Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie Boot Camp 5.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w programie Boot Camp 5.1.

To uaktualnienie można pobrać i zainstalować przy użyciu funkcji Uaktualnienia programów lub z witryny materiałów do pobrania firmy Apple.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Boot Camp 5.1

 • Boot Camp

  Dostępne dla: komputery Mac z programem Boot Camp 5

  Zagrożenie: wczytanie zniekształconego pliku wykonywalnego może spowodować uszkodzenie pamięci w jądrze.

  Opis: w analizie składni przenośnych plików wykonywalnych wykonywanej przez sterownik AppleMNT.sys występował błąd sprawdzania ograniczeń. Wczytanie przenośnego pliku wykonywalnego ze zniekształconym nagłówkiem mogło spowodować uszkodzenie pamięci jądra przez sterownik Boot Camp. Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1253: MJ0011 z 360 Security Center

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: