iCloud: zaawansowane rozwiązywanie problemów z aplikacjami Kalendarz i iCal

Aplikacja Kalendarz (lub iCal) może zawierać powielone pozycje oraz inne nieużyteczne dane, które mogą powodować niepoprawne wyświetlanie i synchronizowanie Kalendarza iCloud. Wykonaj poniższe czynności w przypadku napotkania problemu z danymi usługi iCloud w aplikacji Kalendarz (lub iCal), przyczyną którego są dane kalendarza i którego nie daje się rozwiązać.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Większość problemów z Kalendarzem iCloud można rozwiązać, wykonując czynności rozwiązywania problemów omówione w tym artykule.

Jeśli po wykonaniu tych czynności nadal występują problemy z aplikacją Kalendarz (lub iCal), o których wiesz, że dotyczą samych danych kalendarza, zapoznaj z dodatkowymi procedurami omówionymi w niniejszym artykule. Procedur tych należy w zasadzie unikać, chyba że:

 1. Zostało potwierdzone, czy napotykane problemy dotyczą konkretnie danych kalendarza i komputera Mac.
 2. Wypróbowano wszystkie metody rozwiązywania problemów omówione w artykule iCloud: rozwiązywanie problemów z Kalendarzem iCloud.

Czynności opisane w tym artykule należy wykonać na komputerze, na którym się znajdują najnowsze dane kalendarza.  

Uwaga: po wykonaniu tych czynności należy pamiętać o sprawdzeniu, czy problem nadal występuje.

Sprawdzenie stanu danych kalendarza

Zapoznaj się z artykułem iCloud: korzystanie z kalendarzy iCloud w aplikacjach Kalendarz i iCal, a następnie przejrzyj swoje kalendarze. Niektóre czynności do wykonania zależą od tego, gdzie są przechowywane kalendarze. Najczęstsze przyczyny problemów z aplikacją Kalendarz dotyczących danych:

 • Niemożliwe do odczytania lub niezgodne dane kalendarza.
 • Powtarzające się wydarzenia kalendarza, które nie mają daty końcowej (na przykład urodziny)
 • Powielone wydarzenia
 • Zbyt duża liczba wydarzeń kalendarza, które zaszły w przeszłości (szczególnie takich, które wcześniej zostały zsynchronizowane z innych aplikacji do obsługi kalendarzy)

Każda z powyższych sytuacji może być przyczyną występowania problemów z aplikacją Kalendarz w systemie OS X (lub iCal) i usłudze iCloud. Poniższa procedura pozwala określić, czy w kalendarzach znajdują się dane należące do tych kategorii, a także rozwiązać wszystkie związane z nimi problemy.

Zarchiwizowanie danych kalendarzy i przypomnień

Najpierw zarchiwizuj dane kalendarzy i przypomnień, wykonując czynności opisane w artykule iCloud: archiwizowanie danych usługi iCloud. Zarchiwizowanie danych przed podjęciem czynności opisanych w tym artykule jest bardzo ważne, gdyż czynności te wiążą się z usuwaniem i modyfikowaniem danych. Jeśli usuniesz swoje dane (tak jak zaleca się w kilku miejscach tego artykułu), nie będzie można ich odtworzyć, o ile nie zostały wcześniej zarchiwizowane.

Archiwa poszczególnych kalendarzy należy tworzyć pojedynczo, uwzględniając również wszystkie kalendarze w sekcjach ICLOUD i NA MOIM MACU listy kalendarzy w aplikacji Kalendarz (lub iCal).

Uwaga: może być wyświetlana tylko sekcja ICLOUD. Czasem są wyświetlane obie sekcje ICLOUD i NA MOIM MACU. 

Zarchiwizuj wszystkie kalendarze, które miały zostać zaimportowane lub przeniesione do usługi iCloud. Aby mieć pewność co do lokalizacji tych danych, warto rozważyć przechowywanie wyeksportowanych plików ICS w katalogu o unikatowej nazwie, takiej jak „Moje archiwa Kalendarza”. Ułatwi to późniejsze uzyskanie do nich dostępu i zapobiegnie pomyleniu ich z innymi wyeksportowanymi kalendarzami. Również eksportowane przypomnienia powinny zostać zachowane w katalogu o unikatowej nazwie. W dowolnej chwili możesz utworzyć kolejne archiwa, wykonując ponownie czynności opisane w tej sekcji.

Tymczasowe wyłączenie wszystkich kont kalendarzy firm innych niż Apple

Jeśli są używane jakiekolwiek konta kalendarzy inne niż konto usługi iCloud, na przykład konta w programie Microsoft Exchange lub usłudze Kalendarz Google, tymczasowo wyłącz te konta. Dzięki temu nie będą one odwracały uwagi i będzie można uniknąć przypadkowej zmiany ich danych w trakcie wykonywania rozległych modyfikacji opisanych w tym artykule.

Aby wyłączyć konto w aplikacji Kalendarz (lub iCal):

 1. Wybierz kolejno opcje Kalendarz (lub iCal) > Preferencje i kliknij opcję Konta.
 2. Na pasku bocznym Konto zaznacz konta, które chcesz tymczasowo wyłączyć.
 3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz to konto na karcie Dane konta.

Wyłączenie Kalendarza iCloud

Aby wyczyścić kalendarze, a następnie wysłać nowe, czyste dane do usługi iCloud, należy tymczasowo wyłączyć Kalendarz iCloud. Dzięki temu będzie można ponownie zaimportować kalendarze i wyczyścić je. Podczas czyszczenia kalendarzy lokalnie nie trzeba wchodzić w żadne interakcje z usługą iCloud, dopóki wszystko nie będzie gotowe do wysłania nowych danych.

Ostrzeżenie: ważne jest, aby przed wyłączeniem usługi Kalendarze i przypomnienia iCloud na komputerze zarchiwizować dane Kalendarza iCloud ze strony icloud.com/calendar, aplikacji Kalendarz (lub iCal) oraz aplikacji Przypomnienia (albo sekcji Przypomnienia w aplikacji iCal).

 1. Upewnij się, że zostały zarchiwizowane zarówno dane usługi iCloud, jak i lokalne dane kalendarzy i przypomnień, wykonując instrukcje opisane w artykule iCloud: archiwizowanie danych usługi iCloud.
 2. Otwórz Preferencje systemowe.
 3. Kliknij pozycję iCloud.
 4. W okienku preferencji usługi iCloud usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji Kalendarze i przypomnienia.
 5. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję usunięcia kalendarzy i przypomnień iCloud z komputera.

Zaimportowanie kalendarzy, które mają być używane z usługą iCloud

Po wyłączeniu Kalendarza iCloud należy ponownie zaimportować wcześniej zarchiwizowane kalendarze. Ponownie zaimportuj wszystkie kalendarze, które mają być używane z usługą iCloud.

 1. W Finderze otwórz katalog zawierający kalendarze wyeksportowane podczas wykonywania czynności opisanych w sekcji 2.
 2. Kliknij dwukrotnie jeden z wcześniej wyeksportowanych kalendarzy.
 3. W aplikacji Kalendarz (lub iCal) zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj nowe wydarzenia.
 4. W tym oknie wybierz katalog docelowy dla importowanych kalendarzy. W większości przypadków należy wybrać opcję Nowy kalendarz w menu kalendarza.
 5. Powtarzaj kroki od 2 do 4 do momentu zaimportowania wszystkich wyeksportowanych wcześniej kalendarzy, które mają być używane z usługą iCloud.

Usunięcie nieużytecznych i powielonych wydarzeń

Powielone wydarzenia, szczególnie te, które odbyły się w przeszłości, mogą spowalniać działanie aplikacji Kalendarz (lub iCal), zwłaszcza podczas przeprowadzania synchronizacji z usługą iCloud. Istnieją proste sposoby znajdowania i usuwania powielonych danych w aplikacji iCal.

 1. Otwórz aplikację Kalendarz (lub iCal).
 2. Wpisz kropkę w polu Szukaj znajdującym się w prawym górnym rogu.
 3. W wynikach wyszukiwania w bocznej części okna aplikacji Kalendarz (lub w dolnej części okna aplikacji iCal) zostaną wyświetlone wszystkie wydarzenia kalendarza. W zależności od liczby istniejących wydarzeń ich wyświetlenie wszystkich może zająć kilka minut.
 4. Przewiń listę wydarzeń. Usuń wszystkie wydarzenia bez tytułów, zaznaczając je i wybierając opcję Usuń z menu Edycja.
  • Aby zaznaczyć kolejne elementy, podczas zaznaczania przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift. Aby zaznaczyć elementy, które nie występują kolejno po sobie, podczas zaznaczania przytrzymaj naciśnięty klawisz Command.
 5. Usuń wszystkie wydarzenia w widoczny sposób powielone. Może być przydatne zachowanie jednej wersji powielonego wydarzenia, ale zbędne wersje powinny zostać usunięte.
 6. Poszukaj wszystkich wydarzeń, których tytuły zawierają skomplikowane znaki lub symbole. Mogą to być znaki o wysokich kodach ASCII lub znaki dwubajtowe (Unicode), na przykład japońskie, chińskie, koreańskie lub Emoji albo inne rozszerzone znaki ASCII. Spróbuj usunąć te znaki lub zastąpić je prostszymi znakami. Jeśli na przykład wydarzenie ma tytuł „Spotkanie w sklepie ”, zmień jego nazwę na „Spotkanie w sklepie Apple Store”.
 7. Kliknij pole Data w wynikach wyszukiwania, aby przeprowadzić sortowanie według dat.
 8. Przewiń wydarzenia i ponownie poszukaj powielonych wpisów. W taki sposób można często łatwiej znaleźć powielone wydarzenia przypadające w tym samym dniu.
 9. Usuń powielone wydarzenia, zaznaczając je i wybierając opcję Usuń z menu Edycja. Może być przydatne zachowanie jednej wersji powielonego wydarzenia, ale zbędne wersje powinny zostać usunięte.

Uwaga: w przypadku dużej liczby powielonych pozycji, których ręczne czyszczenie mogłoby być czasochłonne, dobrym pomysłem może być użycie narzędzia innej firmy, takiego jak aplikacja BusycalCalendar Cleaner lub iCal Dupe Deleter. Informacje na temat używania tych aplikacji można uzyskać w ich wbudowanej pomocy lub po skontaktowaniu się z producentem.

Wyczyszczenie kalendarzy i użycie kalendarza urodzinowego

Urodziny, które zostały ręcznie wprowadzone w aplikacji Kalendarz (lub iCal), mogą być czasem przyczyną pewnych problemów, jakimi są na przykład wydarzenia powtarzające się w nieskończoność, które mogą spowalniać działanie aplikacji Kalendarz (lub iCal) oraz zużywać nadmiernie dużo zasobów.

Wprawdzie w aplikacji Kalendarz (lub iCal) można dodawać urodziny do dowolnego kalendarza, zaleca się jednak używanie kalendarza urodzinowego. Kalendarz urodzinowy jest tworzony automatycznie na podstawie informacji o datach urodzin znalezionych w aplikacji Kontakty (lub Książka adresowa). Kalendarz urodzinowy można w łatwy sposób uaktualnić, uaktualniając informacje o datach urodzin poszczególnych kontaktów w aplikacji Kontakty (lub Książka adresowa). Kalendarz urodzinowy jest domyślnie włączony w systemie iOS. Więcej informacji na temat kalendarzy urodzinowych można znaleźć w pomocy Kalendarza iCloud lub pomocy Książki adresowej systemu OS X.  

Aby rozwiązać problemy dotyczące ręcznego dodawania urodzin do kalendarza w aplikacji Kalendarz (lub iCal):

 1. Jeśli kalendarz urodzinowy jest już włączony, usuń jego zaznaczenie na liście Kalendarze w aplikacji Kalendarz (lub iCal).
 2. Przeszukaj aplikację Kalendarz (lub iCal), wprowadzając słowo „urodziny” (bez znaków cudzysłowu) w oknie dialogowym Szukaj w prawym górnym rogu okna aplikacji Kalendarz (lub iCal).
 3. Posortuj wyniki wyszukiwania według tytułów, co ułatwi ich analizę.
 4. Znajdź w wynikach wyszukiwania wszystkie urodziny, które nie są zawarte w kalendarzach świąt (na przykład urodziny znanych osób w USA).
 5. Określ te z urodzin, które nie oznaczają świąt, a powinny zostać zachowane. Jeśli tak jest, otwórz aplikację Kontakty (lub Książka adresowa) i sprawdź, czy masz kontakt powiązany z tą osobą. Wprowadź informacje dotyczące urodzin tej osoby w aplikacji Kontakty (lub Książka adresowa). Więcej informacji o uaktualnianiu pól w aplikacji Kontakty (lub Książka adresowa) zawiera ten artykuł
 6. Po upewnieniu się, że urodziny są wprowadzone w aplikacji Kontakty (lub Książka adresowa), usuń wszelkie wydarzenia dotyczące urodzin, które nie są przechowywane w kalendarzach urodzinowych i kalendarzach świąt, zaznaczając je i wybierając opcję Usuń z menu Edycja.
  • Uwaga: aby zaznaczyć kolejne elementy, podczas zaznaczania przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift. Aby zaznaczyć elementy, które nie występują kolejno po sobie, podczas zaznaczania przytrzymaj naciśnięty klawisz Command.

Po wyczyszczeniu ręcznie dodanych urodzin można włączyć albo ponownie włączyć kalendarz urodzinowy. Aby po raz pierwszy włączyć kalendarz urodzinowy, wybierz kolejno opcje Kalendarz (lub iCal) > Preferencje, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż kalendarz urodzinowy. Jeśli zgodnie z powyższymi instrukcjami kalendarz urodzinowy został tymczasowo ukryty, można go ponownie włączyć, zaznaczając jego pole wyboru na liście kalendarzy.

Ponowne zarchiwizowanie danych kalendarzy

Po wyczyszczeniu kalendarzy należy je zarchiwizować, wykonując czynności opisane poniżej. Chociaż może się wydawać, że jest to zbędna praca, należy zarchiwizować zestaw własnych kalendarzy. Dzięki temu w razie wystąpienia problemów będą istnieć dane, które będzie można przywrócić.

 1. Utwórz na biurku nowy katalog o nazwie „Czyste kalendarze”.
 2. Otwórz listę kalendarzy w aplikacji Kalendarz (lub iCal).
 3. Zaznacz pierwszy kalendarz na liście.
 4. Wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj > Eksportuj.
 5. Gdy zostanie wyświetlony monit o zachowanie kalendarza jako pliku ICS, nie zmieniaj jego bieżącej nazwy i wybierz opcję zachowania kalendarza w katalogu „Czyste kalendarze” na biurku.
 6. Przejdź do następnego kalendarza i powtórz kroki 4 oraz 5 dla tego kalendarza. Kontynuuj do momentu wyeksportowania wszystkich kalendarzy z aplikacji Kalendarz (lub iCal).

Włączenie z powrotem Kalendarza iCloud

Po wyczyszczeniu i zarchiwizowaniu kalendarzy należy ponownie włączyć Kalendarz iCloud, wykonując poniższe czynności:

 1. Sprawdź, czy zarchiwizowano zarówno dane usługi iCloud, jak i lokalne dane kalendarzy i przypomnień, wykonując instrukcje opisane w artykule iCloud: archiwizowanie danych usługi iCloud.
 2. Otwórz Preferencje systemowe.
 3. Kliknij pozycję iCloud.
 4. W okienku preferencji usługi iCloud zaznacz pole wyboru obok opcji Kalendarze i przypomnienia.

Po wykonaniu powyższych czynności kalendarze powinny być bezproblemowo przenoszone między aplikacją Kalendarz (lub iCal) a usługą iCloud. Jeśli podczas rozwiązywania problemów wyłączono konta kalendarzy firm innych niż Apple, teraz można je ponownie włączyć.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: