Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie Boot Camp 5.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w programie Boot Camp 5.1.

To uaktualnienie można pobrać i zainstalować przy użyciu funkcji Uaktualnienia programów lub z witryny materiałów do pobrania firmy Apple.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Boot Camp 5.1

 • Boot Camp

  Dostępne dla: komputery Mac z programem Boot Camp 5

  Zagrożenie: wczytanie zniekształconego pliku wykonywalnego może spowodować uszkodzenie pamięci w jądrze.

  Opis: w analizie składni przenośnych plików wykonywalnych wykonywanej przez sterownik AppleMNT.sys występował błąd sprawdzania ograniczeń. Wczytanie przenośnego pliku wykonywalnego ze zniekształconym nagłówkiem mogło spowodować uszkodzenie pamięci jądra przez sterownik Boot Camp. Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-1253: MJ0011 z 360 Security Center

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: