Używanie aplikacji Aktywność na zegarku Apple Watch

Aplikacja Aktywność na zegarku Apple Watch pozwala śledzić ilość ruchu, ćwiczeń i stania w poszczególnych dniach. 

Udało Ci się osiągnąć wszystkie 3 cele!

 

Śledzenie aktywności

Aby rozpocząć, wystarczy otworzyć tę aplikację na zegarku Apple Watch i wprowadzić informacje o sobie. Zegarek Apple Watch powiadamia o osiągniętych celach, sugeruje własne rozwiązania i dopinguje do aktywnego życia. Poniżej dowiesz się, jak zamknąć każdy pierścień.

Ruch

Pierścień Ruch wskazuje, ile kalorii spalono aktywnie do tej pory. Aby zrealizować dzienny cel W ruchu, należy każdego dnia aktywnie spalić określoną liczbę kalorii. Aktywne spalanie kalorii oznacza wykonywanie działań, takich jak stanie lub poruszanie się. Uzyskaj pomoc dotyczącą zdobywania kredytu za ćwiczenia i ruch.

Zmienianie celu W ruchu:

 1. Otwórz aplikację Aktywność na zegarku Apple Watch.
 2. Przejdź do pierścieni, a następnie mocno naciśnij ekran.
 3. Stuknij, aby zwiększyć lub zmniejszyć liczbę aktywnych kalorii dziennego celu W ruchu.
  Zmień dzienny cel w ruchu: 450 kalorii.
 4. Po zakończeniu stuknij opcję Uaktualnij.

Możesz zmienić cel W ruchu, ale nie cel Ćwiczenie i Na nogach. 

Ćwiczenie

Pierścień Ćwiczenie wskazuje, ile minut podwyższonej aktywności upłynęło do tej pory. Aby zrealizować dzienny cel Ćwiczenie, należy ćwiczyć przez co najmniej 30 minut każdego dnia. Nie możesz zmienić celu Ćwiczenie, ale możesz zmienić cel W ruchu.

Dowiedz się, jak zrealizować cel Ćwiczenie

Na nogach

Pierścień Na nogach wskazuje, w których godzinach wstano i poruszano się przez co najmniej minutę. Aby zrealizować dzienny cel Na nogach, należy wstać i poruszać się przez co najmniej minutę w ciągu 12 różnych godzin w ciągu dnia. Nawet jeśli stoisz przez cały dzień, musisz się przemieszczać.

Jeśli określisz, że korzystasz z wózka inwalidzkiego, zamiast pierścienia Na nogach jest wyświetlany pierścień Przejazdy. W pierścieniu Przejazdy jest wyświetlana liczba godzin, w czasie których jechano wózkiem przez co najmniej 1 minutę. 

Nie możesz zmienić celu Na nogach i Przejazdy, ale możesz zmienić cel W ruchu.

Sprawdzanie historii aktywności

Możesz sprawdzić postępy w danym dniu na zegarku Apple Watch lub na telefonie iPhone wyświetlić całą historię aplikacji Aktywność.

Na telefonie

 1. Otwórz aplikację Aktywność na telefonie iPhone.
 2. Stuknij opcję Historia, aby wyświetlić szczegóły dotyczące dziennej aktywności. W kalendarzu obok dni, w które odbył się trening, wyświetlana jest zielona kropka.
 3. Aby wyświetlić więcej szczegółów, stuknij dzień.
 4. Aby uzyskać informacje o treningu, tj. trasie lub przebytym dystansie, stuknij kolejno kartę Treningi i wybrany element*. 

Na zegarku Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Aktywność na zegarku Apple Watch. 
 2. Aby wyświetlić szczegółowe informacje z poszczególnych pierścieni, przesuń palcem w górę.
 3. Przesuń palcem w górę, aby wyświetlić dodatkowe informacje, na przykład liczbę kroków, przebyty dystans i wykonane ćwiczenia. 
 4. Aby wyświetlić podsumowanie tygodniowe, mocno naciśnij ekran, a następnie stuknij opcję Podsumowanie tygodnia.

Ustawianie przypomnień

 1. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch. 
 2. Stuknij opcję Aktywność.
 3. Wybierz odpowiednie powiadomienia i przypomnienia. Na przykład powiadomienia dotyczące treningu są oparte na poprzednich postępach. 

Więcej informacji

* Wyświetlane miary zależą od typu treningu. Na przykład, jeśli masz dostęp do odbiornika GPS, opcja trasa jest dostępna dla pływania w otwartej wodzie, marszu, biegu lub jazdy na rowerze w plenerze. 

Data publikacji: