oraz w menu Bluetooth na pasku menu. Jeśli urządzenie nie jest tam wyświetlane, upewnij się, że jest naładowane, lub wymień baterie, a także sprawdź, czy zostało zestawione w parę z komputerem Mac.

Sprawdzanie skonfigurowania urządzenia do pracy z komputerem Mac

Sprawdzanie włączenia funkcji Bluetooth

Skorzystaj z wbudowanego gładzika lub myszy USB na komputerze Mac, aby wybrać kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe. Następnie wybierz opcję Bluetooth i upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.

Więcej informacji na temat sprawdzania statusu funkcji Bluetooth podano w poniższej tabeli. Jeśli nie widać ikony Bluetooth lub jeśli status na pasku menu ciągle wskazuje na wyłączenie funkcji Bluetooth, uruchom ponownie komputer, a następnie jeszcze raz spróbuj włączyć funkcję Bluetooth.

Ikona menu Bluetooth Status funkcji Bluetooth
Ikona funkcji Bluetooth Funkcja Bluetooth jest włączona, ale żadne urządzenie nie jest połączone z komputerem Mac. Zobacz sekcję Sprawdzanie włączenia bezprzewodowej myszy, klawiatury lub gładzika w tym artykule.
Ikona funkcji Bluetooth Funkcja Bluetooth jest włączona i połączone jest co najmniej jedno urządzenie bezprzewodowe.
 Gdy ta ikona miga, co najmniej jedno z urządzeń bezprzewodowych ma niski poziom naładowania baterii. Kliknij ikonę Bluetooth, aby zidentyfikować to urządzenie, a następnie je naładuj lub wymień baterie.
Ikona funkcji Bluetooth Funkcja Bluetooth jest wyłączona. Kliknij ikonę Bluetooth za pomocą myszy USB lub wbudowanego gładzika i wybierz polecenie Włącz Bluetooth.
Ikona funkcji Bluetooth Funkcja Bluetooth jest w trybie offline lub niedostępna. Ponownie uruchom komputer Mac. Jeśli stan funkcji Bluetooth nie zmieni się, odłącz wszystkie urządzenia USB i jeszcze raz uruchom ponownie komputer Mac.

Sprawdzenie naładowania urządzeń

Mysz Magic Mouse 2, klawiatura Magic Keyboard, klawiatura Magic Keyboard z polem numerycznym oraz gładzik Magic Trackpad 2 mają wbudowane baterie akumulatorowe. Urządzenia te można naładować przez podłączenie do komputera Mac lub zasilacza USB przy użyciu przewodu ze złącza Lightning na USB. Aby zapewnić najkrótszy czas ładowania, urządzenie powinno być włączone podczas podłączania przy użyciu przewodu ze złącza Lightning na USB.

Aby sprawdzić poziom naładowania baterii tych urządzeń, kliknij ikonę Bluetooth na pasku menu komputera Mac i wybierz nazwę urządzenia. W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii naładuj urządzenie. Jeśli urządzenie nie jest wyświetlane, upewnij się, że jest włączone, wykonując opisane powyżej czynności.

Wyłączanie i włączanie urządzenia.

Jeśli bezprzewodowa mysz, klawiatura lub bezprzewodowy gładzik Apple nie są rozpoznawane przez komputer Mac po wykonaniu powyższych wskazówek, spróbuj wyłączyć urządzenie bezprzewodowe, odczekać kilka sekund i ponownie je włączyć.

Mysz lub klawiatura tymczasowo przestają reagować

Wykonaj poniższe czynności, jeśli mysz lub klawiatura tymczasowo przestają reagować. 

Kliknięcie lub naciśnięcie klawisza

 • Kliknij za pomocą myszy lub gładzika bądź naciśnij klawisz na klawiaturze, aby połączyć z powrotem urządzenie z komputerem. Urządzenie może zacząć odpowiadać dopiero po chwili.

Sprawdzenie zakłóceń sygnału

 • Sieci bezprzewodowe działające w paśmie 2,4 GHz mogą powodować zakłócenia. Jeśli podejrzewasz zakłócenia, odsuń od komputera Mac stacje bazowe telefonów, kuchenki mikrofalowe i inne urządzenia elektryczne działające na częstotliwości 2,4 GHz.
 • Urządzenia bezprzewodowe powinny się znajdować nie dalej niż 10 metrów od komputera Mac.
 • Nie umieszczaj metalowych przedmiotów między urządzeniem a komputerem Mac.

Mysz nie umożliwia przewijania w górę, w dół lub na boki

Jeśli mysz nie umożliwia przewijania stron internetowych lub dokumentów, przeczytaj artykuł Używanie gestów Multi-Touch na komputerze Mac i upewnij się, że gesty zostały prawidłowo skonfigurowane. Można również spróbować dostosować preferencje szybkości przewijania.

Mysz lub gładzik nie przesuwa wskaźnika zgodnie z oczekiwaniami

Myszy bezprzewodowej Apple oraz myszy Magic Mouse i Magic Mouse 2 można używać na większości gładkich powierzchni. Jeśli występują problemy z przesuwaniem wskaźnika, wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie wybierz opcję Mysz. Ustaw suwak Śledzenie, aby określić szybkość poruszania się wskaźnika myszy.
 • Użyj innej powierzchni, aby sprawdzić, czy śledzenie uległo poprawie.
 • Odwróć mysz i sprawdź okienko czujnika. Za pomocą sprężonego powietrza usuń kurz i zanieczyszczenia z okienka czujnika.
 • Jeśli w pobliżu działają urządzenia bezprzewodowe Bluetooth, kolejno je wyłączaj, aby sprawdzić, czy śledzenie uległo poprawie. Urządzenia wymagające dużej przepustowości mogą mieć wpływ na śledzenie.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli gładzik nie przesuwa prawidłowo wskaźnika.

Co najmniej jeden z klawiszy na klawiaturze nie reaguje

Użyj narzędzia Podgląd klawiatury, aby sprawdzić, czy klawisze reagują prawidłowo po naciśnięciu.

 1. Wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie wybierz opcję Język i region.
 2. Kliknij przycisk Preferencje klawiatury.
 3. Kliknij kartę Źródła wprowadzania.
 4. Upewnij się, że używany język klawiatury znajduje się na liście po lewej stronie. Jeśli nie widać go na liście, kliknij przycisk  i wybierz język spośród wyświetlonych pozycji.
 5. Zaznacz pole wyboru Pokazuj menu klawiatury na pasku menu.
 6. Kliknij kartę Klawiatura, a następnie zaznacz pole wyboru obok opcji Pokazuj podgląd klawiatury i emoji na pasku menu.
 7. Wybierz polecenie Pokaż Podgląd klawiatury z menu klawiatury na pasku menu. Zostanie wyświetlony Podgląd klawiatury przedstawiający układ klawiatury.
 8. Naciśnij na klawiaturze nieodpowiadający klawisz i sprawdź, czy w Podglądzie klawiatury podświetli się odpowiedni klawisz. Jeśli tak się stanie, klawisz działa prawidłowo.

Po włączeniu funkcji Klawisze myszy wiele klawiszy klawiatury może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Oto jak można wyłączyć funkcję Klawisze myszy:

 • W przypadku systemu OS X w wersji 10.8 lub nowszej wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe. Kliknij opcję Dostępność, a następnie z listy po lewej stronie wybierz opcję Mysz i gładzik. Następnie usuń zaznaczenie pola Włącz Klawisze myszy.
 • W przypadku systemu OS X w wersji 10.7.5 lub starszej wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe. Kliknij pozycję Uniwersalny dostęp, a następnie wybierz kartę Mysz i gładzik. Następnie kliknij przycisk Wyłącz obok pozycji Klawisze myszy.

Jeśli problemy z klawiszami nadal występują, uruchom komputer Mac w trybie pojedynczego użytkownika, aby sprawdzić, czy przyczyną problemu jest oprogramowanie.

Data publikacji: