Informacje dotyczące zaawansowanej technologii zabezpieczeń czytnika Touch ID

Dowiedz się, w jaki sposób czytnik Touch ID pomaga chronić informacje na telefonie iPhone, iPadzie oraz MacBooku Pro.

Znaczna część informacji na temat naszego cyfrowego życia jest gromadzona na urządzeniach firmy Apple, dlatego doradzamy, aby zawsze chronić te informacje i swoją prywatność przy użyciu kodu lub hasła. Czytnik Touch ID na telefonie iPhone, iPadzie oraz MacBooku Pro w prosty sposób zastępuje hasło odciskiem palca podczas wykonywania wielu codziennych czynności. Wystarczy dotknąć czytnika opuszkiem palca, a czujnik odczyta linie papilarne i automatycznie odblokuje urządzenie. W ten sposób można też autoryzować zakupy w sklepach iTunes Store, App Store i iBooks Store oraz w usłudze Apple Pay. Deweloperzy mogą również umożliwić logowanie się do swoich aplikacji przy użyciu czytnika Touch ID.

Zaawansowane technologie

Technologia odpowiadająca za działanie funkcji Touch ID to jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań sprzętowych i programowych, jakie zastosowaliśmy w naszych urządzeniach. Sam przycisk jest wykonany z kryształu szafiru — jednego z najbardziej przejrzystych i najtwardszych dostępnych materiałów. Uzyskana w ten sposób soczewka nie tylko chroni czujnik, ale też skupia obraz palca do precyzyjnego zeskanowania. Na telefonie iPhone i iPadzie stalowa obrączka wokół przycisku wykrywa dotyk palca i aktywuje skanowanie linii papilarnych przy użyciu czytnika Touch ID. 

Czujnik wykorzystuje zaawansowany pojemnościowy panel dotykowy, który pobiera obraz niewielkich części linii papilarnych z najniższych warstw naskórka w wysokiej rozdzielczości. Następnie czytnik Touch ID w inteligentny sposób analizuje te informacje z wyjątkową dokładnością i szczegółowością. Przypisuje on odcisk palca do jednego z trzech podstawowych typów — łuku, pętli lub wiru. Dodatkowo mapuje szczegóły poszczególnych bruzd, które są niedostrzegalne dla ludzkiego oka, i sprawdza niewielkie zmiany linii spowodowane na przykład przez pory.

Funkcja Touch ID pozwala zeskanować wiele odcisków palców, a także działa pod dowolnym kątem. Zeskanowane linie papilarne są przekształcane w dane matematyczne, które następnie są porównywane z zarejestrowanymi informacjami o odcisku palca. Wykrycie podobieństwa powoduje odblokowanie urządzenia. Przechowywane są jednak wyłącznie dane matematyczne odcisku palca, a nie sam obraz palca. Czytnik Touch ID stopniowo uaktualnia dane matematyczne zarejestrowanych odcisków palców, aby poprawić dokładność dopasowania.

Rozwiązania ochronne

Odcisk każdego palca jest unikatowy. Wykrycie przez czytnik Touch ID podobieństwa choćby niewielkich sekcji odcisków dwóch różnych palców jest praktycznie niemożliwe. Prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji wynosi 1 do 50 000 w przypadku jednego zarejestrowanego odcisku. Czytnik Touch ID umożliwia przeprowadzenie pięciu prób dopasowania odcisku palca zanim poprosi o wprowadzenie hasła. Dla porównania — prawdopodobieństwo odgadnięcia typowego 4-cyfrowego kodu wynosi 1 do 10 000. Niektóre kody, takie jak „1234”, mogą być łatwiejsze do odgadnięcia, nie ma natomiast czegoś takiego jak „przewidywalny” odcisk paska.

Aby rozpocząć korzystanie z czytnika Touch ID, należy najpierw skonfigurować kod na telefonie iPhone lub iPadzie (lub hasło na komputerze Mac). Kod lub hasło należy wprowadzić w celu dodatkowej weryfikacji zabezpieczeń:

  • po ponownym uruchomieniu telefonu iPhone, iPada lub komputera Mac;
  • jeśli od ostatniego odblokowania urządzenia upłynęło więcej niż 48 godzin;
  • aby dodać lub usunąć odcisk palca używany z czytnikiem Touch ID;
  • aby zmienić kod telefonu iPhone lub iPada lub hasło systemowe komputera Mac i inne ustawienia zabezpieczeń, takie jak funkcja FileVault na komputerze Mac;
  • jeśli podjęto pięć kolejnych nieudanych prób odczytania odcisku palca na czytniku Touch ID;
  • po wylogowaniu się z komputera Mac. 

Aby poprawić bezpieczeństwo, można wybrać długie, skomplikowane hasło alfanumeryczne. Na telefonie iPhone lub iPadzie stuknij pozycję Opcje kodu i wybierz opcję Własny kod alfanumeryczny.

W przypadku utraty lub kradzieży urządzenia można za pomocą trybu Utracony dostępnego w usłudze Znajdź mój iPhone natychmiast uniemożliwić odblokowanie telefonu przy użyciu czytnika Touch ID. Telefony iPhone i iPady z systemem iOS 7 lub nowszym zapewniają dodatkową ochronę w przypadku kradzieży, udostępniając blokadę aktywacji, która wymaga podania identyfikatora Apple ID i hasła w celu wyłączenia funkcji Znajdź mój iPhone, wymazania danych lub ponownego aktywowania urządzenia. Jeśli MacBook Pro z czytnikiem Touch ID zostanie zgubiony lub skradziony, zdalne wymazanie komputera Mac spowoduje również wyłączenie czytnika Touch ID.

Można również skorzystać z czytnika Touch ID, aby dokonywać zakupów w sklepach iTunes Store, App Store i iBooks Store bez konieczności wprowadzania hasła identyfikatora Apple ID.

Na MacBooku Pro czytnik Touch ID może być używany przez wielu użytkowników, dzięki czemu wspólne korzystanie z systemu jest bezpieczne. Dla każdego konta użytkownika można zarejestrować maksymalnie trzy odciski palców, a w całym systemie można zarejestrować łącznie maksymalnie pięć odcisków palców.

Secure Enclave

Układ procesorowy urządzenia jest wyposażony w zaawansowaną architekturę zabezpieczeń o nazwie Secure Enclave, która służy do ochrony danych kodów i odcisków palca. Czytnik Touch ID nie przechowuje obrazów odcisków palców, ale korzysta wyłącznie z danych matematycznych. Przy użyciu tych danych nie można odtworzyć rzeczywistego obrazu odcisku Twojego palca.

Informacje o odciskach palca są zaszyfrowane, przechowywane na urządzeniu i zabezpieczone przy użyciu klucza, który z kolei jest dostępny tylko za pośrednictwem architektury Secure Enclave. Dane odcisków palca są używane tylko przez architekturę Secure Enclave do porównywania Twojego odcisku z zarejestrowanymi informacjami. Nie można uzyskać do nich dostępu przez system operacyjny na urządzeniu ani przez działające na nim aplikacje. Nigdy nie są przechowywane na serwerach firmy Apple, nie są uwzględniane w backupach tworzonych w usłudze iCloud ani w żadnym innym miejscu i nie mogą być używane do porównania z odciskami palców zgromadzonymi w innych bazach danych.

Więcej informacji

Dowiedz się, jak korzystać z czytnika Touch ID na telefonie iPhone lub iPadzie lub na MacBooku Pro.
Dowiedz się, co zrobić , jeśli urządzenie zostanie zgubione lub skradzione.

Data publikacji: