Jak uzyskać dostęp do egzaminów serwisowych Apple w portalu firmy Pearson VUE

Egzaminy umożliwiające uzyskanie certyfikatów serwisowych Apple są dostępne na stronie internetowej firmy Pearson VUE.

Aby uzyskać dostęp do egzaminów umożliwiających zdobycie certyfikatów serwisowych Apple, wykonaj poniższe czynności:

  1. Utwórz identyfikator Tech ID, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Odwiedź stronę firmy Pearson VUE www.pearsonvue.com/apple.
  3. W sekcji AppleCare strony kliknij przycisk „Purchase an exam” (Kup egzamin).
  4. Zaloguj się do konta Pearson VUE.
    Jeśli nie masz konta Pearson VUE, kliknij łącze, aby utworzyć konto internetowe, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Podaj prawidłowy adres e-mail, na który w ciągu jednego dnia roboczego otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi zakończenia konfiguracji konta. Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi, skontaktuj się ze wsparciem firmy Pearson VUE.
  5. Partnerzy serwisowi posiadający aktualną umowę serwisową z firmą Apple mogą otrzymać bezpłatne, prywatne kody dostępu dla swoich pracowników. Przed przejściem do następnego kroku skontaktuj się ze wsparciem Channel Service Support za pośrednictwem systemu Global Service Exchange (GSX), aby uzyskać prywatne kody dostępu.
  6. Jeśli masz prywatny kod dostępu, kliknij znak plusa (+) obok pytania „Do you have a private access code?” (Czy masz prywatny kod dostępu?). W przeciwnym razie kliknij przycisk View Exams (Wyświetl egzaminy).
  7. Kliknij egzamin, do którego chcesz przystąpić, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać język i kupić egzamin. 
  8. Zakupione egzaminy są wyświetlane w sekcji Purchased Exams (Kupione egzaminy) na stronie domowej firmy Pearson VUE — w tym miejscu możesz uzyskać dostęp do swoich egzaminów. Po ukończeniu egzaminu możesz wydrukować wyniki lub uzyskać do nich dostęp w dowolnym momencie, logując się na swoje konto Pearson VUE.

Po dokonaniu zakupu egzaminu masz 48 godzin na jego ukończenie. Jeśli do tego czasu nie ukończysz egzaminu, utracisz do niego dostęp, chyba że zakupisz go ponownie.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: