Trening z zegarkiem Apple Watch

Otrzymuj aktualne informacje o postępie podczas treningu i powiadomienia o osiągnięciu celów.Rozpoczynanie biegu na sali z otwartym celem

Rozpoczynanie treningu

 1. Otwórz aplikację Trening. 
 2. Znajdź trening najlepiej odpowiadający rzeczywistej aktywności. Dowiedz się więcej o każdym typie treningu
 3. Aby ustalić cel, stuknij przycisk Więcej ikona ... obok wybranego treningu. Aby pominąć konfigurację celu, stuknij trening. 
 4. Zaczekaj na trzysekundowe odliczanie. Aby pominąć odliczanie, stuknij ekran.
 5. Trenuj. Aby dodać inny typ treningu, nie kończąc trwającej sesji, otwórz aplikację Trening, przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij przycisk Nowy ikona plusa

Rozpoczęcie treningu może również ułatwić funkcja Siri. Wystarczy, że powiesz na przykład „go for a five-mile walk” („idź na 8-kilometrowy spacer”).

Zdarzyło Ci się zapomnieć o rozpoczęciu treningu? Zegarek Apple Watch może automatycznie wykrywać moment rozpoczęcia treningu.


Opcja blokowania, kończenia, wstrzymywania lub dodawania nowych treningów

Kończenie, wstrzymywanie lub blokowanie treningu

 • Aby zakończyć trening, przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij przycisk Zakończ przycisk X.
 • Aby wstrzymać trening, przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij przycisk Wstrzymaj przycisk wstrzymania. Możesz również nacisnąć jednocześnie pokrętło Digital Crown i przycisk boczny. Aby wznowić, naciśnij ponownie oba przyciski.
 • Aby zablokować ekran i tym samym zapobiec przypadkowym stuknięciom, przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij przycisk Zablokuj . Aby odblokować ekran, obróć pokrętło Digital Crown. Dowiedz się, jak wstrzymać lub zakończyć trening pływacki

Zdarzyło Ci się zapomnieć o zakończeniu treningu? Dowiedz się, jak zegarek Apple Watch może automatycznie wykrywać moment zakończenia treningu.


Postępy w treningach biegowych

Śledzenie postępów

Aby sprawdzić, jak Ci idzie na treningu, najpierw unieś nadgarstek. Następnie obróć pokrętło Digital Crown, aby podświetlić wskaźnik, który jest dla Ciebie najważniejszy. 

Gdy biegniesz lub maszerujesz, zegarek Apple Watch stuka co milę lub kilometr i wyświetla powiadomienie na ekranie. Podczas jazdy na rowerze zegarek Apple Watch stuka co pięć mil lub kilometrów.1 

Ekran Widok treningu na telefonie iPhone

Zmiana miar dla każdego treningu

 1. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch. 
 2. Stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij kolejno opcje Trening > Widok treningu. 
 3. Stuknij opcję Wiele miar lub Jedna miara. 
  • Po wybraniu opcji Wiele miar możesz wybrać maksymalnie pięć miar dla każdego treningu. Stuknij typ treningu, a następnie stuknij opcję Edycja. Dodaj lub usuń miary bądź dotknij i przytrzymaj przycisk Zmień kolejność ikona akordeonu, aby zmienić kolejność. 
  • Po wybraniu opcji Jedna miara możesz obracać pokrętło Digital Crown, aby przewijać wszystkie miary podczas treningu.

Do wyboru masz różne pomiary dotyczące spalonych kalorii i przebytego dystansu.

 • Aby przełączyć jednostkę (kalorie lub kilodżule), mocno naciśnij ekran celu kalorii.
 • Aby przełączyć jednostkę (mile lub kilometry), mocno naciśnij ekran celu dystansu.
 • Aby przełączyć jednostkę (jardy lub metry) podczas pływania2, mocno naciśnij ekran celu odległości lub ekran długości basenu.

Oznaczanie segmentów treningu

Dzięki segmentom możesz śledzić różne sekcje treningu. Na przykład podczas treningu Bieg (plener) na torze możesz oznaczyć każde okrążenie lub dystans. Podczas 30-minutowego treningu Rower na sali możesz podzielić sesję na trzy 10-minutowe segmenty. W tym celu:

 1. Podczas treningu dwukrotnie stuknij ekran.
 2. Poczekaj na wyświetlenie się podsumowania segmentu. 
  Pierwszy segment: 9 min i 3 sek.

Aby wyświetlić wszystkie segmenty po zakończeniu treningu:

 1. Otwórz aplikację Aktywność na telefonie iPhone.  
 2. Stuknij kartę Treningi.  
 3. Stuknij trening i przewiń w dół. 

Podczas treningów pływackich nie można oznaczać segmentów, ponieważ ekran się blokuje. Z kolei w przypadku treningów Pływanie (basen) zestawy są oznaczane automatycznie po każdym odpoczynku przy ścianie trwającym przynajmniej 10 sekund. Aby sprawdzić automatyczne zestawy, na telefonie iPhone w aplikacji Aktywność przejdź do sekcji podsumowania treningu.

Dodawanie treningu

W aplikacji Trening możesz przeglądać typy treningów i dodawać nowe.

 1. Na zegarku Apple Watch otwórz aplikację Trening.
 2. Przewiń w dół i stuknij Dodaj trening.
 3. Stuknij wybrany trening.

Gdy nie możesz znaleźć odpowiedniego typu treningu, wybierz opcję Inny.

Dowiedz się, jak uzyskać najdokładniejsze pomiary przy użyciu zegarka Apple Watch, aby zapisać wszystkie spalone kalorie.

Otrzymywanie przypomnień o rozpoczęciu treningu

W systemie watchOS 5 gdy zegarek Apple Watch wyczuje, że ćwiczysz, stuka w nadgarstek i zadaje pytanie. Stuknij opcję w powiadomieniu, aby rejestrować trening, zmienić typ treningu, wyciszyć powiadomienia na dany dzień lub zamknąć powiadomienie. Niezależnie od tego, kiedy stukniesz element, trening zostanie zarejestrowany od chwili rozpoczęcia ćwiczeń.

Czas, po którym zegarek przypomni Ci o zarejestrowaniu treningu, zależy od jego rodzaju. Zegarek może przypominać o następujących rodzajach treningu: 

 • Marsz na sali
 • Marsz (plener)
 • Bieg na sali
 • Bieg (plener)
 • Orbitrek
 • Ergometr
 • Pływanie w basenie
 • Pływanie w otwartym akwenie

 

Aby włączyć lub wyłączyć to ustawienie, otwórz aplikację Ustawienia na zegarku Apple Watch, stuknij opcję Trening i wybierz pozycję Przypominaj o początku. 

Otrzymywanie przypomnień o zakończeniu treningu

W systemie watchOS 5 gdy zegarek Apple Watch wyczuje, że trening został zakończony, stuka w nadgarstek i zadaje pytanie. Stuknij powiadomienie o zakończeniu lub zatrzymaniu treningu lub zamknij je i ćwicz dalej. Jeśli nie odpowiesz na powiadomienie lub je zamkniesz, trening będzie kontynuowany, aż go zakończysz lub zatrzymasz.

Czas, po którym zegarek zauważy, że trening został zatrzymany, zależy od jego rodzaju.

Aby włączyć lub wyłączyć to ustawienie, otwórz aplikację Ustawienia na zegarku Apple Watch, stuknij opcję Trening i wybierz pozycję Przypominaj o końcu.

Oszczędzanie energii podczas treningu

Aby oszczędzać czas pracy baterii podczas długiego marszu lub biegu, możesz użyć trybu oszczędzania energii, aby wyłączyć opcję stałej aktywności ekranu, czujnik tętna oraz sieć komórkową danych. Zegarek Apple Watch będzie nadal obliczał spalone kalorie, odległość, tempo i czas, jaki upłynął.

Aby włączyć lub wyłączyć tryb oszczędzania energii: 

 1. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch. 
 2. Stuknij kartę Mój zegarek i opcję Trening.
 3. Włącz lub wyłącz tryb oszczędzania energii. 


Historia treningów z czerwca 2019 r.

Sprawdzanie historii treningów, historii aktywności i nagród

 1. Otwórz aplikację Aktywność na telefonie iPhone.
 2. Aby wyświetlić szczegóły dotyczące treningów, stuknij kartę Trening, a następnie wybraną pozycję. 

Aplikacja Trening udostępnia informacje aplikacji Aktywność na zegarku Apple Watch, dzięki czemu treningi są wliczane w cele aktywności. Wszystkie dane są automatycznie przechowywane w aplikacji Zdrowie, skąd mogą być pobierane przez inne aplikacje (jeśli na to zezwolisz). 

Więcej możliwości podczas treningu

 1. Istnieje możliwość zmiany jednostki (mile lub kilometry) podczas jazdy na rowerze, maszerowania, biegania lub trenowania na wózku inwalidzkim. W przypadku treningów pływackich jednostkę można przełączać między jardami a metrami. 
 2. Zegarki Apple Watch Series 1 i Apple Watch (1. generacji) nie nadają się do pływania. Dowiedz się więcej o wodoodporności zegarka Apple Watch

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: