Stacje bazowe Wi-Fi: tworzenie i konfigurowanie sieci roamingowej (802.11 a/b/g/n)

W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować kilka stacji bazowych Wi-Fi tak, aby utworzyły jedną sieć bezprzewodową (zwaną siecią roamingową) przy użyciu sieci Ethernet.

Tworzenie: łączenie stacji bazowych Wi-Fi

Połącz za pośrednictwem sieci Ethernet   port LAN podstawowej stacji bazowej Wi-Fi z   portem WAN stacji bazowej Wi-Fi sieci rozszerzonej. Podstawowa stacja bazowa to stacja bazowa połączona bezpośrednio z Internetem.

➊ Podstawowa stacja bazowa Wi-Fi
➊ Stacja bazowa Wi-Fi sieci rozszerzonej

Konfigurowanie sieci roamingowej

  1. Włącz wszystkie stacje bazowe Wi-Fi 802.11n i poczekaj, aż zostaną wyświetlone w menu dodatkowym AirPort.
  2. Otwórz Narzędzie AirPort. W tym celu na biurku komputera Mac wybierz kolejno opcje Idź > Programy, kliknij katalog Narzędzia, a następnie otwórz Narzędzie AirPort. W systemie Microsoft Windows wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > AirPort, aby uruchomić Narzędzie AirPort.
  3. Jeśli konfigurujesz podstawową stację bazową Wi-Fi, dla ustawienia Udostępnianie połączenia ustaw wartość Udostępniaj publiczny adres IP.

    Jeśli konfigurujesz stację bazową Wi-Fi sieci rozszerzonej, dla ustawienia Udostępnianie połączenia ustaw wartość Wyłączone (tryb pomostu).

  4. Za pomocą narzędzia AirPort skonfiguruj dokładnie taką samą nazwę sieci bezprzewodowej, zabezpieczenia i hasło dla każdej stacji bazowej Wi-Fi.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: