Używanie aplikacji Aktywność na zegarku Apple Watch

Aplikacja Aktywność na zegarku Apple Watch pozwala śledzić ilość ruchu, ćwiczeń i stania w poszczególnych dniach.

     

 

Zamykanie pierścieni

Jeśli nosisz zegarek Apple Watch przez cały dzień, aplikacja Aktywność może automatycznie śledzić Twoje ruchy. Aby rozpocząć, wystarczy otworzyć tę aplikację na zegarku Apple Watch i wprowadzić informacje o sobie.

Zegarek Apple Watch powiadomi Cię o osiągnięciu celu, ale możesz też otworzyć aplikację, aby sprawdzić swój postęp. Aby wyświetlić szczegóły, przesuń palcem w dół. Aby udostępniać swoją aktywność znajomym, przesuń palcem w lewo. 

Ruch

Pierścień Ruch wskazuje, ile kalorii spalono aktywnie do tej pory. Aby zrealizować dzienny cel W ruchu, należy każdego dnia aktywnie spalić określoną liczbę kalorii. Aktywne spalanie kalorii oznacza wykonywanie działań, takich jak stanie lub poruszanie się. Dowiedz się, jak zmienić cel W ruchu.

Uzyskaj pomoc dotyczącą zdobywania kredytu za ćwiczenia i ruch.

 

Ćwiczenie

Pierścień Ćwiczenie wskazuje, ile minut podwyższonej aktywności upłynęło do tej pory. Aby zrealizować dzienny cel Ćwiczenie, należy ćwiczyć przez co najmniej 30 minut każdego dnia. Choć nie możesz zmienić celu Ćwiczenie, to możesz zmienić cel W ruchu na inną liczbę aktywnie spalanych kalorii.

Dowiedz się, jak zrealizować cel Ćwiczenie

 

Na nogach

Pierścień Na nogach wskazuje, w których godzinach wstano i poruszano się przez co najmniej minutę. Aby zrealizować dzienny cel Na nogach, należy wstać i poruszać się przez co najmniej minutę w ciągu 12 różnych godzin w ciągu dnia. Nawet jeśli stoisz przez cały dzień, musisz się przemieszczać.

Jeśli określisz, że korzystasz z wózka inwalidzkiego, zamiast pierścienia Na nogach jest wyświetlany pierścień Przejazdy. W pierścieniu Przejazdy jest wyświetlana liczba godzin, w czasie których jechano wózkiem przez co najmniej 1 minutę. 

Choć nie możesz ustawić celu Na nogach i Przejazdy, to możesz zmienić cel W ruchu.

 

Wyświetlanie szczegółów

Szczegóły dotyczące pierścieni W ruchu, Ćwiczenie i Na nogach

Aby wyświetlić szczegółowe informacje z poszczególnych pierścieni, przesuń palcem w górę. Przesuń palcem w górę, aby wyświetlić dodatkowe informacje, na przykład liczbę kroków, postęp w formie wykresu, przebyty dystans i wykonane ćwiczenia. 

 

Zmienianie celu W ruchu

Cel: 450 kalorii

Aby zmienić dzienny cel W ruchu, mocno naciśnij dowolny ekran w aplikacji Aktywność. Możesz zmienić cel W ruchu, ale nie cel Ćwiczenie i Na nogach. 

 

Ustawianie przypomnień

Ekran aplikacji Aktywność na telefonie iPhone

W aplikacji Apple Watch na telefonie iPhone stuknij kolejno opcje Mój zegarek > Aktywność. Wybierz odpowiednie powiadomienia i przypomnienia.

Powiadomienia dotyczące treningu są oparte na poprzednich postępach. Aby je wyłączyć, stuknij opcję Wskazówki w ciągu dnia.

Przeglądanie historii

Historia na miesiąc sierpień

W aplikacji Aktywność na telefonie iPhone, stuknij wybraną kartę, aby sprawdzić szczegóły dotyczące dziennej aktywności, treningów i osiągnięć.

Aby uzyskać informacje o treningu, tj. trasie lub przebytym dystansie, stuknij wybrany element*. 

* Wyświetlane miary zależą od typu treningu. Na przykład, jeśli masz dostęp do odbiornika GPS, opcja trasa jest dostępna dla pływania w otwartej wodzie, marszu, biegu lub jazdy na rowerze w plenerze. 

Data publikacji: