Znajdowanie identyfikatora urządzenia Exchange

W celu zapewnienia pomocy w korzystaniu z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch administratorzy serwera Exchange mogą potrzebować Twojego identyfikatora urządzenia Exchange.

Znajdowanie identyfikatora urządzenia Exchange w systemie iOS 11 lub nowszym

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Hasła i konta.
  2. Stuknij opcję Dodaj konto. 
  3. Z listy wybierz opcję Microsoft Exchange. Twój identyfikator urządzenia Exchange jest wyświetlany u dołu ekranu.

Odtworzenie ustawień fabrycznych urządzenia lub przejście na nowe urządzenie spowoduje utworzenie nowego identyfikatora urządzenia Exchange.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: