Konfigurowanie i używanie funkcji Zdalnie na moim Macu

Funkcja Zdalnie na moim Macu umożliwia bezpieczne łączenie się z innymi komputerami Mac za pośrednictwem Internetu.

Zdalnie na moim Macu to funkcja usługi iCloud dostępna zdalnie, która umożliwia konfigurowanie sieci w komputerach Mac. Dzięki funkcji Zdalnie na moim Macu możesz:

 • Udostępniać pliki: znajdź pliki i foldery na zdalnym komputerze Mac i przeciągnij je na lokalny komputer Mac.
 • Współdzielić ekran: używaj zdalnego komputera Mac tak jak komputera lokalnego. Używaj lokalnej myszy i klawiatury do otwierania aplikacji i edytowania dokumentów na zdalnym komputerze Mac.

Począwszy od systemu macOS Mojave funkcja Zdalnie na moim Macu nie jest już dostępna. Dowiedz się, jak używać usługi iCloud Drive, współdzielenia ekranu oraz aplikacji Apple Remote Desktop zamiast funkcji Zdalnie na moim Macu.

Co jest potrzebne

Aby skonfigurować i używać funkcji Zdalnie na moim Macu, potrzebujesz:

 • Co najmniej dwóch komputerów Mac z systemem OS X Lion 10.7.5 lub nowszym, ale nie nowszym niż macOS High Sierra. Na każdym z komputerów zaloguj się do usługi iCloud za pomocą tego samego identyfikatora Apple ID.
 • Stacji bazowej AirPort Time Capsule, AirPort Extreme lub AirPort Express albo innego routera internetowego z obsługą protokołu UPnP lub NAT-PMP z najnowszym dostępnym oprogramowaniem sprzętowym. Stacja bazowa AirPort wymaga oprogramowania sprzętowego w wersji 7.6.1 lub nowszej i narzędzia AirPort 6.3 lub nowszego.
 • Na potrzeby usługi Współdzielenie ekranu: dwukierunkowe (w górę/w dół) połączenie internetowe z szybkością transmisji co najmniej 300 Kb/s. Możliwe jest korzystanie z funkcji udostępniania plików przy wolniejszych połączeniach. Jeśli udostępnianie plików nie działa zgodnie z oczekiwaniami, sprawdź ustawienia i połączenia.
 • Zapory sieciowej umożliwiającej połączenia zdalne. Niektóre zapory sieciowe mogą blokować pewne połączenia za pomocą funkcji Zdalnie na moim Macu. Przykładowo gdy jesteś w domu, możesz nie mieć możliwości połączenia się z komputerem Mac w pracy. Kiedy jesteś w pracy, możesz mieć możliwość połączenia się z komputerem Mac w domu. Jeśli nie wiesz, czy zapora sieciowa zezwala na połączenia za pomocą funkcji Zdalnie na moim Macu, skontaktuj się z administratorem sieci swojej organizacji. 

Aby za pomocą stacji bazowej AirPort Extreme lub AirPort Time Capsule mieć dostęp do plików na zewnętrznym dysku twardym, potrzebny jest dysk twardy USB sformatowany w systemie plików Mac OS Extended (kronikowany). Podczas używania go z funkcją Zdalnie na moim Macu, dysk twardy pojawi się jako stacja bazowa pod sekcją Udostępnianie na pasku bocznym Findera.

Konfigurowanie funkcji Zdalnie na moim Macu

Najpierw należy skonfigurować funkcję Zdalnie na moim Macu na każdym komputerze Mac, na którym ma być używana: 

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję iCloud.
 2. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a) do usługi iCloud, wprowadź identyfikator Apple ID, którego używasz w tej usłudze, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się.
 3. Wybierz funkcję Zdalnie na moim Macu.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji widocznymi obok funkcji Zdalnie na moim Macu.
 5. Skonfiguruj opcje zabezpieczeń.

Jeśli chcesz mieć dostęp do plików na dysku twardym podłączonym do stacji bazowej AirPort Extreme lub AirPort Time Capsule, wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować funkcję Zdalnie na moim Macu na stacji bazowej:

 1. Upewnij się, że pracujesz w tej samej sieci lokalnej (LAN) co konfigurowana stacja bazowa AirPort.
 2. Otwórz Narzędzie AirPort, które znajduje się w folderze Narzędzia w folderze Aplikacje.
 3. Wybierz stację bazową AirPort, którą chcesz używać z funkcją Zdalnie na moim Macu, a następnie kliknij opcję Edycja. Jeśli nie widzisz tej stacji bazowej, kliknij opcję Inne urządzenia Wi-Fi, aby wyświetlić listę dostępnych stacji bazowych. Może być konieczne wybranie innego interfejsu sieciowego z menu podręcznego.
 4. Wprowadź hasło stacji bazowej. To hasło różni się od hasła usługi iCloud.
 5. Kliknij kartę Stacja bazowa.
 6. W sekcji Zdalnie na moim Macu kliknij przycisk Dodaj (+) i wpisz identyfikator Apple ID oraz hasło używane z funkcją Zdalnie na moim Macu. Powinien zostać wyświetlony zielony wskaźnik stanu oznaczający, że funkcja Zdalnie na moim Macu jest włączona.
 7. Kliknij przycisk Uaktualnij, aby zachować zmiany.

Łączenie się ze zdalnym komputerem Mac lub stacją bazową AirPort w sieci funkcji Zdalnie na moim Macu

Po skonfigurowaniu każdego komputera Mac lub stacji bazowej AirPort możesz połączyć się z nimi zdalnie:

 1. Z paska menu Findera wybierz kolejno opcje Finder > Preferencje, a następnie stuknij kartę Pasek boczny.
 2. W sekcji Udostępniane zaznacz opcję Zdalnie na moim Macu. 
 3. Otwórz okno Findera i poszukaj sekcji Udostępniane na pasku bocznym. Jeśli nie widzisz żadnych udostępnianych komputerów lub stacji bazowych, przesuń kursor myszy na słowo Udostępniane i kliknij opcję Pokaż.
 4. Wybierz zdalny komputer albo stację bazową, do których chcesz mieć dostęp i kliknij opcję Połącz jako. (Aby udostępnić ekran za pomocą zdalnego komputera Mac, wybierz ten komputer i kliknij opcję Udostępnij ekran.) Jeśli nie widzisz szukanego komputera Mac lub stacji bazowej, kliknij opcję Wszystkie, aby wyświetlić listę dostępnych komputerów Mac i stacji bazowych.

Usuwanie komputera Mac lub stacji bazowej AirPort z sieci funkcji Zdalnie na moim Macu

Funkcję Zdalnie na moim Macu możesz wyłączyć w dowolnym momencie. Gdy wyłączysz funkcję Zdalnie na moim Macu, dany komputer Mac lub stacja bazowa AirPort zostaną usunięte z sieci Zdalnie na moim Macu.

Wykonaj następujące kroki na komputerze Mac, który chcesz usunąć:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję iCloud.
 2. Odznacz funkcję Zdalnie na moim Macu, aby ją wyłączyć. Możesz również kliknąć opcję Wyloguj się, aby całkowicie wylogować się z usługi iCloud.

Aby usunąć stację bazową, wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz Narzędzie AirPort, które znajduje się w folderze Narzędzia w folderze Aplikacje.
 2. Zaznacz stację bazową AirPort, której nie chcesz już używać i kliknij opcję Edycja. Jeśli nie widzisz tej stacji bazowej, kliknij opcję Inne urządzenia Wi-Fi, aby wyświetlić listę dostępnych stacji bazowych. Może być konieczne wybranie innego interfejsu sieciowego z menu podręcznego.
 3. Wprowadź hasło stacji bazowej. To hasło różni się od hasła usługi iCloud.
 4. Wybierz kartę Stacja bazowa.
 5. W sekcji Zdalnie na moim Macu kliknij przycisk Usuń (–) i wpisz identyfikator Apple ID używany z funkcją Zdalnie na moim Macu. Zielony wskaźnik stanu powinien zniknąć, co oznacza, że funkcja Zdalnie na moim Macu jest wyłączona.
 6. Kliknij przycisk Uaktualnij, aby zachować zmiany.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: