Włączanie przeciągania trzema palcami dla gładzika Force Touch

Przeciąganie trzema palcami to gest Multi-Touch dostępny w systemie OS X. Umożliwia on przenoszenie aktywnego okna na ekranie przy użyciu trzech palców.

Oto jak włączyć przeciąganie trzema palcami, jeśli komputer Mac jest wyposażony w gładzik Force Touch

  1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.
  2. Kliknij ikonę Dostępność.
  3. Z listy po lewej wybierz opcję Mysz i gładzik.
  4. Kliknij pozycję Opcje gładzika.
  5. Zaznacz opcję Włącz przeciąganie. 
  6. W menu rozwijanym dla tej opcji zaznacz pozycję „Przeciąganie trzema palcami”.
  7. Kliknij przycisk OK.

Data publikacji: