Konfigurowanie i używanie funkcji Zdalnie na moim Macu

Funkcja Zdalnie na moim Macu umożliwia bezpieczne łączenie się z innymi komputerami Mac za pośrednictwem Internetu.

Zdalnie na moim Macu to funkcja usługi iCloud umożliwiająca skonfigurowanie zdalnie dostępnej sieci komputerów Mac. Oto jakie możliwości daje funkcja Zdalnie na moim Macu:

 • Udostępnianie plików: można znajdować pliki i foldery na zdalnym komputerze Mac i przeciągać je na lokalny komputer.
 • Udostępnianie ekranu: można używać zdalnego komputera Mac tak, jak gdyby się przed nim siedziało. Przy użyciu myszy i klawiatury lokalnego komputera można otwierać aplikacje i edytować dokumenty na komputerze zdalnym.

Co jest potrzebne

Aby można było skonfigurować funkcję Zdalnie na moim Macu i z niej korzystać, potrzebne są następujące rzeczy:

 • Co najmniej dwa komputery Mac z systemem OS X Lion 10.7.5 lub nowszym korzystające z tego samego konta usługi iCloud. 
 • Stacja bazowa AirPort (AirPort Extreme, AirPort Express lub AirPort Time Capsule) albo dowolny inny router internetowy obsługujący protokół UPnP lub NAT-PMP. Oprogramowanie sprzętowe stacji/routera musi być uaktualnione do najnowszej wersji. W przypadku stacji bazowych AirPort wymagane jest uaktualnienie oprogramowania sprzętowego 7.6.1 lub nowsze.
 • Narzędzie AirPort 6.3 lub nowsze.
 • Na potrzeby udostępniania ekranu: dwukierunkowe (wysyłanie/odbieranie) połączenie internetowe między komputerami, o szybkości co najmniej 300 kb/s. Udostępnianie plików może działać także przy wolniejszych połączeniach. Jeśli udostępnianie plików nie działa zgodnie z oczekiwaniami, sprawdź ustawienia i połączenia.
 • Zapora sieciowa zezwalająca na zdalne połączenia. Niektóre zapory mogą blokować pewne połączenia za pośrednictwem funkcji Zdalnie na moim Macu. Mogą na przykład pozwalać na łączenie się z domowym komputerem, gdy jest się w pracy, ale blokować komunikację w drugą stronę — z domu do pracy. Jeśli nie wiesz, czy zapora sieciowa pozwala na nawiązywanie połączeń przy użyciu funkcji Zdalnie na moim Macu, skontaktuj się z administratorem sieci w swojej firmie.  

Funkcja Zdalnie na moim Macu pozwala też na uzyskiwanie dostępu do plików znajdujących się na zewnętrznym dysku twardym podłączonym do stacji bazowej AirPort Extreme lub AirPort Time Capsule. Aby można było skorzystać z takiej możliwości, dysk twardy musi być dyskiem USB sformatowanym w systemie plików Mac OS Extended (kronikowany). Dysk będzie widoczny jako stacja bazowa w sekcji Udostępniane na pasku bocznym programu Finder.

Konfigurowanie funkcji Zdalnie na moim Macu

Aby rozpocząć korzystanie z funkcji Zdalnie na moim Macu, musisz ją skonfigurować na każdym z komputerów: 

 1. Z menu Apple () wybierz polecenie Preferencje systemowe i kliknij opcję iCloud.
 2. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a) w usłudze iCloud, zrób to teraz: wpisz dane logowania do konta Apple ID używanego na potrzeby usługi iCloud i kliknij opcję Zaloguj się.
 3. Zaznacz opcję Zdalnie na moim Macu.
 4. Zastosuj się do instrukcji konfiguracji wyświetlonych obok pozycji Zdalnie na moim Macu.
 5. Skonfiguruj opcje zabezpieczeń.

Jeśli chcesz mieć możliwość uzyskiwania dostępu do plików znajdujących się na dysku twardym podłączonym do stacji bazowej AirPort Extreme lub AirPort Time Capsule, skonfiguruj funkcję Zdalnie na moim Macu na stacji bazowej:

 1. Upewnij się, że komputer korzysta z tej samej sieci lokalnej (LAN) co stacja bazowa AirPort, którą chcesz skonfigurować.
 2. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Idź > Narzędzia i kliknij dwukrotnie Narzędzie AirPort.
 3. Zaznacz stację bazową AirPort, na której chcesz używać funkcji Zdalnie na moim Macu, i kliknij opcję Edycja. Jeśli nie widzisz właściwej stacji, kliknij opcję Inne urządzenia Wi-Fi. Na ekranie powinna się pojawić lista wszystkich dostępnych stacji bazowych. Może być konieczne wybranie innego interfejsu sieciowego z menu podręcznego.
 4. Wpisz hasło stacji bazowej. Jest ono inne niż hasło, którego używasz w usłudze iCloud.
 5. Wybierz kartę Stacja bazowa.
 6. W sekcji Zdalnie na moim Macu kliknij przycisk + i wpisz identyfikator Apple ID oraz hasło, których używasz na potrzeby funkcji Zdalnie na moim Macu. Wskaźnik stanu powinien się w tym momencie zaświecić na zielono, co będzie oznaczało, że funkcja Zdalnie na moim Macu jest włączona.
 7. Kliknij przycisk Uaktualnij, aby zachować zmiany.

Nawiązywanie połączenia ze zdalnym komputerem Mac lub zdalną stacją bazową AirPort w sieci funkcji Zdalnie na moim Macu

Po tym, jak wszystkie komputery Mac i stacje bazowe AirPort zostaną skonfigurowane, możesz spróbować się z nimi zdalnie połączyć:

 1. Z menu Finder wybierz opcję Preferencje i kliknij kartę Pasek boczny.
 2. W sekcji Udostępniane wybierz opcję Zdalnie na moim Macu. 
 3. Otwórz okno programu Finder i odszukaj sekcję Udostępniane na pasku bocznym. Jeśli nie widzisz tam żadnych udostępnionych komputerów ani stacji bazowych, umieść wskaźnik myszy nad słowem Udostępniane i kliknij opcję Pokaż.
 4. Wybierz zdalny komputer lub zdalną stację, do których chcesz uzyskać dostęp, i kliknij opcję Połącz jako. (Aby udostępnić ekran zdalnemu komputerowi Mac, zaznacz ten komputer i kliknij opcję Udostępnij ekran). Jeśli nie widzisz właściwego komputera lub właściwej stacji bazowej, kliknij opcję Wszystko, aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych komputerów Mac i stacji bazowych.

Usuwanie komputera Mac lub stacji bazowej AirPort z sieci funkcji Zdalnie na moim Macu

Funkcję Zdalnie na moim Macu możesz w każdej chwili wyłączyć. Wyłączenie funkcji powoduje usunięcie komputerów Mac i stacji bazowych AirPort z sieci funkcji Zdalnie na moim Macu.

Wykonaj następujące czynności na komputerze Mac, który chcesz usunąć:

 1. Z menu  wybierz polecenie Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję iCloud.
 2. W preferencjach usługi iCloud usuń zaznaczenie opcji Zdalnie na moim Macu, aby ją wyłączyć. Dodatkowo możesz kliknąć opcję Wyloguj się, aby całkowicie wylogować się z usługi iCloud.

Aby usunąć stację bazową, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Idź > Narzędzia i kliknij dwukrotnie Narzędzie AirPort.
 2. Zaznacz stację bazową AirPort, której nie chcesz już używać, i kliknij opcję Edycja. Jeśli nie widzisz właściwej stacji, kliknij opcję Inne urządzenia Wi-Fi. Na ekranie powinna się pojawić lista wszystkich dostępnych stacji bazowych. Możliwe, że będziesz musiał(a) wybrać inny interfejs sieciowy z menu podręcznego.
 3. Wpisz hasło stacji bazowej. Jest ono inne niż hasło, którego używasz w usłudze iCloud.
 4. Wybierz kartę Stacja bazowa.
 5. W sekcji Zdalnie na moim Macu kliknij przycisk – i wpisz identyfikator Apple ID, którego używasz na potrzeby funkcji Zdalnie na moim Macu. Zielony wskaźnik stanu powinien w tym momencie zniknąć, co będzie oznaczało, że funkcja Zdalnie na moim Macu jest wyłączona.
 6. Kliknij przycisk Uaktualnij, aby zachować zmiany.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: