Stacje bazowe AirPort: informacje o funkcji sieci użyczanej

Dowiedz się o funkcji sieci użyczanej stacji bazowych AirPort.

Aby udostępnić gościom połączenie internetowe, nie trzeba podawać im swojego hasła ani dawać im dostępu do całej sieci. Wystarczy włączyć funkcję sieci użyczanej za pomocą Narzędzia AirPort, aby utworzyć oddzielną sieć Wi-Fi tylko dla gości. Sieć użyczaną można skonfigurować z innym hasłem lub całkiem bez hasła. Sieć podstawowa — obejmująca drukarkę, przyłączone napędy i inne urządzenia — pozostaje bezpieczna.

Uwagi

  • W razie potrzeby sieć użyczana może być chroniona osobnym hasłem (WPA lub WPA2).
  • Podczas konfigurowania sieci użyczanej warto użyć nazwy, która ułatwi odróżnienie tej sieci od podstawowej sieci Wi-Fi.
  • W przypadku posiadania więcej niż jednej stacji bazowej AirPort jedną z nich należy skonfigurować jako podstawową stację bazową.
  • Dla podstawowej stacji bazowej musi być wybrana opcja DHCP i NAT w programie Narzędzie AirPort > karta Sieć > Tryb routera (tryb domyślny). Dla pozostałych stacji bazowych AirPort w sieci powinna być wybrana opcja Wyłączone (tryb pomostu). 
  • Jeśli ta opcja jest włączona, listy kontroli dostępu dotyczą zarówno podstawowej sieci Wi-Fi, jak i sieci użyczanej. W przypadku korzystania z list kontroli dostępu należy dodać klientów sieci użyczanej do listy, aby mogli oni przyłączać się do sieci.
Data publikacji: