Jak aplikacja Zdjęcia obsługuje zawartość i metadane migrowane z aplikacji iPhoto lub Aperture

Dowiedz się, jak aplikacja Zdjęcia obsługuje zawartość i metadane migrowane z aplikacji iPhoto i Aperture.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Sposób migracji zawartości i metadanych z aplikacji iPhoto do aplikacji Zdjęcia

Zdjęcia i sposób uporządkowania: 

 • Zdjęcia i filmy są migrowane bez zmian. Zdjęcia są migrowane z zachowaniem korekt i filtrów zastosowanych w aplikacji iPhoto. Korekt nie można modyfikować w aplikacji Zdjęcia, ale można przywrócić oryginalny obraz.
 • Wydarzenia są migrowane do katalogu „Wydarzenia iPhoto” w widoku Albumy.
 • Aplikacja Zdjęcia zachowuje albumy.
 • Aplikacja Zdjęcia zachowuje większość albumów inteligentnych. Albumy inteligentne z kryteriami wyboru, których aplikacja Zdjęcia nie rozpoznaje, są zwykle migrowane do albumów inteligentnych z dopiskiem „(zmienione)” w nazwie danego albumu inteligentnego. Jeśli aplikacja Zdjęcia nie obsługuje żadnego z kryteriów albumu inteligentnego, nie jest on migrowany.
 • Niektóre fotoksiążki i kalendarze utworzone przy użyciu motywów, które nie są już obsługiwane w aplikacji Zdjęcia, są migrowane do albumów. 
 • Aplikacja Zdjęcia zachowuje pokazy slajdów. Jeśli motyw pokazu slajdów nie jest dostępny w aplikacji Zdjęcia, zostaje użyty domyślny motyw pokazu slajdów aplikacji Zdjęcia.
 • Aplikacja Zdjęcia zachowuje dane funkcji Twarze.

Słowa kluczowe i inne metadane: 

 • Aplikacja Zdjęcia zachowuje słowa kluczowe. 
 • Aplikacja Zdjęcia zachowuje nazwy zdefiniowane przez użytkownika. Obrazy bez nazw zdefiniowanych przez użytkownika są wyświetlane w aplikacji Zdjęcia jako „bez nazwy”.
 • Oceny w formie gwiazdek są migrowane jako podobne słowa kluczowe w aplikacji Zdjęcia (np. „1 gwiazdka”, „2 gwiazdki” itd.).
 • Oznaczone sygnalizatorem zdjęcia są migrowane ze słowem kluczowym „Oznaczone” i zostają wyświetlone w albumie inteligentnym „Oznaczone” w widoku Albumy.
 • Aplikacja Zdjęcia zachowuje większość metadanych. Niektóre metadane IPTC (ang. International Press Telecommunications Council, pol. Konsorcjum światowych agencji informacyjnych), np. prawa autorskie, nie pojawią się w aplikacji Zdjęcia. Metadane IPTC będą nadal powiązane z obrazem i będą wyświetlane w aplikacjach, które je pokazują, np. w aplikacji iPhoto lub w aplikacji Aperture. 

Sposób migracji zawartości i metadanych z aplikacji Aperture do aplikacji Zdjęcia

Zdjęcia i sposób uporządkowania:

 • Zdjęcia i filmy są migrowane bez zmian. Zdjęcia są migrowane z zachowaniem korekt i filtrów zastosowanych w aplikacji Aperture. Korekt nie można modyfikować w aplikacji Zdjęcia, ale można przywrócić oryginalny obraz.
 • Projekty i podkatalogi są migrowane do katalogów oznaczonych jako „Projekty Aperture” i „Wydarzenia iPhoto” w widoku Albumy.
 • Aplikacja Zdjęcia zachowuje albumy.
 • Aplikacja Zdjęcia zachowuje większość albumów inteligentnych. Albumy inteligentne z kryteriami wyboru, których aplikacja Zdjęcia nie rozpoznaje, są zwykle migrowane do albumów inteligentnych z dopiskiem „(zmienione)” w nazwie danego albumu inteligentnego. Jeśli aplikacja Zdjęcia nie obsługuje żadnego z kryteriów albumu inteligentnego, nie jest on migrowany.
 • Fotoksiążki są migrowane do albumów.
 • Aplikacja Zdjęcia zachowuje pokazy slajdów. Jeśli motyw pokazu slajdów nie jest dostępny w aplikacji Zdjęcia, zostaje użyty domyślny motyw pokazu slajdów aplikacji Zdjęcia. 
 • Aplikacja Zdjęcia zachowuje dane funkcji Twarze.

Słowa kluczowe i inne metadane: 

 • Aplikacja Zdjęcia zachowuje słowa kluczowe.
 • Aplikacja Zdjęcia zachowuje nazwy zdefiniowane przez użytkownika. Obrazy bez nazw zdefiniowanych przez użytkownika są wyświetlane w aplikacji Zdjęcia jako „bez nazwy”.
 • Oceny w formie gwiazdek są migrowane jako podobne słowa kluczowe w aplikacji Zdjęcia (np. „1 gwiazdka”, „2 gwiazdki” itd.).
 • Oznaczone sygnalizatorem zdjęcia są migrowane ze słowem kluczowym „Oznaczone” i zostają wyświetlone w albumie inteligentnym „Oznaczone” w widoku Albumy.
 • Kolorowe etykiety są migrowane jako słowa kluczowe (np. „Zielony”, „Fioletowy”).
 • Aplikacja Zdjęcia zachowuje podpisy.
 • Większość metadanych zostaje zachowanych w aplikacji Zdjęcia. Niektóre metadane IPTC, np. prawa autorskie, nie pojawią się w aplikacji Zdjęcia. Metadane IPTC będą nadal powiązane z obrazem i będą nadal wyświetlane w innych aplikacjach, które je pokazują, np. w aplikacji iPhoto lub w aplikacji Aperture.
 • Niestandardowe pola metadanych nie są migrowane do aplikacji Zdjęcia. 
Data publikacji: