Rozłączanie pary i wymazywanie zegarka Apple Watch

Rozłączenie pary zegarka Apple Watch przywraca go do ustawień fabrycznych. 

Jeśli używasz zegarka Apple Watch z kartą transportu publicznego w aplikacji Wallet, przed rozłączeniem pary, usuń kartę transportu publicznego z Apple Watch.

Jak rozłączyć parę zegarka Apple Watch z telefonem iPhone

 1. Podczas rozłączania pary trzymaj Apple Watch blisko telefonu iPhone.
 2. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone.
 3. Przejdź do karty Mój zegarek i stuknij opcję Wszystkie zegarki.
 4. Stuknij przycisk Informacje  obok urządzenia, które chcesz rozłączyć. 
 5. Stuknij opcję Rozłącz Apple Watch.
 6. W przypadku modeli GPS + Cellular wybierz, czy chcesz zachować czy usunąć plan sieci komórkowej. 
  • Jeśli chcesz ponownie połączyć zegarek Apple Watch w parę z telefonem iPhone, zachowaj plan. 
  • Jeśli nie chcesz ponownie łączyć zegarka Apple Watch w parę z telefonem iPhone, usuń plan. Jeśli nie planujesz łączenia w parę z innym zegarkiem lub telefonem iPhone, być może musisz skontaktować się z operatorem w celu anulowania abonamentu sieci komórkowej. 
 7. Stuknij ponownie, aby potwierdzić. Może być konieczne wprowadzenie hasła konta Apple ID w celu wyłączenia blokady aktywacji. Przed wymazaniem całej zawartości i wszystkich ustawień zegarka Apple Watch telefon iPhone tworzy nowy backup zegarka Apple Watch. Korzystając z tego backupu, możesz odtworzyć dane na nowym zegarku Apple Watch. Po rozłączeniu pary zegarka Apple Watch pojawi się komunikat Rozpocznij łączenie.
 8. Skonfiguruj ponownie Apple Watch.

Jak wymazać zegarek Apple Watch, jeśli nie masz telefonu iPhone

 1. Na zegarku Apple Watch stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia. 
 2. Jeśli pojawi się monit, wpisz hasło.
 3. W przypadku modeli GPS + Cellular wybierz, czy chcesz zachować czy usunąć plan sieci komórkowej.
  • Jeśli chcesz ponownie połączyć zegarek Apple Watch w parę z telefonem iPhone, zachowaj plan. 
  • Jeśli nie chcesz ponownie łączyć zegarka Apple Watch w parę z telefonem iPhone, usuń plan. Jeśli nie planujesz łączenia w parę z innym zegarkiem lub telefonem iPhone, być może musisz skontaktować się z operatorem w celu anulowania abonamentu sieci komórkowej. 
 4. Aby potwierdzić, stuknij opcję Wymaż wszystko. Spowoduje to wyzerowanie zegarka Apple Watch do ustawień fabrycznych.

Spróbuj wykonać te czynności, jeśli nie pamiętasz kodu.

Wymazanie zawartości i ustawień powoduje wymazanie wszystkich multimediów, danych i ustawień z zegarka Apple Watch, ale nie powoduje usunięcia blokady aktywacji. Aby usunąć blokadę aktywacji, najpierw rozłącz parę zegarka. Przed wymazaniem zegarka backup jego zawartości zostanie utworzony na telefonie iPhone.

Data publikacji: