Sprawdzanie poziomu naładowania baterii i ładowanie zegarka Apple Watch

Sprawdź szybko poziom naładowania baterii na tarczy zegarka, w centrum sterowania lub w trybie Przy łóżku.

     

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

 Przewód do ładowania Apple Watch podłączany magnetycznie

Ładowanie zegarka Apple Watch

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, na ekranie zegarka Apple Watch zostanie wyświetlona ikona czerwona błyskawica. Aby naładować zegarek Apple Watch:

  1. Bezpiecznie obchodź się z zegarkiem Apple Watch i akcesoriami do niego. Zawsze zdejmuj zegarek przed ładowaniem. 
  2. Podłącz przewód do ładowania Apple Watch podłączany magnetycznie lub podłączaną magnetycznie stację ładującą Apple Watch do zasilacza USB zegarka. 
  3. Podłącz zasilacz do gniazdka. Przewód ładujący możesz też podłączyć do portu USB. 
  4. Połóż zegarek Apple Watch tyłem na ładowarce. Magnesy ładowarki wyrównają zegarek Apple Watch, a na jego tarczy pojawi się ikona zielonej błyskawicy.
  5. Zaczekaj na naładowanie zegarka Apple Watch. Podczas ładowania zegarek Apple Watch przechodzi w tryb Przy łóżku

Uzyskaj pomoc w przypadku problemów z ładowaniem zegarka Apple Watch.

    

Używanie trybu Oszczędzaj energię

Tryb Oszczędzaj energię pozwala zobaczyć godzinę na zegarku Apple Watch przy jednoczesnym oszczędzaniu baterii. Gdy zegarek Apple Watch działa w trybie oszczędzania energii, naciśnięcie przycisku bocznego powoduje wyświetlenie bieżącej godziny. Gdy Apple Watch jest w trybie Oszczędzaj energię, nie jest aktywna komunikacja między zegarkiem a telefonem iPhone i nie można korzystać z innych funkcji zegarka. 

Włączanie trybu Oszczędzaj energię

Kiedy poziom naładowania baterii spadnie do 10 procent, zegarek Apple Watch wyświetli powiadomienie i zapyta, czy chcesz użyć trybu Oszczędzaj energię. Gdy poziom naładowania baterii jest zbyt niski, zegarek automatycznie włącza tryb Oszczędzaj energię, a obok daty i godziny pojawia się ikona migająca czerwona błyskawica. Dowiedz się, jak maksymalizować czas pracy i żywotność baterii

Aby włączyć tryb Oszczędzaj energię:

  1. Przesuń palcem w górę na tarczy zegarka, aby otworzyć centrum sterowania.
  2. Stuknij wartość procentową naładowania baterii. 
  3. Przesuń suwak Oszczędzaj energię, a następnie stuknij opcję Kontynuuj.

Wyłączanie trybu Oszczędzaj energię

Aby wyłączyć tryb Oszczędzaj energię:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny, aż pojawi się logo Apple.
  2. Poczekaj na ponowne uruchomienie zegarka Apple Watch. Może być konieczne wcześniejsze naładowanie zegarka Apple Watch. 

Jeśli nie możesz naładować baterii zegarka Apple Watch

Data publikacji: