Trening z zegarkiem Apple Watch

Otrzymuj aktualne informacje o postępie podczas treningu i powiadomienia o osiągnięciu celów.


Rozpoczynanie biegu na sali z otwartym celem

Rozpoczynanie treningu

 1. Otwórz aplikację Trening. 
 2. Znajdź trening najlepiej odpowiadający rzeczywistej aktywności.Dowiedz się więcej o każdym typie treningu.
 3. Aby ustalić cel, stuknij ikonę ikona ... obok pożądanego treningu.Aby pominąć konfigurację celu, stuknij trening.
 4. Zaczekaj na trzysekundowe odliczanie. Aby pominąć odliczanie, stuknij ekran.
 5. Trenuj.Aby dodać inny typ treningu, nie kończąc trwającej sesji, otwórz aplikację Trening, przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij ikonę ikona plusa.

Rozpoczęcie treningu może również ułatwić funkcja Siri. Wystarczy, że powiesz na przykład „go for a five-mile walk” („idź na 5-kilometrowy spacer”).

Zdarzyło Ci się zapomnieć o rozpoczęciu treningu? Gdy zegarek Apple Watch wyczuje, że ćwiczysz, stuka w nadgarstek i zadaje pytanie. Stuknij powiadomienie, aby uruchomić aplikację Trening. Niezależnie od tego, kiedy stukniesz element, trening zostanie zarejestrowany od chwili rozpoczęcia ćwiczeń.


Opcje blokowania, kończenia, wstrzymywania lub dodawania nowych treningów.

Kończenie lub wstrzymywanie treningu

Aby zakończyć trening, przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij ikonę przycisk X.Zdarzyło Ci się zapomnieć o zakończeniu treningu? Gdy zegarek Apple Watch wyczuje, że nie ćwiczysz, stuka w nadgarstek i pyta, czy to koniec treningu.

Aby wstrzymać trening, przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij ikonę przycisk wstrzymania. Ewentualnie naciśnij jednocześnie pokrętło Digital Crown i przycisk boczny. Aby wznowić, naciśnij ponownie oba przyciski.

W przypadku biegu na sali lub w plenerze możesz ustawić automatyczne wstrzymywanie treningu, gdy przestaniesz się poruszać. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch, stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij kolejno opcje Trening > Autom. przerwy w biegu. 


Postępy w treningach biegowych.

Śledzenie postępów

Aby sprawdzić, jak Ci idzie na treningu, najpierw unieś nadgarstek. Następnie obróć pokrętło Digital Crown, aby podświetlić wskaźnik, który jest dla Ciebie najważniejszy. 

Gdy biegniesz lub maszerujesz, zegarek Apple Watch stuka co milę lub kilometr i wyświetla powiadomienie na ekranie. Podczas jazdy na rowerze zegarek Apple Watch stuka co pięć mil lub kilometrów. 

Ekran Widok treningu na telefonie iPhone.

Zmiana miar dla każdego treningu

 1. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch. 
 2. Stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij kolejno opcje Trening > Widok treningu. 
 3. Stuknij opcję Wiele miar lub Jedna miara. 
  • Po wybraniu opcji Wiele miar możesz wybrać maksymalnie pięć miar dla każdego treningu. Stuknij typ treningu, a następnie stuknij opcję Edycja. Dodaj lub usuń miary bądź dotknij ikony ikona akordeonu i przytrzymaj ją, aby zmienić kolejność.
  • Po wybraniu opcji Jedna miara możesz obracać pokrętło Digital Crown, aby przewijać wszystkie miary podczas treningu.

Do wyboru masz różne pomiary dotyczące spalonych kalorii i przebytego dystansu.

 • Aby przełączyć jednostkę (kalorie lub kilodżule), mocno naciśnij ekran celu kalorii.
 • Aby przełączyć jednostkę (mile lub kilometry), mocno naciśnij ekran celu dystansu.
 • Aby przełączyć jednostkę (jardy lub metry) podczas pływania2, mocno naciśnij ekran celu odległości lub ekran długości basenu.

Wyświetlanie wyłącznie miar dotyczących biegania

 • Alert dotyczący tempa umożliwia wybór tempa docelowego biegu — zegarek powiadomi Cię, gdy zanadto przyspieszysz lub zwolnisz. Aby skonfigurować alert dotyczący tempa, otwórz aplikację Trening, a następnie obok pozycji Bieg w plenerze stuknij ikonę ikona .... Stuknij alert dotyczący tempa, a następnie wybierz opcję Średnie lub Z odcinka.
 • Mila z odcinka to miara odzwierciedlająca tempo utrzymywane podczas ostatniej przebytej mili,
 • a kadencja informuje o liczbie kroków na minutę.

Aby korzystać z miar mili z odcinka i kadencji, musisz skonfigurować wiele miar.

Oznaczanie segmentów treningu

Dzięki segmentom możesz śledzić różne sekcje treningu. Na przykład podczas treningu Bieg (plener) na torze możesz oznaczyć każde okrążenie lub dystans. Podczas 30-minutowego treningu Rower na sali możesz podzielić sesję na trzy 10-minutowe segmenty. W tym celu:

 1. Podczas treningu dwukrotnie stuknij ekran.
 2. Poczekaj na wyświetlenie się podsumowania segmentu. 
  Pierwszy segment: 9 min i 3 sek.

Aby wyświetlić wszystkie segmenty po zakończeniu treningu:

 1. Otwórz aplikację Aktywność na telefonie iPhone.  
 2. Stuknij kartę Treningi.  
 3. Stuknij trening i przewiń w dół. 

Podczas treningów pływackich nie można oznaczać segmentów, ponieważ ekran się blokuje. Z kolei w przypadku treningów Pływanie (basen) zestawy są oznaczane automatycznie po każdym odpoczynku przy ścianie trwającym przynajmniej 10 sekund. Aby sprawdzić automatyczne zestawy, na telefonie iPhone w aplikacji Aktywność przejdź do sekcji podsumowania treningu.

Nadawanie nazwy treningowi

Po wybraniu treningu Inny możesz wybrać dla niego nazwę. Dzięki niej łatwiej będzie Ci śledzić treningi, takie jak taniec lub trening siłowy.

 1. Na zegarku Apple Watch otwórz aplikację Trening. 
 2. Stuknij opcję Inne.
 3. Ukończ trening.
 4. Następnie przesuń palcem w prawo i stuknij opcję Koniec.
 5. Stuknij opcję Nazwij trening.
  Opcja nazwania treningu na ekranie podsumowania.
 6. Stuknij typ treningu, a następnie stuknij opcję Zachowaj. 

 

Blokowanie i odblokowywanie tarczy zegarka

 1. Aby zablokować ekran i tym samym zapobiec przypadkowym stuknięciom, przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij ikonę ikona kropli wody.
 2. Aby odblokować ekran, obróć pokrętło Digital Crown.

Dowiedz się, jak wstrzymać lub zakończyć trening pływacki

Oszczędzanie energii podczas treningu

Aby wydłużyć czas pracy baterii podczas długiego marszu lub biegu, możesz wyłączyć czujnik tętna. Zegarek Apple Watch będzie nadal obliczał spalone kalorie, odległość, tempo i czas, jaki upłynął.

Poniżej przedstawiono proces włączania i wyłączania trybu oszczędzania energii:

 1. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch. 
 2. Stuknij kartę Mój zegarek i opcję Trening.
 3. Włącz lub wyłącz tryb oszczędzania energii. 


Historia treningów z czerwca 2018.

Sprawdzanie historii treningów, historii aktywności i osiągnięć

 1. Otwórz aplikację Aktywność na telefonie iPhone.
 2. Aby wyświetlić szczegóły dotyczące swoich treningów, stuknij kartę Trening, a następnie wybraną pozycję. 

Aplikacja Trening udostępnia informacje dla aplikacji Aktywność na zegarku Apple Watch, dzięki czemu treningi są wliczane w cele aktywności. Wszystkie dane są automatycznie przechowywane w aplikacji Zdrowie, skąd mogą je pobierać inne aplikacje (jeśli na to zezwolisz).

Więcej możliwości podczas treningu

 1. Istnieje możliwość zmiany jednostki (mile lub kilometry) podczas jazdy na rowerze, maszerowania, biegania lub trenowania na wózku inwalidzkim. W przypadku treningów pływackich jednostkę można przełączać między jardami a metrami. 
 2. Zegarki Apple Watch Series 1 i Apple Watch (1. generacji) nie nadają się do pływania. Dowiedz się więcej o wodoodporności zegarka Apple Watch

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: