Sprawdzanie książek w formacie ePub za pomocą aplikacji iBooks

Nowa funkcja sprawdzania książek w aplikacji iBooks dla systemu OS X Yosemite pozwala wyświetlać i przeglądać swoje książki w formacie ePub na komputerach Mac i urządzeniach z systemem iOS w taki sposób, w jaki będą widoczne na czytnikach. Przy użyciu tej funkcji możesz sprawdzić grafikę i interaktywne elementy książki przed przesłaniem jej do sprzedaży w sklepie iBooks Store.

Przygotowywanie książki w formacie ePub do sprawdzania

Przed przystąpieniem do sprawdzania upewnij się, że książka w formacie ePub jest zachowana w odpowiedni sposób (jako katalog, a nie plik). Aby to zrobić, kliknij książkę w formacie ePub prawym przyciskiem myszy i zobacz, czy w menu jest widoczne polecenie Pokaż zawartość pakietu. Jeśli tak, możesz przeprowadzić sprawdzanie książki w formacie ePub. W innych sytuacjach wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz nowy katalog na biurku lub w Finderze.
 2. Uruchom program Terminal. Możesz wyszukać go przy użyciu funkcji Spotlight albo wybrać kolejno opcje Programy > Narzędzia w Finderze.
 3. W oknie programu Terminal wpisz polecenie cd z dostawioną spacją.
 4. Przeciągnij utworzony katalog do okna programu Terminal i naciśnij klawisz Return.
 5. Wpisz polecenie unzip z dostawioną spacją.
 6. Przeciągnij plik ePub do okna programu Terminal i naciśnij klawisz Return. 
 7. Kliknij utworzony katalog prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Informacje.
 8. W polu Nazwa i rozszerzenia dodaj wartość .epub na końcu nazwy katalogu. 

Sprawdzanie książki w formacie ePub i dodawanie jej do biblioteki iBooks

Aby sprawdzić książkę w formacie ePub, musisz użyć menu Zaawansowane w aplikacji iBooks dla systemu OS X Yosemite. Jeśli nie widzisz tego menu, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu iBooks wybierz polecenie Preferencje.
 2. Kliknij przycisk Zaawansowane i wybierz Włącz menu Zaawansowane na pasku menu.

Jeśli widać menu Zaawansowane, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Zaawansowane wybierz polecenie Dodaj ePub do biblioteki jako proof.
 2. W wyświetlonym oknie wybierz plik ePub. 
 3. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie poszukaj wyników sprawdzania książki w formacie ePub w bibliotece iBooks.

Synchronizowanie wyników sprawdzania książki w formacie ePub na urządzeniach z systemem iOS

Po sprawdzeniu książki w formacie ePub możesz zsynchronizować wyniki tego sprawdzania z telefonem iPhone, iPadem oraz iPodem touch. Dzięki temu możesz wyświetlać i przeglądać książkę na różnych urządzeniach. Aby zsynchronizować wyniki sprawdzania książki w formacie ePub, musisz używać aplikacji iBooks na urządzeniu z systemem iOS 8 lub nowszym.

 1. Podłącz urządzenie do komputera Mac.
 2. Otwórz aplikację iBooks na urządzeniu.
 3. Otwórz wyniki sprawdzania książki w formacie ePub w aplikacji iBooks na komputerze Mac.
 4. Kliknij opcję Urządzenia w pliku ePub otwartym na komputerze Mac i wybierz każde urządzenie, z którym chcesz synchronizować ten plik.

Po zsynchronizowaniu wyników sprawdzania książki w formacie ePub wszystkie zmiany wprowadzone w nich na komputerze Mac będą automatycznie uaktualniane na każdym wybranym urządzeniu z systemem iOS.

Więcej informacji

Obejrzyj samouczki wideo, aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu interaktywnych książek w formacie ePub.

Data publikacji: