Używanie komputera iMac w trybie wyświetlacza

Tryb wyświetlacza umożliwia użycie wbudowanego wyświetlacza obsługiwanego komputera iMac jako zewnętrznego wyświetlacza innego komputera Mac.

O trybie wyświetlacza

Aby używać komputera iMac jako zewnętrznego wyświetlacza, podłącz go do innego komputera Mac za pomocą właściwego kabla (zob. wymagania systemowe poniżej). Następnie naciśnij klawisze Command-F2 na klawiaturze podłączonej do komputera iMac. Na koniec jeszcze raz naciśnij klawisze Command-F2.

Wymagania systemowe

Oto czego potrzebujesz, aby korzystać z trybu wyświetlacza:

Poniższa tabela zawiera zestawienie modeli komputera iMac obsługujących tryb wyświetlacza, typów kabli potrzebnych do podłączeniach każdego z modeli oraz portów, jakie muszą być dostępne w drugim komputerze Mac.

Modele komputera iMac, których można używać
jako wyświetlaczy zewnętrznych

Potrzebny
kabel

Wymagany port
w drugim komputerze Mac

iMac (27-calowy, koniec 2009 r.)

Mini DisplayPort na Mini DisplayPort

Mini DisplayPort lub Thunderbolt

iMac (27-calowy, połowa 2010 r.)

Mini DisplayPort na Mini DisplayPort

Mini DisplayPort lub Thunderbolt

iMac (od połowy 2011 r. do połowy 2014 r.)

Thunderbolt

Thunderbolt

Komputerów iMac (Retina 5K, 27 cal, koniec 2014 r.) i nowszych nie można używać jako wyświetlaczy zewnętrznych w trybie wyświetlacza.

Korzystanie z trybu wyświetlacza

Aby rozpocząć korzystanie z komputera iMac jako wyświetlacza zewnętrznego:

 1. Upewnij się, że iMac jest włączony, a na drugim komputerze Mac zalogowano się na konto użytkownika systemu macOS.
 2. Połącz komputery kablem Mini DisplayPort lub Thunderbolt.
 3. Naciśnij klawisze Command-F2 na klawiaturze komputera iMac, który ma służyć za wyświetlacz.

Kiedy naciśniesz klawisze Command-F2, na komputerze iMac zostanie wyświetlone biurko podłączonego komputera Mac.

Jeśli skrót Command-F2 nie działa

Jeśli iMac nie przełącza się w tryb wyświetlacza po naciśnięciu klawiszy Command-F2, sprawdź następujące rzeczy:

 • Upewnij się, że iMac, którego próbujesz użyć jako wyświetlacza zewnętrznego, obsługuje tryb wyświetlacza
 • Tryb wyświetlacza działa tylko wtedy, gdy na głównym komputerze Mac zalogowano się na konto użytkownika systemu macOS. Na przykład jeśli na pierwszym komputerze Mac wyświetlany jest ekran logowania FileVault, naciśnięcie klawiszy Command-F2 na komputerze iMac nie spowoduje włączenia trybu wyświetlacza. Aby było możliwe używanie komputera iMac w trybie wyświetlacza, trzeba najpierw zalogować się na komputerze Mac (w razie potrzeby używając zwykłego wyświetlacza).
 • Upewnij się, że naciskasz klawisze Command-F2 na klawiaturze podłączonej do komputera iMac, który ma służyć jako wyświetlacz.
 • Jeśli w okienku Klawiatura w Preferencjach systemowych jest zaznaczone pole wyboru „Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych”, kombinacja klawiszy zmienia się na Command-Fn-F2.
 • Upewnij się, że kabel Mini DisplayPort lub Thunderbolt jest podłączony do obu komputerów.
 • Jeśli jesteś zalogowany(-a) na komputerze iMac, którego chcesz używać jako wyświetlacza, spróbuj się wylogować, aby wrócić do okna logowania. Następnie jeszcze raz naciśnij klawisze Command-F2.
 • Niektóre starsze klawiatury firmy Apple i klawiatury innych firm mogą nie obsługiwać przełączania między trybami wyświetlania za pomocą klawiszy Command-F2. W takiej sytuacji użyj klawiatury dostarczonej z komputerem iMac do przełączania się w tryb wyświetlacza i wychodzenia z tego trybu. 
 • iMac nie przełączy się w tryb wyświetlacza, jeśli pracuje w systemie Windows. Tryb wyświetlacza nie jest obsługiwany w programie Boot Camp.

Wychodzenie z trybu wyświetlacza

Aby wyjść z trybu wyświetlacza, ponownie naciśnij klawisze Command-F2 na klawiaturze komputera iMac. iMac wyjdzie z trybu wyświetlacza także wtedy, gdy odłączysz kabel między nim a drugim komputerem albo zamkniesz lub uśpisz jeden z dwóch komputerów.

Jeśli podłączony komputer Mac przejdzie w tryb uśpienia, ekran komputera iMac wyłączy się i pozostanie wygaszony, dopóki nie wybudzisz drugiego komputera lub nie wyjdziesz z trybu wyświetlacza na komputerze iMac.

Opcje wyświetlacza

Gdy iMac działa jako wyświetlacz zewnętrzny, możesz sterować jego jasnością z podłączonego komputera Mac. Jasność możesz zmieniać w okienku Monitory w Preferencjach systemowych na podłączonym komputerze Mac lub za pomocą klawiszy zwiększania/zmniejszania jasności na klawiaturze podłączonego komputera Mac.

Aby słyszeć dźwięk z podłączonego komputera Mac we wbudowanych głośnikach komputera iMac, wybierz komputer iMac w okienku Dźwięk w Preferencjach systemowych. Poziomem głośności i odtwarzaniem multimediów, na przykład w programie iTunes, możesz też sterować za pomocą klawiszy zwiększania/zmniejszania głośności i klawiszy multimediów na klawiaturze podłączonego komputera Mac.

Podłączanie więcej niż jednego wyświetlacza

W tym samym czasie możesz używać wielu komputerów iMac jako wyświetlaczy, o ile podłączysz je bezpośrednio do portów Thunderbolt w swoim komputerze za pomocą kabla Thunderbolt. Każdy z komputerów iMac podłączonych jako wyświetlacz wlicza się do obsługiwanego limitu wyświetlaczy, jakie mogą być równocześnie podłączone do danego komputera Mac.

Unikaj łańcuchowego łączenia komputerów iMac pracujących w trybie wyświetlacza (tj. łączenia jednego komputera iMac z drugim). Każdy iMac pełniący rolę wyświetlacza zewnętrznego powinien być podłączony bezpośrednio do portu Mini DisplayPort lub Thunderbolt w komputerze, z którego ma być wyświetlany obraz.

Korzystanie z aplikacji na komputerze iMac

Wszelkie aplikacje, które były otwarte na komputerze iMac, pozostaną otwarte i będą aktywne także w trybie wyświetlacza. Na przykład jeśli w programie iTunes na komputerze iMac była włączona muzyka, jej odtwarzanie nie zostanie wstrzymane w momencie przełączenia komputera iMac w tryb wyświetlacza.

Jeśli iMac ma skonfigurowaną opcję automatycznego wylogowania, działanie aplikacji zostanie wstrzymane lub zakończone w chwili wylogowania, ale iMac będzie nadal działał w trybie wyświetlacza.

Podłączanie urządzeń do komputera Mac

Komputer Mac, który jest połączony z komputerem iMac działającym w trybie wyświetlacza, nie może korzystać z wbudowanej kamery tego komputera iMac, jego portów USB, Thunderbolt i FireWire ani urządzeń podłączonych do tych portów. Aby korzystać z urządzeń zewnętrznych, podłącz je bezpośrednio do komputera Mac, z którym chcesz ich używać.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: