Używanie komputera iMac jako wyświetlacza w trybie wyświetlacza

Tryb wyświetlacza to funkcja dostępna w niektórych starszych modelach komputera Mac.

 

 

Następujące starsze modele komputera iMac mogą być używane jako wyświetlacz zewnętrzny po podłączeniu do innego starszego modelu komputera Mac.

Modele komputera iMac z 2011, 2012, 2013 i z połowy 2014 roku

Aby użyć dowolnego z tych modeli komputera iMac jako wyświetlacza zewnętrznego:

 • Komputer iMac używany jako wyświetlacz musi mieć zainstalowany system macOS High Sierra lub starszy.
 • Drugi komputer Mac, z którym chcesz go połączyć, musi być z 2019 roku lub starszy i mieć zainstalowany system macOS Catalina lub starszy.
 • Dwa komputery Mac muszą być połączone przewodem Thunderbolt  lub Thunderbolt 2 .

24-calowe i 27-calowe modele komputera iMac z 2009 i 2010 roku

Aby użyć dowolnego z tych modeli komputera iMac jako wyświetlacza zewnętrznego:

 • Komputer iMac używany jako wyświetlacz musi mieć zainstalowany system macOS High Sierra lub starszy.
 • Drugi komputer Mac, z którym chcesz go połączyć, musi być z 2019 roku lub starszy i mieć zainstalowany system macOS Catalina lub starszy.
 • Dwa komputery Mac muszą być połączone przewodem Mini DisplayPort .

 


Używanie trybu wyświetlacza

 1. Upewnij się, że komputer iMac jest włączony i spełnia wszystkie wymagania systemowe wymienione powyżej.
 2. Upewnij się, że komputer Mac jest włączony i jest na nim zalogowany użytkownik macOS. 
 3. Połącz ze sobą dwa komputery za pomocą odpowiedniego przewodu Mini DisplayPort lub Thunderbolt. 
  Możesz użyć więcej komputerów iMac jako wyświetlaczy, jeśli każdy z nich można podłączyć za pomocą przewodu Thunderbolt bezpośrednio do portu Thunderbolt na komputerze Mac (a nie na komputerze iMac). 
 4. Naciśnij klawisze Command+F2 na klawiaturze komputera iMac. Powinien być teraz widoczny pulpit komputera Mac.
 5. Aby wyjść z trybu wyświetlacza, ponownie naciśnij klawisze Command+F2. Możesz też odłączyć przewód lub ponownie uruchomić dowolny komputer Mac.

Aplikacje otwarte na komputerze iMac podczas uruchamiania trybu wyświetlacza pozostaną otwarte. Na przykład jeśli na komputerze iMac włączona była muzyka, jej odtwarzanie nie zostanie wstrzymane w momencie przełączenia komputera iMac w tryb wyświetlacza.

Komputer Mac nie może korzystać z wbudowanej kamery lub portów komputera iMac. Aby korzystać z zewnętrznych urządzeń na komputerze Mac, należy podłączyć je bezpośrednio do komputera Mac, a nie do komputera iMac.

Sterowanie jasnością i dźwiękiem

Jeśli chcesz używać wbudowanych głośników komputera iMac do odtwarzania dźwięku z drugiego komputera Mac:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij opcję Dźwięk, a następnie pozycję Wyjście. 
 2. Wybierz komputer iMac jako urządzenie będące wyjściem dźwięku. 

Możesz korzystać z klawiszy dźwięku i multimedialnych na klawiaturze drugiego komputera Mac do regulacji dźwięku i sterowania odtwarzaniem multimediów.

Jasność wyświetlacza iMac w trybie wyświetlacza można zmieniać w menu Preferencje monitorów na drugim komputerze Mac lub za pomocą klawiszy regulujących jasność  na klawiaturze komputera Mac.

Problemy z działaniem trybu wyświetlacza

Jeśli na komputerze iMac nie wyświetla się pulpit komputera Mac, zacznij od poniższych czynności:

 1. Ponownie uruchom komputer iMac.
 2. Ponownie uruchom komputer Mac.
 3. Odłącz przewód Thunderbolt lub Mini DisplayPort od komputera Mac, a następnie podłącz go ponownie.
 4. Naciśnij klawisze Command+F2 na komputerze iMac.

Jeśli to nie pomoże, wykonaj następujące czynności:

 • Jeśli jesteś zalogowany(-a) na komputerze iMac, którego chcesz używać jako wyświetlacza, wybierz kolejno opcje menu Apple  > Wyloguj się, aby powrócić do okna logowania. Następnie jeszcze raz naciśnij klawisze Command+F2.
 • Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Klawiatura. Jeśli pole wyboru Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych jest zaznaczone, zamiast klawiszy Command+F2 należy nacisnąć klawisze Command+Fn+F2. Warto również używać klawiatury dołączonej do komputera iMac. Niektóre klawiatury firm zewnętrznych i starsze klawiatury Apple nie obsługują trybu wyświetlacza. 
 • Upewnij się, że komputer iMac używa systemu macOS High Sierra 10.13.6 lub starszego. Z trybu wyświetlacza nie można korzystać z nowszymi wersjami systemu macOS ani Boot Camp i Windows.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: