Jeśli klawiatura Apple nie działa

Jeśli naciskanie klawiszy na klawiaturze Apple nie daje oczekiwanych efektów, pomóc mogą poniższe czynności.

Procedura w przypadku klawiatury bezprzewodowej

Najpierw upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona na komputerze Mac. Następnie wykonaj poniższe czynności na klawiaturze:

 1. Upewnij się, że klawiatura jest włączona. Jeśli masz klawiaturę Magic Keyboard lub Magic Keyboard z polem numerycznym, przesuń przełącznik zasilania z tyłu klawiatury, aby ją włączyć. Gdy klawiatura jest włączona, widać zielony pasek. Jeśli masz klawiaturę bezprzewodową Apple (koniec 2015 r. lub starszą), naciśnij przycisk zasilania z prawej strony. Zielona dioda LED w prawym górnym rogu klawiatury zaświeci się na chwilę.
 2. Upewnij się, że klawiatura jest podłączona, naciskając klawisz Caps Lock. Jeśli klawiatura jest podłączona, naciśnięcie klawisza Caps Lock włączy jego diodę.
 3. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu urządzeń bezprzewodowych Apple i upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo skonfigurowane.
 4. Upewnij się, że klawiatura jest zasilana. Sprawdź poziom naładowania baterii w menu Bluetooth Bluetooth u góry ekranu. Jeśli poziom naładowania jest niski, naładuj klawiaturę Magic Keyboard lub klawiaturę Magic Keyboard z polem numerycznym lub wymień baterie w klawiaturze bezprzewodowej Apple.
 5. Sprawdź działanie klawiszy, wpisując tekst w aplikacji takiej jak Notatki czy TextEdit.

Jeśli po wykonaniu powyższej procedury połączenie klawiatury poprzez funkcję Bluetooth nadal nie działa, może ona wymagać wymiany.

Procedura w przypadku klawiatury USB

Najpierw sprawdź połączenie USB urządzenia. Jeśli wskazówki z tej strony nie pomogły w rozwiązaniu problemu, spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Odłącz od komputera wszystkie urządzenia, w tym myszy, klawiatury, drukarki, skanery, kamery, iPody, zewnętrzne dyski twarde i koncentratory.
  Bezpieczne odłączenie niektórych urządzeń, na przykład iPodów, może wymagać wykonania pewnych czynności.
 2. Dokładnie i poprawnie podłącz klawiaturę i mysz do komputera. Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie wsunięta do portu. Wtyczki USB pasują do portów tylko w jednej pozycji. Uniemożliwia to ich odwrotne podłączenie.
  Jeśli masz klawiaturę Magic Keyboard lub klawiaturę Magic Keyboard z polem numerycznym, upewnij się również, że przewód ze złącza Lightning na USB jest prawidłowo podłączony do portu Lightning na tylnej krawędzi klawiatury.
 3. Jeśli klawisze nadal nie działają, spróbuj podłączyć klawiaturę do innego portu USB. Wypróbuj wszystkie porty. Sprawdź, czy po naciśnięciu klawisza Caps Lock świeci się odpowiednia dioda na klawiaturze, i spróbuj wpisać tekst w aplikacji takiej jak Notatki czy TextEdit.
  Klawiatura Magic Keyboard oraz klawiatura Magic Keyboard z polem numerycznym wymagają wykorzystania przewodu ze złącza Lightning na USB. Upewnij się, że używany jest przewód dostarczony z klawiaturą lub znany sprawny przewód tego samego typu. Spróbuj użyć innego przewodu ze złącza Lightning na USB, aby ustalić, czy przewód jest przyczyną problemu.

Inne wskazówki rozwiązywania problemów z klawiaturą USB:

Jeśli działają tylko niektóre klawisze na klawiaturze bezprzewodowej, USB lub wbudowanej

Jeśli działają tylko niektóre klawisze klawiatury, spróbuj wykonać poniższe czynności.

Klawisz Caps Lock

Klawisz Caps Lock działa z pewnym opóźnieniem, co zapobiega jego przypadkowemu uaktywnieniu. Jeśli nie włączy się po krótkim naciśnięciu, przytrzymaj klawisz Caps Lock przez ok. sekundę lub do momentu zaświecenia zielonej diody tego klawisza. W ten sam sposób możesz wyłączyć funkcję Caps Lock.

Klawisz wysuwania nośnika (Media Eject)

Klawisz Media Eject  działa z pewnym opóźnieniem, co zapobiega jego przypadkowemu uaktywnieniu. Przytrzymaj klawisz Media Eject do momentu wyświetlenia ikony wysuwania na ekranie.

Inne klawisze

Być może ustawiono opcję zmieniającą sposób działania klawiatury. Wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie wypróbuj poniższe wskazówki:

 • W okienku Dostępność kliknij po lewej stronie opcję Mowa. Jeśli jest zaznaczona opcja „Odczytuj zaznaczony tekst po naciśnięciu klawiszy”, usuń jej zaznaczenie lub kliknij opcję Zmień klawisz, aby wybrać inny klawisz.
 • W okienku Dostępność kliknij opcję Klawiatura. Upewnij się, że opcja Włącz Powolne klawisze jest wyłączona. Jeśli ta opcja jest włączona, klawisze są rozpoznawane dopiero po dłuższym przytrzymaniu.
 • W okienku Dostępność kliknij opcję Mysz i gładzik. Upewnij się, że opcja Włącz przyciski myszy jest wyłączona. Jeśli ta opcja jest włączona, naciśnięcie klawisza na klawiaturze numerycznej powoduje przesunięcie wskaźnika, a nie wprowadzenie cyfry.
 • W okienku Klawiatura kliknij opcję Źródła wprowadzania. Upewnij się, że jest wybrany poprawny układ klawiatury.

Bieżący układ klawiatury można też wyświetlić na wyświetlaczu komputera Mac, aby upewnić się, że jest używany właściwy układ:

 1. W Preferencjach systemowych kliknij opcję Klawiatura, a następnie wybierz opcję „Pokazuj podgląd klawiatury i emoji na pasku menu”.
 2. Wybierz ikonę klawiatury  na pasku menu, a następnie wybierz opcję Pokaż podgląd klawiatury. Na ekranie pojawi się graficzna reprezentacja klawiatury z podświetleniem klawiszy naciskanych w danej chwili na klawiaturze.
Data publikacji: