Informacje o uaktualnieniu zabezpieczeń 2015-003

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w Uaktualnieniu zabezpieczeń 2015-003.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uaktualnienie zabezpieczeń 2015-003

 • Pęk kluczy iCloud

  Dostępne dla: OS X Yosemite 10.10.2

  Zagrożenie: atakująca osoba z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie wykonać dowolny kod.

  Opis: w procedurze obsługi danych podczas odzyskiwania pęku kluczy iCloud występowało wiele przepełnień buforu. Te problemy rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1065: Andrey Belenko z NowSecure

 • IOSurface

  Dostępne dla: OS X Yosemite 10.10.2

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w procedurze obsługi obiektów seryjnych przez komponent IOSurface występował błąd pomieszania typów. Rozwiązanie tego problemu polegało na wprowadzeniu dodatkowych procedur sprawdzania typów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1061: Ian Beer z Google Project Zero

Uwaga: Uaktualnienie zabezpieczeń 2015-003 obejmuje zawartość Uaktualnienia zabezpieczeń 2015-002. Dalsze szczegóły można znaleźć w artykule Informacje o uaktualnieniu zabezpieczeń 2015-002

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: