Jeśli program iMovie nie wykrywa kamery lub kamkordera albo nie umożliwia kontrolowania ich

Dowiedz się, co należy zrobić, jeśli nie widzisz kamery w programie iMovie lub jeśli program nagle przerywa proces importowania albo eksportowania lub przestaje odpowiadać.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Zacznij od sprawdzenia następujących rzeczy

 1. Jeśli jest włączona funkcja Szybkie przełączanie użytkowników w systemie OS X, upewnij się, że inna osoba nie próbuje używać tej samej kamery na innym koncie użytkownika. Więcej informacji znajdziesz w artykule iMovie: szybkie przełączanie użytkowników a sterowanie kamerą DV.
 2. Jeśli masz kamerę taśmową, upewnij się, że nie korzystasz z kaset Hi-8 ani Digital-8. Upewnij się, że zarejestrowane nagranie nie jest w formacie Hi-8. Niektóre kamery DV obsługują nagrania w formacie Hi-8, ale program iMovie ’08 lub nowszy ich nie obsługuje.

Jeśli powyższe czynności nie pomogły, odszukaj typ posiadanego urządzenia na liście poniżej i zastosuj się do instrukcji podanych dla tego urządzenia.

Kamery DV i HDV

 1. Upewnij się, że kamera DV jest podłączona do portu FireWire w komputerze i że jest włączona. 

  Uwaga: wiele kamer DV można podłączyć zarówno przez port USB, jak i przez port FireWire (nazywany także portem i.LINK lub IEEE 1394). Połączenie USB w kamerach DV zwykle jest przeznaczone do pobierania zdjęć, a nie plików wideo. Podczas pracy z programem iMovie należy używać połączenia FireWire.

 2. Jeśli kamera jest podłączona za pośrednictwem portu FireWire i jest włączona, wykonaj co najmniej jedną z poniższych czynności, aby ponownie nawiązać połączenie z kamerą.
  • Wyłącz kamerę i włącz ją ponownie.
  • Odłącz kabel FireWire od komputera i podłącz go ponownie. Zrób to samo z końcem kabla podłączonym do kamery. Jeśli kamera jest podłączona przy użyciu koncentratora FireWire, spróbuj podłączyć ją bezpośrednio do komputera.
  • Upewnij się, że w kamerze znajduje się taśma, która na pewno działa. Wyjmij taśmę i włóż ją ponownie, aby upewnić się, że jest włożona poprawnie. Wypróbuj więcej niż jedną taśmę.
  • Zamknij i ponownie otwórz program iMovie.
  • Uruchom ponownie komputer Mac.
  • Użyj innego kabla FireWire lub wypróbuj działanie kamery na innym komputerze Mac z programem iMovie.
  • Uszkodzona taśma, zabrudzone głowice lub mieszane formaty nagrań mogą powodować nieoczekiwane zakończenie importowania przez kamerę.
  • Jeśli jest otwarty program iDVD, zamknij go oraz program iMovie, a następnie ponownie otwórz program iMovie.
 3. Otwórz program Informacje o systemie, aby sprawdzić, czy kamera jest tam widoczna. Jeśli nie widzisz kamery w sekcji USB lub FireWire, spróbuj wyzerować połączenie FireWire zgodnie z instrukcjami z artykułu Szybka pomoc: urządzenia USB i FireWire, a następnie sprawdź jeszcze raz.
 4. Upewnij się, że z tej kamery nie korzysta w tym samym czasie inna aplikacja (na przykład iChat, Wiadomości, inna aplikacja do edycji wideo lub do czatowania). Zamknij wszystkie inne aplikacje, które mogą komunikować się z kamerą.
 5. Przejrzyj dokumentację dołączoną do kamery lub skontaktuj się z jej producentem, aby uzyskać informacje dotyczące podłączania i konfigurowania kamery do użytku z komputerem.
  • Dokumentacja dołączona do kamery lub urządzenia DV powinna zawierać wskazówki dotyczące znajdowania portu FireWire na kamerze. Ten port jest czasem określany jako i.LINK lub IEEE 1394.
  • W niektórych kamerach należy włączyć tryb VTR, VCR lub DV, aby mogły komunikować się z komputerem. Przejrzyj dokumentację kamery, aby dowiedzieć się, jak włączyć w kamerze ten tryb.
  • Niektóre konwertery sygnałów analogowych na FireWire (konwertery DV) mogą wymagać zmiany ustawień urządzenia. W tym celu należy nacisnąć określone przyciski lub przełączniki na urządzeniu. Niektóre konwertery DV mogą także wymagać zainstalowania sterownika programowego lub uaktualnienia oprogramowania sprzętowego w celu poprawnego rozpoznawania urządzenia lub sterowania nim. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do konwertera DV lub w witrynie producenta.
  • Niektóre kamery mogą automatycznie wyłączać się w celu zmniejszenia zużycia baterii. Jeśli kamera nieoczekiwanie wyłącza się podczas importowania lub eksportowania, podłącz do niej zasilacz prądu przemiennego.
  • Sprawdź, czy data i godzina w kamerze są poprawnie ustawione. Jeśli w kamerze jest używana bateria pamięci zapasowej zapobiegająca zerowaniu daty i godziny, sprawdź, czy ta bateria nadal działa. Więcej informacji znajdziesz w artykule iMovie: automatyczne wykrywanie sceny wymaga prawidłowego ustawienia zegara oraz w dokumentacji kamery.
  • Niektóre kamery umożliwiają nagrywanie z różnymi szybkościami. Zanim podłączysz kamerę do komputera, upewnij się, że ustawiono na niej największą szybkość (SP), nawet jeśli nagranie zostało zarejestrowane z mniejszą szybkością. W przypadku niektórych modeli kamer ustawienie szybkości może wpływać na sposób komunikacji kamery z komputerem. Dodatkowe informacje zawiera dokumentacja kamery. Spróbuj też zarejestrować nagrania próbne przy różnych szybkościach, aby upewnić się, że szybkość nagrywania jest zgodna.
 6. Sprawdź, czy oprogramowanie jest aktualne. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj narzędzia Uaktualnienia oprogramowania, aby uaktualnić oprogramowanie komputera Mac, w tym programy i iMovie oraz system OS X.
 7. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj urządzeń zakwalifikowanych jako zgodne. Program iMovie współpracuje z większością kamer DV wyposażonych w złącze FireWire. Informacje o kamerach przetestowanych i zakwalifikowanych przez firmę Apple do użytku z programem iMovie zawierają artykuły:

 8. Niektóre modele kamer nie mogą importować ani eksportować danych, gdy do komputera jest podłączony zewnętrzny dysk FireWire. Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z kamerą DV lub HDV, spróbuj odłączyć zewnętrzne dyski FireWire.
 9. System OS X Snow Leopard 10.6.8 i starszy: jeśli kamera często rozłącza się podczas importowania lub eksportowania albo nagranie nie jest odtwarzane płynnie w okienku podglądu programu iMovie, upewnij się, że projekt programu iMovie nie jest przechowywany w katalogu programu FileVault. Informacje o programach iMovie i FileVault znajdziesz w artykule iMovie: korzystanie z programu FileVault może mieć wpływ na wydajność.
 10. Jeśli używasz kamery HDV, a proces importowania zatrzymuje się zaraz po rozpoczęciu importowania do programu iMovie, przewiń taśmę do przodu o kilka sekund i ponów próbę importowania. Jeśli nadpisano istniejące nagranie, które było w innym formacie, może to powodować wstrzymanie importu. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli na początku taśmy nadal pozostaje część nagrania w innym formacie.

  Na przykład na taśmie mogło być zarejestrowane nagranie DV, które nadpisano nagraniem HDV 720p. Na początku taśmy nadal pozostała jednak część nagrania DV i właśnie ona jest odczytywana jako pierwsza. Program iMovie interpretuje to jako projekt DV i przerywa importowanie, gdy dochodzi do nagrania HDV, ponieważ jest ono niezgodne z bieżącym formatem projektu.

 11. W niektórych kamerach HDV jest dostępne ustawienie do konwertowania lub ustawiania formatu danych wyjściowych przesyłanych przez port FireWire. Na przykład w niektórych modelach kamer firmy Sony istnieje ustawienie iLink.conv, które powinno być wyłączone, aby kamera prawidłowo komunikowała się z programem iMovie. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do kamery.

Kamery rejestrujące nagrania na płycie DVD, dysku twardym lub w pamięci flash

Te urządzenia są podłączane do komputera przy użyciu przewodu USB.

Złącze USB (po stronie komputera lub kamery) Złącze mini-USB (w niektórych kamerach)

Jeśli kamera USB nie została rozpoznana, wykonaj następujące zalecane czynności:

 1. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj urządzeń zakwalifikowanych jako zgodne.
 2. Do obsługi nagrań wideo w formacie AVCHD w programach iMovie ’08 i iMovie ’09 jest wymagany procesor firmy Intel. Program iMovie ’11 i nowszy działa tylko z procesorami firmy Intel.  Kamkordery AVCHD nagrywające na płytach DVD nie współpracują z programem iMovie.
 3. Spróbuj odłączyć kamerę od komputera i z powrotem ją podłączyć. Jeśli kamera jest podłączona za pomocą koncentratora, spróbuj podłączyć ją bezpośrednio do komputera.
 4. Upewnij się, że z tej kamery nie korzysta w tym samym czasie inna aplikacja (na przykład iChat, Wiadomości, inna aplikacja do edycji wideo lub do czatowania). Zamknij wszystkie inne aplikacje, które mogą komunikować się z kamerą.
 5. Jeśli kamera jest podłączona za pośrednictwem portu USB i jest włączona, wykonaj co najmniej jedną z poniższych czynności, aby ponownie nawiązać połączenie z kamerą.
  • Wyłącz kamerę i włącz ją ponownie.
  • Odłącz przewód USB od komputera i podłącz go ponownie. Zrób to samo z końcem kabla podłączonym do kamery. Jeśli kamera jest podłączona przy użyciu koncentratora USB, spróbuj podłączyć ją bezpośrednio do komputera.
  • Zamknij i ponownie otwórz program iMovie.
  • Uruchom komputer ponownie.
  • Użyj innego kabla USB lub wypróbuj działanie kamery na innym komputerze z tą samą wersją programu iMovie.
 6. Otwórz program Informacje o systemie, aby sprawdzić, czy kamera jest tam widoczna. Jeśli nie widzisz kamery w sekcji USB lub FireWire, spróbuj wyzerować połączenie FireWire zgodnie z instrukcjami z artykułu Szybka pomoc: urządzenia USB i FireWire, a następnie sprawdź jeszcze raz.
 7. Jeśli używasz kamery nagrywającej w pamięci flash, na płycie lub dysku twardym, a program iMovie rozpoznaje kamerę i jej klipy, ale nie można zaimportować niektórych klipów lub są one importowane bez dźwięku, wypróbuj inną kartę pamięci flash lub inną płytę. Możesz też wykonać kopię zapasową nagrania z kamery i sformatować ponownie kartę pamięci flash lub dysk w kamerze. Zarejestruj nowe nagranie i sprawdź, czy wszystko działa prawidłowo. (Więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowych i formatowania zawartości kamery można znaleźć w dokumentacji kamery).
 8. Upewnij się, że rejestrujesz nagranie z normalną lub wysoką jakością. W niektórych kamerach można ustawić wyższy współczynnik kompresji, aby zmieścić więcej nagrań na nośniku pamięci masowej kamery. Materiały zarejestrowane w tym formacie mogą nie być rozpoznawane przez program iMovie.

Wbudowana kamera FaceTime HD lub iSight

Program iMovie obsługuje kamery FaceTime HD i iSight wbudowane w komputerze Mac. Jeśli któraś z tych kamer nie została rozpoznana, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program Informacje o systemie, aby sprawdzić, czy kamera jest widoczna w sekcji USB.
 2. Upewnij się, że z tej kamery nie korzysta w tym samym czasie inna aplikacja (na przykład iChat, Wiadomości, inna aplikacja do edycji wideo lub do czatowania). Zamknij wszystkie inne aplikacje, które mogą komunikować się z kamerą.

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: