Korzystanie z publicznych sieci Wi-Fi, które wymagają logowania, na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Dowiedz się, jak korzystać z publicznych sieci Wi-Fi, które wymagają logowania lub są płatne.

Sieci publiczne wymagające logowania są także określane mianem sieci subskrypcyjnych lub hotspotów Wi-Fi. Sieci tego typu można znaleźć w kawiarniach, kawiarenkach internetowych, hotelach, na lotniskach i w innych miejscach publicznych. W niektórych krajach i regionach są one sponsorowane i obsługiwane przez operatorów sieci komórkowych.

Przyłączanie się do publicznej sieci Wi-Fi wymagającej logowania

Aby przyłączyć się do publicznej sieci Wi-Fi wymagającej logowania:

  1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi.
  2. Stuknij nazwę sieci, a następnie zaczekaj na pojawienie się ekranu logowania. Możesz też stuknąć ikonę  obok nazwy sieci, a następnie stuknąć opcję Przyłącz się do sieci.
  3. Jeśli pojawi się monit, wprowadź nazwę użytkownika i hasło lub adres e-mail albo zaakceptuj warunki korzystania.

Internet powinien stać się dostępny po tym, jak się zalogujesz. Korzystanie z niektórych publicznych sieci Wi-Fi wymagających logowania może być odpłatne. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z operatorem danej sieci.

Anulowanie przed zalogowaniem się w sieci

Wybranie opcji Anuluj na ekranie logowania usuwa powiązanie urządzenia z daną siecią Wi-Fi.

Jeśli urządzenie zostało połączone z siecią z ekranu Wi-Fi przy użyciu przycisku , pojawi się komunikat z informacją, że sieć nie ma połączenia z Internetem. Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

  • Bez Internetu — ta opcja spowoduje zamknięcie ekranu powitalnego i wyłączenie automatycznego logowania dla danej sieci. Skojarzenie urządzenia z tą siecią zostanie utrzymane, pozwalając na interakcję z siecią w inny sposób.
  • Inna sieć — ta opcja spowoduje zamknięcie ekranu powitalnego i zerwanie skojarzenia urządzenia z siecią. Nastąpi powrót do ekranu ustawień sieci Wi-Fi, na którym można wybrać inną sieć.
  • Anuluj — ta opcja spowoduje powrót do ekranu powitalnego.

Automatyczne przyłączanie się do sieci Wi-Fi

Telefon iPhone, iPad i iPod touch zapamiętują sieć i dane logowania, więc mogą automatycznie łączyć się z siecią, gdy są w jej zasięgu.

Jeśli urządzenie nie przyłącza się automatycznie do publicznej sieci Wi-Fi wymagającej logowania, wykonaj następujące czynności:

  1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi.
  2. Stuknij ikonę  obok nazwy sieci.
  3. Upewnij się, że opcja Przyłączaj automatycznie jest włączona.

Jeśli nie chcesz łączyć się automatycznie, wyłącz funkcję Przyłączaj automatycznie. Aby przy kolejnym łączeniu się z siecią został wyświetlony ekran powitalny, wyłącz funkcję Loguj automatycznie. 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: