Jeśli aplikacja Zdjęcia nie może skopiować lub utworzyć biblioteki

Jeśli podczas pierwszego uruchomienia aplikacji Zdjęcia lub migrowania istniejącej biblioteki iPhoto lub Aperture do aplikacji Zdjęcia zostanie wyświetlony jeden z tych komunikatów o błędach, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

„Program Zdjęcia nie mógł wykonać kopii biblioteki przed przygotowaniem jej. Problemy z systemem plików lub sprzętem...”

Ten komunikat zwykle oznacza, że wystąpił fizyczny problem lub uszkodzenie danych na dysku, na którym znajduje się biblioteka zdjęć. 

Spróbuj wykonać jedną z następujących czynności: 

  • Otwórz Narzędzie dyskowe i uruchom analizę oraz naprawę dysku. 
  • Skopiuj bibliotekę na inny dysk (na przykład na dysk zewnętrzny). 
  • Użyj Narzędzia dyskowego w celu odtworzenia biblioteki z wiarygodnej kopii zapasowej i zapisania jej na innym dysku. 

Aby sprawdzić, czy potencjalne rozwiązanie zadziałało, zamknij aplikację Zdjęcia, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Opcja i ponownie otwórz aplikację Zdjęcia. Kiedy aplikacja Zdjęcia wyświetli prośbę o wybranie biblioteki, wybierz bibliotekę, która została naprawiona lub odtworzona.

Dobrym pomysłem jest wykonanie kopii zapasowej dysku przed wykonaniem jakichkolwiek napraw.

„Program Zdjęcia nie mógł wykonać kopii biblioteki przed przygotowaniem jej. Program Zdjęcia nie ma uprawnień wymaganych...”

Ten komunikat zwykle oznacza, że uprawnienia do katalogu zawierającego bibliotekę zdjęć są nieprawidłowe.

Jeśli biblioteka zdjęć znajduje się w domyślnej lokalizacji w katalogu Obrazki, użyj następującego zestawu poleceń w programie Terminal w celu ustawienia nowych uprawnień:

1. Otwórz program Terminal.

2. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Return. Zastąp element your_username nazwą swojego konta użytkownika.

sudo chown -R your_username /Users/your_username/Pictures

3. Gdy zostanie wyświetlony monit o podanie hasła, wprowadź hasło konta użytkownika systemu OS X i naciśnij klawisz Return.

4. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Return. Zastąp element your_username nazwą swojego konta użytkownika.

sudo chmod -R 700 /Users/your_username/Pictures

5. Zamknij aplikację Zdjęcia, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Opcja i ponownie uruchom aplikację Zdjęcia.

6. Gdy aplikacja Zdjęcia wyświetli prośbę o wybranie biblioteki, ponownie spróbuj wykonać migrację biblioteki.

„Nie można było utworzyć biblioteki. Program Zdjęcia nie ma uprawnień wymaganych...”

Ten komunikat zwykle oznacza, że uprawnienia do katalogu, w którym jest tworzona nowa biblioteka aplikacji Zdjęcia, są nieprawidłowe. 

Jeśli biblioteka aplikacji Zdjęcia znajduje się w katalogu Obrazki, użyj następującego zestawu poleceń w programie Terminal w celu ustawienia nowych uprawnień:

1. Otwórz program Terminal.

2. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Return. Zastąp element your_username nazwą swojego konta użytkownika.

sudo chown -R your_username /Users/your_username/Pictures 

3. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Return. Zastąp element your_username nazwą swojego konta użytkownika.

sudo chmod -R 700 /Users/your_username/Pictures

5. Zamknij aplikację Zdjęcia, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Opcja i ponownie uruchom aplikację Zdjęcia. 

6. Gdy aplikacja Zdjęcia wyświetli prośbę o wybranie biblioteki, ponownie spróbuj wykonać migrację biblioteki.

Data publikacji: