Tworzenie kopii zapasowych utworów z aplikacji GarageBand dla systemu iOS

Dowiedz się, jak utworzyć kopie zapasowe utworów z aplikacji GarageBand dla systemu iOS za pomocą usługi iCloud, usługi iCloud Drive lub funkcji AirDrop.

Aplikacja GarageBand dla systemu iOS zachowuje utwory wewnątrz aplikacji na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. Usunięcie aplikacji GarageBand spowoduje również usunięcie zachowanych w niej utworów. Jeśli zajdzie potrzeba usunięcia i ponownego zainstalowania aplikacji, należy najpierw utworzyć kopie zapasowe swoich utworów. Można to zrobić, przesyłając je do usługi iCloud, eksportując je do usługi iCloud Drive lub kopiując je na inne urządzenie Apple za pomocą funkcji AirDrop.

Można również zarchiwizować telefon iPhone, iPada lub iPoda touch. Archiwum urządzenia z systemem iOS obejmuje utwory zachowane w aplikacji GarageBand. Zarchiwizowanie urządzenia zapewnia dostęp do utworów w razie zgubienia, wymiany lub uszkodzenia urządzenia.

Przesyłanie utworów do usługi iCloud

Gdy prześlesz swoje utwory do usługi iCloud, zawsze będziesz mieć dostęp do ich aktualnych wersji na wszystkich swoich urządzeniach z systemem iOS. Do usługi iCloud możesz przesłać wszystkie swoje utwory naraz.

 1. Włącz usługę iCloud dla aplikacji GarageBand.
 2. Na telefonie iPhone lub iPodzie touch stuknij przycisk Przycisk nawigacji na pasku sterowania, a następnie stuknij pozycję Moje utwory.
  Na iPadzie stuknij pozycję Moje utwory na pasku sterowania. 
 3. Stuknij opcję Wybierz.
 4. Stuknij utwory, które chcesz przesłać.
 5. Na pasku sterowania stuknij przycisk przycisk iCloud.
 6. Stuknij opcję Prześlij utwory do iCloud. Gdy utwory zostaną przesłane do usługi iCloud, na ekranie Moje utwory będzie przy nich widoczna ikona iCloud.

Jeśli usuniesz i ponownie zainstalujesz aplikację albo jeśli zainstalujesz ją na nowym urządzeniu, utwory przesłane do usługi iCloud automatycznie pojawią się na ekranie Moje utwory. Aby uzyskać dostęp do utworów na nowym urządzeniu, zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID. 

Eksportowanie utworów do usługi iCloud Drive

Używając usługi iCloud Drive, możesz uzyskać dostęp do swoich utworów z innego urządzenia iOS, komputera Mac lub komputera PC. Do usługi iCloud Drive możesz eksportować utwory pojedynczo.

 1. Zacznij od skonfigurowania usługi iCloud Drive na swoich urządzeniach.
 2. Na telefonie iPhone lub iPodzie touch stuknij przycisk Przycisk nawigacji na pasku sterowania, a następnie stuknij pozycję Moje utwory.
  Na iPadzie stuknij pozycję Moje utwory na pasku sterowania. 
 3. Stuknij opcję Wybierz.
 4. Stuknij utwór, dla którego chcesz utworzyć kopię zapasową.
 5. Stuknij przycisk Przycisk udostępniania.
 6. W oknie dialogowym udostępniania stuknij opcję iCloud Drive.
 7. Stuknij opcję Projekt.
 8. Przejdź do lokalizacji, w której chcesz zachować utwór.

Po ponownym zainstalowaniu aplikacji GarageBand (na tym samym albo nowym urządzeniu) możesz zaimportować utwór z usługi iCloud Drive do aplikacji GarageBand na swoim urządzeniu.

 1. Na telefonie iPhone lub iPodzie touch stuknij przycisk Przycisk nawigacji na pasku sterowania, a następnie stuknij pozycję Moje utwory.
  Na iPadzie stuknij pozycję Moje utwory na pasku sterowania.
 2. Stuknij przycisk , a następnie stuknij opcję Importuj z iCloud Drive.
 3. W oknie dialogowym iCloud Drive odszukaj i stuknij utwór, który chcesz zaimportować.

Utwory GarageBand przechowywane w usłudze iCloud zajmują miejsce dyskowe iCloud. Gdy zarejestrujesz się w usłudze iCloud, automatycznie dostaniesz bezpłatnie 5 GB miejsca dyskowego. Gdy wykorzystasz całe miejsce dyskowe w usłudze iCloud, możesz dokupić go więcej. Możesz również użyć funkcji AirDrop, aby zachować kopie zapasowe utworów na innym urządzeniu.

Tworzenie kopii zapasowych utworów za pomocą funkcji AirDrop

Używając funkcji AirDrop, możesz wykonać kopie zapasowe utworów na innym urządzeniu Apple. Funkcja AirDrop tworzy kopię danego utworu na innym urządzeniu Apple.

 1. Upewnij się, że funkcja AirDrop jest włączona na komputerze Mac i urządzeniu z systemem iOS.
 2. Na telefonie iPhone lub iPodzie touch stuknij przycisk Przycisk nawigacji na pasku sterowania, a następnie stuknij pozycję Moje utwory.
  Na iPadzie stuknij pozycję Moje utwory na pasku sterowania.  
 3. Stuknij opcję Wybierz.
 4. Stuknij utwór, dla którego chcesz utworzyć kopię zapasową.
 5. Stuknij przycisk Przycisk udostępniania.
 6. Stuknij nazwę użytkownika funkcji AirDrop lub urządzenie Apple, do którego chcesz wysłać plik.
 7. Stuknij opcję Projekt. Funkcja AirDrop skopiuje utwór do następującej lokalizacji:
 • Na komputerze Mac utwór zostanie zachowany w katalogu Pobrane rzeczy.
 • Na urządzeniu z systemem iOS utwór zostanie otwarty w aplikacji GarageBand. Jeśli aplikacja GarageBand nie jest zainstalowana na danym urządzeniu, możesz ją pobrać albo zachować utwór w usłudze iCloud Drive.

Więcej informacji

Data publikacji: