Informacje o uaktualnieniu zabezpieczeń 2015-003

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w Uaktualnieniu zabezpieczeń 2015-003.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uaktualnienie zabezpieczeń 2015-003

 • Pęk kluczy iCloud

  Dostępne dla: OS X Yosemite 10.10.2

  Zagrożenie: atakująca osoba z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie wykonać dowolny kod.

  Opis: w procedurze obsługi danych podczas odzyskiwania pęku kluczy iCloud występowało wiele przepełnień buforu. Te problemy rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1065: Andrey Belenko z NowSecure

 • IOSurface

  Dostępne dla: OS X Yosemite 10.10.2

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w procedurze obsługi obiektów seryjnych przez komponent IOSurface występował błąd pomieszania typów. Rozwiązanie tego problemu polegało na wprowadzeniu dodatkowych procedur sprawdzania typów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1061: Ian Beer z Google Project Zero

Uwaga: Uaktualnienie zabezpieczeń 2015-003 obejmuje zawartość Uaktualnienia zabezpieczeń 2015-002. Dalsze szczegóły można znaleźć w artykule Informacje o uaktualnieniu zabezpieczeń 2015-002

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: