Wyświetlanie błędu 0x80090318 podczas próby otwarcia sklepu iTunes Store

Oprogramowanie monitorujące ruch internetowy na komputerach z systemem Windows może zakłócać działanie programów firmy Apple, takich jak iTunes i iCloud for Windows. 

Jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie monitorujące ruch internetowy, to podczas wykonywania poniższych czynności może zostać wyświetlony błąd 0x80090318:

 • Otwórz sklep iTunes Store.
 • Uaktualnianie urządzeń z systemem iOS lub tworzenie ich backupu.
 • Uruchamianie usługi Apple Mobile Device.
 • Zaloguj się w usłudze iCloud for Windows.

Oprogramowanie tego typu może korzystać z dostawcy usługi warstwowej (LSP, Layered Service Provider), który ułatwia identyfikowanie poszczególnych zainstalowanych programów. Ruch internetowy może być monitorowany zarówno przez bezpieczne programy, takie jak oprogramowanie zabezpieczające lub filtrujące treść, jak i przez potencjalnie niechciane programy wstawiające reklamy (czasami nazywane oprogramowaniem typu adware).

Inne objawy wskazujące na to, że na komputerze jest zainstalowane potencjalnie niechciane oprogramowanie, obejmują samoczynne zmienianie się domyślnej wyszukiwarki albo zwiększenie liczby reklam wyświetlanych w wyskakujących okienkach przeglądarki. Poniższe instrukcje pozwalają zidentyfikować i usunąć takie oprogramowanie.

Identyfikowanie i usuwanie oprogramowania LSP

 1. Pobierz program Autoruns for Windows z witryny firmy Microsoft.
 2. Znajdź plik Autoruns.ZIP na komputerze. Otwórz skompresowany folder.
 3. Po przejrzeniu zawartości i licencji przeciągnij plik Autoruns.exe na pulpit.
 4. Otwórz plik Autoruns.exe.
 5. Kliknij kartę Winsock Providers (Dostawcy Winsock).
 6. Pojawi się lista oprogramowania zawierająca kolumnę z wyszczególnionymi wydawcami poszczególnych programów.
 7. W przypadku programów innych niż Bonjour firmy Apple należy skontaktować się z wydawcą, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu konfliktów między oprogramowaniem tego wydawcy i oprogramowaniem firmy Apple.
 8. W przypadku wydawców, których nazwa nie jest znana, poszukaj informacji na ich temat.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: