Tematy egzaminu certyfikacyjnego na serwisanta komputerów Mac (9L0-012)

W tym artykule opisano tematy uwzględnione w egzaminie certyfikacyjnym na serwisanta komputerów Mac (9L0-012).

Czego dotyczy ten egzamin?

Egzamin certyfikacyjny na serwisanta komputerów Mac (9L0-012) to komputerowy test sprawdzający wiedzę przeprowadzany w trybie online przez firmę Pearson VUE. W trakcie testu dozwolone jest korzystanie z własnych zasobów. Osoby egzaminowane są zachęcane do używania materiałów referencyjnych firmy Apple podczas odpowiadania na pytania.

Pozytywny wynik egzaminu certyfikacyjnego na serwisanta komputerów Mac stanowi potwierdzenie wiedzy na temat sprzętu wymaganej do uzyskania tytułu Certyfikowany technik Apple dla komputerów Mac (ACMT — Apple Certified Mac Technician) w 2015 roku.

Podsumowanie egzaminu

 • Liczba sekcji: 18
 • Liczba celów: 38
 • Łączna liczba pytań: 70
 • Wynik pozytywny: 80% (prawidłowe odpowiedzi na co najmniej 55 z 70 pytań) 
 • Czas egzaminu: 2 godziny

WAŻNE

Ten egzamin zawiera dwie oddzielnie oceniane sekcje. Aby zdać egzamin, należy uzyskać pozytywny wynik w obu z nich. Jest to dodatkowy wymóg uzupełniający ogólny wynik pozytywny opisany powyżej:

 • Sekcja „Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym” jest wymagana do zdania egzaminu (prawidłowe odpowiedzi na co najmniej 4 z 5 pytań) 
 • Sekcja „Bezpieczeństwo technika” jest wymagana do zdania egzaminu (prawidłowe odpowiedzi na co najmniej 4 z 5 pytań)

Uzyskanie wyniku negatywnego w którejkolwiek z tych wymaganych sekcji uniemożliwia zdanie egzaminu niezależnie od ogólnej liczby prawidłowych odpowiedzi.

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY NA SERWISANTA ACMT KOMPUTERÓW MAC (9L0-012) — SEKCJE I TEMATY

   

Rozwiązywanie problemów (5 pytań)

 • Rozpoznać pytania otwarte i zamknięte.
 • Wskazać elementy i procedury systematycznego rozwiązywania problemów.

Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym (5 pytań)

 • Opisać standardy Apple dotyczące ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
 • Wskazać właściwe elementy umożliwiające przygotowanie stanowiska roboczego z zabezpieczeniem ESD.
 • Wskazać odpowiednie narzędzia, sprzęt i procedury umożliwiające poprawne przygotowanie stanowiska roboczego z zabezpieczeniem ESD oraz korzystanie z niego.
 • Opisać sposób poprawnej identyfikacji skutków uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi w danym produkcie.

Bezpieczeństwo technika (5 pytań)

 • Zidentyfikować problemy dotyczące bezpieczeństwa związane z określonymi produktami firmy Apple.
 • Opisać procedury bezpieczeństwa stosowane w przypadku wymiany określonych części serwisowych produktu firmy Apple.
 • Opisać sposób prawidłowego reagowania na problemy i zagrożenia bezpieczeństwa, które mogą wystąpić podczas serwisowania określonego produktu firmy Apple.
 • Na podstawie podanych opisów przekazanych przez klientów zidentyfikować zagrożenia bezpieczeństwa i określić reakcje w przypadku określonych problemów dotyczących produktu.

Przypadkowe uszkodzenia (2 pytania)

 • Opisać procedury kontroli wzrokowej stanu technicznego (VMI) określonych produktów firmy Apple.
 • Na podstawie udostępnionych obrazów i opisów określić opcje naprawy oraz zakres gwarancji dla określonych produktów firmy Apple.

Wiedza o produktach i materiały referencyjne (6 pytań)

 • Na podstawie danego numeru seryjnego produktu poprawnie zidentyfikować produkt firmy Apple przy użyciu nazwy AppleCare.
 • Na podstawie dokumentacji firmy Apple ustalić dane techniczne i funkcje określonych produktów firmy Apple.
 • Dla określonego produktu firmy Apple opisać specjalistyczne narzędzia używane przy jego naprawie.

Diagnostyka (4 pytania)

 • Na podstawie określonego scenariusza obsługi serwisowej wskazać właściwe oprogramowanie diagnostyczne, którego należy użyć.

Zarządzanie zasilaniem (4 pytania)

 • Opisać sposób badania i ustalania przyczyny problemów z zarządzaniem zasilaniem w komputerach z systemem OS X.
 • Określić, który zasilacz jest odpowiedni dla danego produktu Apple.
 • Opisać sposób maksymalizowania czasu pracy baterii określonych produktów firmy Apple.

Urządzenia peryferyjne (4 pytania)

 • Na podstawie zadanego problemu z łącznością dotyczącego urządzenia peryferyjnego opisać zalecane czynności procedury rozwiązywania problemów w celu rozwiązania problemu.
 • Na podstawie zadanego problemu z łącznością dotyczącego urządzenia peryferyjnego opisać zalecane czynności procedury rozwiązywania problemów w celu rozwiązania problemu.

Sieci bezprzewodowe (4 pytania)

 • Wskazać prawidłowe procedury rozwiązywania określonych problemów z siecią bezprzewodową.
 • Opisać sposób konfiguracji sieci bezprzewodowej przy użyciu produktu bezprzewodowego firmy Apple.

Obsługa serwisowa komputera iMac (5 pytań)

 • Opisać prawidłowe procedury rozwiązywania określonego problemu serwisowego dotyczącego komputera iMac.
 • Opisać czynności procedury systematycznego rozwiązywania problemów.
 • Zidentyfikować problemy dotyczące bezpieczeństwa związane z komputerami iMac.

Obsługa serwisowa komputera Mac mini (2 pytania)

 • Opisać prawidłowe procedury rozwiązywania określonego problemu serwisowego dotyczącego komputera Mac mini.
 • Opisać czynności procedury systematycznego rozwiązywania problemów.

Obsługa serwisowa MacBooka Pro (9 pytań)

 • Opisać prawidłowe procedury rozwiązywania problemu serwisowego dotyczącego komputera MacBook Pro.
 • Opisać czynności procedury systematycznego rozwiązywania problemów.
 • Zidentyfikować problemy dotyczące bezpieczeństwa związane z komputerami MacBook Pro.

Obsługa serwisowa MacBooka Air (8 pytań)

 • Opisać prawidłowe procedury rozwiązywania określonego problemu serwisowego dotyczącego komputera MacBook Air.
 • Opisać czynności procedury systematycznego rozwiązywania problemów.
 • Zidentyfikować problemy dotyczące bezpieczeństwa związane z komputerami MacBook Air.

Obsługa serwisowa komputera Mac Pro (7 pytań)

 • Opisać prawidłowe procedury rozwiązywania określonego problemu serwisowego dotyczącego komputera Mac Pro.
 • Opisać czynności procedury systematycznego rozwiązywania problemów.
 • Zidentyfikować problemy dotyczące bezpieczeństwa związane z komputerami Mac Pro.
Data publikacji: