Jak uzyskać dostęp do egzaminów serwisowych Apple w portalu Pearson VUE

Egzaminy certyfikacyjne na serwisantów firmy Apple są dostępne w witrynie internetowej firmy Pearson VUE.

Aby uzyskać dostęp do certyfikacji serwisowych firmy Apple, wykonaj następujące czynności:

  1. Utwórz konto Tech ID, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Wejdź na stronę firmy Pearson VUE pod adresem www.pearsonvue.com/apple.
  3. W sekcji strony z nagłówkiem AppleCare kliknij przycisk Purchase an exam (Kup egzamin).
  4. Zaloguj się do swojego konta w firmie Pearson VUE.
    Jeśli nie masz jeszcze konta Pearson VUE, kliknij łącze do strony tworzenia konta, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Podaj aktualny adres email, ponieważ w ciągu jednego dnia roboczego otrzymasz odpowiedź z instrukcją ukończenia konfiguracji konta. Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi, skontaktuj się z firmą Pearson VUE.
  5. Jeśli masz prywatny kod dostępu, kliknij znak plus (+) obok pytania Do you have a private access code? (Czy masz prywatny kod dostępu?). W przeciwnym razie kliknij przycisk View Exams (Pokaż egzaminy).
  6. Kliknij egzamin, do którego chcesz przystąpić, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wybrać język i kupić egzamin. 
  7. Kupione egzaminy będą widoczne w sekcji Purchased Exams (Kupione egzaminy) na stronie głównej firmy Pearson VUE. Z tej sekcji można uzyskać dostęp do swoich egzaminów. Po ukończeniu egzaminu możesz w dowolnej chwili zalogować się do swojego konta Pearson VUE i wydrukować lub wyświetlić wyniki.

Po kupieniu egzaminu musisz go ukończyć w ciągu 48 godzin.Jeśli nie ukończysz egzaminu w tym czasie, musisz go ponownie kupić, by móc do niego przystąpić.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: