Jak aplikacja Zdjęcia wyświetla albumy inteligentne z aplikacji iPhoto i Aperture

Aplikacja Zdjęcia wyświetla albumy inteligentne z aplikacji iPhoto i Aperture na podstawie kryteriów użytych do ich utworzenia.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Opcje tworzenia albumów inteligentnych dostępne w aplikacji Zdjęcia różnią się od tych, które można znaleźć w aplikacjach iPhoto i Aperture. Podczas migracji większość albumów inteligentnych z aplikacji iPhoto i Aperture jest przenoszona do aplikacji Zdjęcia bez zmian. Jeśli jednak w albumie inteligentnym utworzonym w aplikacji iPhoto lub Aperture zastosowano warunki (kryteria albumów inteligentnych), które nie są obsługiwane w aplikacji Zdjęcia, to taki album może wyglądać inaczej albo w ogóle się nie pojawić w aplikacji Zdjęcia.

Albumy inteligentne wyświetlane w aplikacji Zdjęcia

Istniejące albumy inteligentne z aplikacji iPhoto i Aperture, w których zastosowano proste warunki, wyglądają podobnie w aplikacji Zdjęcia.

Na przykład album inteligentny z aplikacji iPhoto zawierający zdjęcia ocenione na dwie gwiazdki jest pokazywany w aplikacji Zdjęcia jako album inteligentny zawierający zdjęcia ze słowem kluczowym „2 gwiazdki”. Natomiast album inteligentny z aplikacji iPhoto zawierający fotografie ocenione na dwie lub więcej gwiazdek jest pokazywany w aplikacji Zdjęcia z dodanymi słowami kluczowymi „2 gwiazdki”, „3 gwiazdki”, „4 gwiazdki” i „5 gwiazdek”.

W obu przypadkach album inteligentny w aplikacji Zdjęcia zawiera te same zdjęcia, które były w nim zawarte w aplikacji iPhoto lub Aperture.

Albumy inteligentne wyświetlane w aplikacji Zdjęcia ze zmianami

Jeśli w albumie inteligentnym z aplikacji iPhoto lub Aperture zastosowano zarówno warunki obsługiwane, jak i nieobsługiwane w aplikacji Zdjęcia, to taki album zostanie wyświetlony w aplikacji Zdjęcia z zastosowaniem tylko obsługiwanych warunków.

Na przykład album inteligentny z aplikacji iPhoto z zastosowanymi warunkami „Moja ocena to dwie gwiazdki” i „Miejsce to Bydgoszcz” jest pokazywany w aplikacji Zdjęcia z tekstem „(zmodyfikowany)” dodanym do nazwy. Zdjęcia uwzględnione w takim albumie inteligentnym są wybierane tylko na podstawie oceny, ponieważ aplikacja Zdjęcia nie obsługuje informacji o miejscu jako warunku.

Albumy inteligentne, które nie są wyświetlane w aplikacji Zdjęcia

Jeśli album inteligentny z aplikacji iPhoto lub Aperture korzysta tylko z warunków, które nie są obsługiwane przez aplikację Zdjęcia, to taki album nie zostanie w ogóle wyświetlony w aplikacji Zdjęcia. Na przykład album inteligentny z aplikacji Aperture zawierający tylko zdjęcia zmodyfikowane w zewnętrznym edytorze nie zostanie wyświetlony w aplikacji Zdjęcia.

Data publikacji: