Znajdowanie numeru seryjnego urządzenia Apple TV

Numer seryjny może być potrzebny przy rejestracji urządzenia Apple TV lub zgłaszaniu problemu do wsparcia.

Sprawdzanie numeru seryjnego na ekranie To urządzenie

Aby sprawdzić numer seryjny urządzenia Apple TV, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > To urządzenie. Możesz również sprawdzić numer seryjny pilota Siri Remote lub Apple TV Remote*, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Piloty i urządzenia > Pilot.  

Jeśli nadal nie udało się odnaleźć numeru seryjnego, sprawdź na urządzeniu lub opakowaniu.

Sprawdzanie spodu urządzenia Apple TV w poszukiwaniu odblaskowego numeru seryjnego

Numer seryjny na spodzie urządzenia jest odblaskowy, do odczytania go potrzebne jest odpowiednie światło. 

Znajdowanie numeru seryjnego za pomocą identyfikatora Apple ID

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, na którym zalogowano się za pomocą identyfikatora Apple ID, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko]. Następnie przewiń w dół i stuknij urządzenie Apple TV, aby zobaczyć jego numer seryjny.

Jeśli nie używasz telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch ze swoim urządzeniem Apple TV, możesz otworzyć stronę konta Apple ID na komputerze, aby odszukać numer seryjny urządzenia.

  1. Przejdź do witryny appleid.apple.com i zaloguj się za pomocą tego samego identyfikatora Apple ID, którego używasz na urządzeniu Apple TV.
  2. Przewiń w dół do sekcji Urządzenia.
  3. Wybierz urządzenie Apple TV.

Sprawdzanie numeru seryjnego na opakowaniu

Jeśli masz oryginalne opakowanie urządzenia, numer seryjny możesz sprawdzić na kodzie kreskowym.

Więcej informacji

Znajdowanie numeru seryjnego na innych produktach Apple.

*Urządzenia Apple TV 4K i Apple TV HD są wszędzie dostarczane z takim samym pilotem. W krajach i regionach obsługujących funkcję Siri pilot nosi nazwę Siri Remote. W pozostałych miejscach nosi on nazwę Apple TV Remote. Funkcja Siri działa na obu tych pilotach, o ile na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD skonfigurowano język i kraj lub region obsługujące funkcję Siri.

Data publikacji: